Michał Nielub
Michał Nielub
29 Lis, 2017 - 01:00
Szkolenia i kursy - sposób na rozwój osobisty i zawodowy

Szkolenia i kursy – sposób na rozwój osobisty i zawodowy

Michał Nielub

Szkolenia to skuteczny sposób na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności. Dowiedz się, gdzie szukać kursów online oraz stacjonarnych i dlaczego w ogóle warto z nich korzystać.

Szkolenia oraz kursy pomagają w wielu aspektach życia. Mają zastosowanie w rozwoju osobistym, także emocjonalnym, a dzięki nim możemy również uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Dostępne są zarówno w klasycznych formach, jak i pod postacią szkoleń e-learningowych.

O szkoleniach słów kilka

Szkolenia z definicji oznaczają cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie wykształcenia lub określonej wiedzy, a także zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Współczesne formy prowadzenia takich zajęć wymuszają jednak nieco szersze definiowanie tego pojęcia. W ramach szkoleń coraz częściej nie tylko przekazuje się teoretyczną wiedzę, ale również organizowane są warsztaty, poświęconych ćwiczeniu pożądanych umiejętności.

Szkolenia i kursy – rodzaje

Podziału szkoleń bądź kursów można dokonać z uwzględnieniem różnych kryteriów. Z punktu widzenia procesu rekrutacji rozróżnia się szkolenia otwarte (dostępne dla każdego) oraz zamknięte (dobór uczestników z zachowaniem różnych warunków np. dostępne dla osób wykonujących konkretny zawód).

Podziału dokonuje się również ze względu na odpłatność, możemy wyróżnić:

 • bezpłatne,
 • częściowo subsydiowane (finansowane),
 • płatne w całości.

Dwa pierwsze rodzaje najczęściej spotykane są np. w urzędach pracy lub wynikają z realizowanych projektów unijnych. Z kolei szkolenia płatne to zazwyczaj w pełni komercyjne przedsięwzięcia, które organizowane są przez wyspecjalizowane firmy lub instytucje.

Innym kryterium jest podział ze względu na:

 • miejsce organizacji (wewnętrzne lub zewnętrzne),
 • przyjęty model nauczania (klasyczne, online lub mieszane),
 • relację trener-szkolony (grupowe lub indywidualne).

Znajomość funkcjonujących rodzajów szkoleń oraz kursów pozwala na dobór odpowiedniej dla siebie formy, w której będziemy czuć się najlepiej.

Kursy online – gdzie szukać?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj szkolenia będzie nam najbardziej odpowiadać, najpierw będziemy musieli tych kursów poszukać. To z jakich kanałów skorzystamy, uzależnione jest przede wszystkim od interesującej nas tematyki, programu i charakteru.

Szkolenia online dostępne są w Internecie. Tutaj niezbędna będzie nasza znajomość oraz umiejętność wyszukiwania informacji w sieci. Najlepsze kursy online wyszukamy, posiłkując się opiniami użytkowników dostępnych na portalach oraz forach dyskusyjnych.

Jeżeli zależy nam np. na rozwijaniu wiedzy akademickiej, warto skorzystać z kursów online dostępnych na np. coursera.org. Na łamach tej strony publikowane są cykle szkoleń, które zostały opracowane przez uczelnie z całego świata. Mamy możliwość kształcenia się w różnych obszarach wiedzy (np. statystyka, matematyka, zarządzanie), a także szansę na zdobycie tytułu naukowego.

Tę drugą opcję oferują obecnie dwie uczelnie:

 1. Uniwersytet w Illinois (na kierunkach Science in Accounting, Master of Business Administration oraz Master of Computer Science in Data Science),
 2. HEC w Paryżu na kierunku Master’s in Innovation and Entrepreneurship.

Dowiedz się więcej: Najlepsze szkolenia menedżerskie online, czyli jak zostać dobrym liderem >>

Drugim portalem godnym uwagi jest Udemy.com. Większość szkoleń udostępnianych jest tu odpłatnie, istnieją jednak też kursy, za które płacić nie musimy. Duża liczba udostępnionych tu kursów prowadzona jest w języku angielskim, ale dostępne są również polskie wersje językowe.

Na portalu udostępnionych zostało ponad 55 tys. szkoleń online, poświęconych różnorodnym tematykom – programowanie, projektowanie sztucznej inteligencji, innowacyjne zarządzanie, a nawet podstawy obsługi różnych programów komputerowych (np. Photoshopa).

Dowiedz się więcej: Najlepsze szkolenia online dla startupów >>

Szkolenia – Powiatowe Urzędy Pracy oraz instytucje

Aby znaleźć szkolenia zawodowe, warto udać się bezpośrednio do pobliskich instytucji je organizujących. Szeroką ofertę zarówno płatnych, jak i bezpłatnych kursów dysponują Powiatowe Urzędy Pracy.

Praktycznie w każdym województwie funkcjonują agencje wyspecjalizowane w rozwoju gospodarczym, które oferują szkolenie w kierunkach specjalistycznych (np. rachunkowość biznesowa, zarządzanie projektami w oparciu o wybrane metodyki). Dobrym miejscem na szukanie szkoleń zarówno płatnych, jak i bezpłatnych są ośrodki akademickie.

Rejestr instytucji szkoleniowych

Warto zapoznać się również z rejestrem instytucji szkoleniowych. Prowadzone są przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i zawierają szczegółowy wykaz tych instytucji, które organizują szkolenia i kursy zawodowe finansowane ze środków publicznych.

