ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
07 Cze, 2018 - 11:38
Studia stacjonarne czy niestacjonarne - co wybrać?

Studia stacjonarne czy niestacjonarne – co wybrać?

ARTYKUŁ PARTNERA

Studia stacjonarne i niestacjonarne mają swoje plusy i minusy – poznaj je, zanim podejmiesz decyzję, czy studiować dziennie, zaocznie, czy może online.

Studiowanie jest dzisiaj możliwe na wiele sposobów. Najbardziej popularne są studia stacjonarne, oferujące naukę w trybie dziennym od poniedziałku do piątku. Osoby pragnące zdobyć wyższe wykształcenie mogą także wybrać studia niestacjonarne, które nie wymagając codziennej obecności na uczelni, pozwalają jednocześnie zdobywać doświadczenie zawodowe.

Zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne oferują wiele korzyści – jedne zapewniają doskonałe warunki do nauki, drugie dają szansę na wcześniejsze rozpoczęcie aktywności zawodowej. Jaki tryb studiowania zatem wybrać?

Studia stacjonarne i niestacjonarne – czym się dokładnie różnią?

Studia stacjonarne są najpopularniejszą formą studiów, która wybierana jest mniej więcej przez 2/3 studentów. Według starego nazewnictwa są to studia dzienne, które na uczelniach publicznych są dla studentów bezpłatne.

Cechą charakterystyczną tego trybu studiowania są zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku. Studia dzienne to najczęściej jednolite studia magisterskie trwające od 5 do 6 lat, ale także studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), oraz studia III stopnia, czyli studia doktoranckie.

Studia niestacjonarne są to studia z założenia przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo, dlatego organizowane w ich ramach zajęcia odbywają się w terminach nie kolidujących z obowiązkami zawodowymi. W zależności od sposobu i terminu organizowania zajęć wyróżnia się:

 • studia wieczorowe – zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni robocze,
 • studia zaoczne – zajęcia odbywają się od rana do wieczora w soboty i niedziele, zwykle w co drugi weekend miesiąca,
 • studia online – jest to nowa forma studiów niestacjonarnych, w których najczęściej 60% zajęć odbywa się przez Internet, a pozostałe 40% na uczelni.

Zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych studia niestacjonarne są odpłatne. W trybie niestacjonarnym można ukończyć studia I i II stopnia (a więc zdobyć licencjat i magistra), studia doktoranckie, a także studia podyplomowe.

Studia stacjonarne – zalety i wady

Studia stacjonarne czy niestacjonarne - co wybrać? - studia dzienne

Zalety studiowania w trybie dziennym

Dzienny tryb jest najbardziej tradycyjnym sposobem studiowania, które polega na zgłębianiu wiedzy poprzez obecność na różnorakich wykładach i ćwiczeniach, robieniu mnóstwa notatek, a także przesiadywaniu nad książkami w bibliotece i zaciszu akademika.

Studia stacjonarne oferujące naukę od rana każdego dnia od poniedziałku do piątku pozwalają studentowi rzeczywiście w 100% poświęcić nauce. Wolne wieczory i weekendy może on wykorzystać w różny sposób – również na naukę, albo jak większość studentów na pracę dorywczą, imprezy i rozrywki studenckie, aktywność w organizacjach studenckich, czy korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej miasta.

Dowiedz się więcej: Jak zarobić pieniądze – 13 sposobów na dodatkowy zarobek >>

Studia stacjonarne pod względem organizacji czasu są w pewnym stopniu przedłużeniem beztroskiego okresu szkoły średniej, gdy najważniejsza dla młodego człowieka jest nauka.

Do najważniejszych zalet studiów dziennych zalicza się m.in.:

 • możliwość poświęcenia się wyłącznie nauce,
 • łatwiejszy i szerszy dostęp do wiedzy (duża liczba zajęć, wystarczająca ilość czasu na korzystanie z biblioteki, możliwość uczestniczenia w kołach naukowych),
 • możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim,
 • duże szanse na zawiązanie trwałych przyjaźni i integrację z rówieśnikami,
 • dla osób z małych miejscowości szansa na zasmakowanie życia w dużym mieście i pozostania w nim po ukończeniu studiów.

