Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
23 Lut, 2019 - 00:00

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny – co należy wiedzieć?

Joanna Wojnarowska

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinnyczym się różnią i czy można je dostawać jednocześnie? Przeczytaj i rozwiej swoje wątpliwości!

Czy możemy ubiegać się o świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny zachować? Co z dodatkami do zasiłku rodzinnego?

Na wstępie omówimy, czym jest zasiłek rodzicielski (tzw. kosiniakowe) i komu przysługuje. Dalej podamy kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego. Później będziemy mogli zweryfikować, czy kosiniakowe wyklucza otrzymanie zasiłku rodzinnego. A może jest odwrotnie? Na koniec zestawimy zasiłek rodzicielski z innymi świadczeniami rodzinnymi.

Świadczenie rodzicielskie – co należy i nim wiedzieć?

Świadczenie rodzicielskie to tzw. kosiniakowe. Mają do niego prawo przede wszystkim matki, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński z ZUS.

Wsparcie możemy otrzymać, jeśli jesteśmy:

 • matką lub ojcem dziecka,
 • opiekunem faktycznym dziecka, który przejął nad nim opiekę (dotyczy dzieci do 7. roku życia lub 10., jeśli mają odroczony obowiązek szkolny),
 • rodziną zastępczą z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej (dotyczy dzieci do 7. roku życia lub 10., jeśli mają odroczony obowiązek szkolny).

Z tytułu kosiniakowego możemy otrzymywać 1000 zł miesięcznie. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

Świadczenie jest wypłacane od porodu przez okres:

 • 52 tygodni – jeśli na świat przyszło jedno dziecko,
 • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci,
 • 67 tygodni – gdy dzieci jest troje,
 • 69 tygodni – przy czwórce dzieci,
 • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej.

Powyższe dane dotyczą sytuacji, kiedy na świat przyjdzie jedno dziecko lub więcej dzieci w wyniku ciąży mnogiej.

Wysokość zasiłku rodzicielskiego nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Wystarczy, że nie jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i nie opłacamy składki chorobowej.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Zasiłek rodzinny – najważniejsze informacje

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny różnią się przede wszystkim kryterium dochodowym. To pierwsze nie wymaga podawania dochodów.

Zasiłek rodzinny z kolei przyznawany jest jedynie rodzinom o najniższych zarobkach.

Żeby otrzymać świadczenie, nasz miesięczny dochód na osobę nie może być wyższy niż:

 • 674 zł,
 • 764 zł, jeśli wychowujemy dziecko o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi odpowiednio:

 • 95 zł na dziecko do 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko do 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka.

Do zasiłku można otrzymać dodatki z różnego tytułu.

Dowiedz się więcej: Świadczenia rodzinne – wszystko co musisz wiedzieć

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny – czy można je łączyć?

W ogólnym rozumieniu zasiłek rodzinny a świadczenie rodzicielskie same w sobie się nie wykluczają. Musimy mieć jednak świadomość, że kosiniakowe wlicza się do dochodu i zmniejsza nasze szanse na uzyskanie zasiłku rodzinnego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Warto też pamiętać, że zasiłek rodzinny wiąże się z dodatkami. Oprócz podstawowego świadczenia możemy otrzymać również:

Musimy też wiedzieć, że ostatnie świadczenie rodzinne, czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z zasady nie może być łączone z kosiniakowym.

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny – wpływ na dochody

Świadczenie rodzicielskie zwiększa dochód rodziny i jednocześnie zmniejsza szanse na otrzymanie zasiłku rodzinnego.

Na szczęście przepisy nie są już takie restrykcyjne jak kiedyś. Obecnie obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego nie odbiera całkowicie kwoty zasiłku. Zostaje ona jedynie zmniejszona proporcjonalnie do przekroczenia kryterium.

Zasiłki w Polsce – które się wykluczają?

Świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł nie otrzymamy, jeśli:

 • dostajemy na to samo dziecko zwykły zasiłek macierzyński z ZUS,
 • mamy już przyznane świadczenie rodzicielskie na to samo dziecko,
 • dostajemy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł),
 • mamy przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł) lub zasiłek dla opiekuna.

Musimy wybrać, które z powyższych świadczeń nas interesują. Świadczenie pielęgnacyjne, według najnowszych doniesień ma wynieść 1583 zł (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019). Jest więc bardziej opłacalne niż świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Poza tym zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nam dłużej niż roczne kosiniakowe.

Uważać muszą również studenci, którzy otrzymują zasiłek socjalny. Świadczenie rodzicielskie wpływa na dochód rodziny. Stąd może się okazać, że zasiłek zostanie nam odebrany z powodu przekroczonych zarobków.

Które świadczenie wybrać?

Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny właściwie się nie wykluczają. Możemy otrzymywać jedno i drugie. Musimy mieć jednak świadomość, że kosiniakowe zwiększa dochód w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie i zwyczajnie możemy się nie zmieścić w kryterium dochodowym.

Najtrudniejsze do zweryfikowania są świadczenia, które z natury wykluczają kosiniakowe. Są to przypadki, kiedy:

 • dostajemy na to samo dziecko zwykły zasiłek macierzyński z ZUS,
 • mamy już przyznane świadczenie rodzicielskie na to samo dziecko,
 • dostajemy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł),
 • mamy przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł) lub zasiłek dla opiekuna.

Dowiedz się więcej: Kto płaci za urlop macierzyński?

Skoro musimy wybrać między świadczeniem rodzicielskim a innymi zasiłkami w Polsce, to skąd wiedzieć co wybrać?

Zwykły zasiłek macierzyński z ZUS często jest bardziej opłacalny ze względu na wysokość. Nawet jeżeli otrzymywaliśmy wynagrodzenie minimalne, to macierzyński jest wyższy niż 1000 zł. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy byliśmy zatrudnieni na część etatu. Wtedy dostajemy wyrównanie do 1000 zł i wychodzi na to samo.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na wychowawczym (400 zł) jest niższy niż świadczenie rodzicielskie (1000 zł). Przysługuje natomiast przez dłuższy okres czasu. Możemy go dostawać przez okres:

 • 2 lat – jeśli mamy pod opieką jedno dziecko,
 • 3 lat – jeśli opiekujemy się bliźniętami lub wieloraczkami,
 • 6 lat – jeśli nasze dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenia pielęgnacyjne są najtrudniejsze do weryfikacji i wymagają każdorazowej indywidualnej interpretacji przypadku.

Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli w ogóle świadomość, jakie zasiłki w Polsce nam przysługują. Możemy więc uważnie śledzić wszystkie doniesienia prasowe oraz artykuły w Internecie.

Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to warto też dopytać o szczegóły u źródła przy składaniu wniosków w urzędach. Szkoda byłoby, gdybyśmy utracili jakieś świadczenie z powodu nieznajomości przepisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952) – sprawdź tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497) – sprawdź tutaj

ZOBACZ RÓWNIEŻ