Szkolenia organizowane przez pracodawcę

W polskim systemem szkoleniowym ważną rolę odgrywa Fundusz Szkoleniowy. Może zostać uruchomiony przez pracodawcę, zaś kwestię tę szczegółowo precyzuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca ma więc prawo ubiegać się o dofinansowanie niezbędnych kursów z Funduszu Pracy lub ze środków europejskich.

Dowiedz się więcej: Szkolenia dla nauczycieli – gdzie i jak szukać darmowych kursów >>

Szkolenia finansowane ze środków europejskich

W dbałości o przejrzystość dysponowania środkami europejskimi, polski rząd uruchomił platformę szkoleń finansowanych z funduszy unijnych. Dostępna jest na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl na podstronie O funduszach w zakładce Weź udział w konferencjach i szkoleniach (sprawdź tutaj).

Dzięki dostępnym funkcjom w wyszukiwarce jesteśmy w stanie dosyć dokładnie znaleźć interesujące nas wydarzenie. Z rozwijanych list ustawimy takie parametry, jak:

 • program operacyjny z którego pochodzą środki lub którego dotyczą,
 • interesujący nas temat szkolenia,
 • określenie rodzaju uczestnika (firma, osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub instytucja),
 • województwo,
 • status kursu – czy są to kursy zakończone, aktualne czy planowane.

Dowiedz się więcej: Fundusze europejskie – wszystko o dofinansowaniu dla firm >>

Kursy językowe

Szkolenia językowe mają na celu kształcenie naszych kompetencji językowych. Dostępne są zarówno online, jak i w klasycznej formie.

Kurs językowy online dedykowany jest osobom o dużym stopniu automotywacji. Możemy skorzystać również z aplikacji mobilnych, które podniosą nasze zdolności komunikacyjne zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Dowiedz się więcej: Darmowe kursy językowe online – najlepsze platformy >>

Zaletą klasycznych form jest nauka w grupie i kształcenie wielu obszarów językowych w jednym czasie. W trakcie zajęć odpowiednio ułożony program zapewni kształcenie umiejętności słuchania, pisania, mowy oraz czytania.

Dowiedz się więcej: Nauka hiszpańskiego – najlepsze kursy i szkoły językowe w Polsce >>

Szkolenia i kursy – dlaczego warto skorzystać

Korzystanie z różnych form kształcenia przynosi odmienne rezultaty. Kursy online dedykowane są tym osobom, które chcą zdobyć wiedzę w konkretnych dziedzinach. Dotyczy to zarówno kwalifikacji i umiejętności związanych z innowacyjnymi metodami zarządzania, organizacją przedsiębiorstwa, marketingiem dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także obsługi specjalistycznych programów, m. in. takich jak: Adobe Photoshop, Corel Draw, CAD Studio itp.

Dowiedz się więcej: Szkolenie Excel online – dlaczego warto i gdzie szukać kursu? >>

Szkolenia zawodowe organizowane przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy dedykowane są głównie osobom bezrobotnym. Mają na celu wyuczenie konkretnych umiejętności oraz zdobycie certyfikatów, niezbędnych do wykonywania nowego zawodu. Kursy zawodowe pozwalają na zdobycie kwalifikacji, dzięki którym bezrobotny może ubiegać się o pracę np. jako spawacz, operator wózków widłowych, kosmetyczka itp.

Dowiedz się więcej: Urząd pracy – w czym może pomóc bezrobotnemu? >>

Istotną informacją jest możliwość przyznania bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem jest wymiar godzinowy szkolenia w jednym miesiącu, który musi przekroczyć minimum 150 godzin. Jeżeli liczba godzin nie uzyska tego minimum, wartość bonu przyznawana jest proporcjonalnie i z uwzględnieniem osobnych warunków dotyczących m. in. finansowania zakwaterowania, zwrotów za przejazdy itp.

Dowiedz się więcej: Podstawowe prawa bezrobotnego >>

Istnieje również szereg kursów, które przyczynią się do rozwoju osobistego. Dotyczą takich aspektów życia, jak organizowanie i zarządzanie swoim czasem wolnym, nauka komunikacji, podniesienie swojej motywacji itp. Są to kursy ogólne, których efekty przydadzą się w każdym aspekcie życia – nie tylko zawodowego.

Część z nich poświęcona jest również takim zagadnieniom, jak nauka obiektywnej samooceny, podniesienie pewności siebie, a nawet poszczególnych elementów życia rodzinnego i emocjonalnego. Ich głównym założeniem jest poprawa tych cech, które wykorzystujemy do wykonywania codziennych czynności. Dzięki nim staniemy się po prostu lepszymi i bardziej zaradnymi ludźmi, wykształcimy w sobie tzw. umiejętności miękkie.

Szkolenia indywidualne czy grupowe?

Wybierając rodzaj szkoleń, warto być świadomym swoich potrzeb. Szkolenia indywidualne dedykowane są tym osobom, które mają wysoki poziom motywacji i są również dobrze zorganizowane oraz systematyczne.

Dowiedz się więcej: Automotywacja – sposób na motywowanie siebie do działania >>

Kursy grupowe są dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie niezbędna jest praca w zespole lub w programie przewidziano naukę komunikacji.

Szkolenia oraz kursy są bardzo przydatne w codziennym życiu. Dzięki nim możemy nabyć niezbędnych kwalifikacji zawodowych oraz nowych umiejętności. Pomagają również w naszym rozwoju osobistym i kształcą te cechy, które przydają się do wykonywania codziennych czynności.

Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kursów, zarówno pod względem tematycznym, jak i formy organizacji. Wybór odpowiedniego musi być poprzedzony autorefleksją w zakresie naszych oczekiwań oraz potrzeb. Jeżeli będziemy świadomi tego, co chcemy osiągnąć korzystając z konkretnego szkolenia, wybór oferty będzie znacznie ułatwiony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