Dla wielu osób najważniejszą zaletą studiów stacjonarnych jest ich bezpłatność. Bezpłatne studia stacjonarne oferują wszystkie publiczne uniwersytety w Polsce, a także wyższe techniczne, ekonomiczne, przyrodnicze i pedagogiczne oraz wychowania fizycznego – w sumie około 60 uczelni w całym kraju.

Dowiedz się więcej: Studia pedagogiczne a zatrudnienie. Co robić po pedagogice? >>

Studia stacjonarne – wady

Sielankowy obraz studiów dziennych nie jest pozbawiony kilku istotnych wad, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o trybie studiowania:

 • należy posiadać środki finansowe na utrzymanie (szacuje się, że średnie miesięczne koszty utrzymania studenta wynoszą 1 600 zł),
 • brak możliwości podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin, a więc późniejszy start w życiu zawodowym (w wieku 25 lat nie ma się praktycznie żadnego doświadczenia zawodowego),
 • większe trudności z dostaniem się na studia – aktualnie rekrutacja na studia dzienne w większości przypadków odbywa się na zasadzie oceny punktowej wyników maturalnych, a więc na najbardziej oblegane kierunki dostają się osoby z najwyższą średnią ocen.

Dowiedz się więcej: Jakie studia wybrać – czym się kierować wybierając studia? >>

Studia niestacjonarne – zalety i wady

Studia stacjonarne czy niestacjonarne - co wybrać? - studia zaoczne

Studia niestacjonarne – zalety pracy i nauki

O ile studia stacjonarne pozwalają studentowi skupić się wyłącznie na zdobyciu wykształcenia, o tyle te niestacjonarne umożliwiają mu pogodzenie pracy zawodowej z nauką. Rozwiązanie to cenią sobie więc osoby, które chcą jak najszybciej rozpocząć karierę zawodową lub po prostu są do tego zmuszeni ze względu na sytuację finansową (nie wszystkich rodziców stać, by wysłać dziecko na studia dzienne).

Jak się okazuje, połączenie pracy i nauki bywa bardzo korzystne, ponieważ umożliwia do 25 roku życia zdobyć zarówno wykształcenie wyższe, jak i doświadczenie zawodowe, które łącznie znacznie podnoszą atrakcyjność młodego człowieka na rynku pracy.

Pracodawcy często w dużo większym stopniu cenią rzeczywiste umiejętności i doświadczenie kandydatów niż fakt, że studiowali oni dziennie, a więc potencjalnie pozyskali szerszą wiedzę teoretyczną.

Najważniejsze zalety studiów niestacjonarnych związane są z połączenia pracy i nauki:

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego podczas studiów,
 • niezależność finansowa,
 • możliwość wcześniejszego założenia rodziny, zakupu mieszkania na kredyt itp.,
 • lepsze perspektywy na zdobycie wymarzonej pracy oraz szybki awans.

Warto dodać, że studia niestacjonarne pozwalają dzisiaj osobom aktywnym zawodowo na idealne dopasowanie trybu nauki do ich potrzeb. Osoby mieszkające w miastach, w których uniwersytet lub szkoła wyższa jest na miejscu, mogą wybrać studia wieczorowe, natomiast osoby spoza ośrodków akademickich mogą studiować zaocznie lub online i wówczas tylko raz na jakiś czas dojeżdżać na zajęcia na uczelnię.

Dowiedz się więcej: Studia online – dla kogo to dobry pomysł? >>

Studia niestacjonarne – najważniejsze mankamenty

Podejmując decyzję, czy wybrać studia stacjonarne, czy niestacjonarne, należy pamiętać, że te drugie mają jednak więcej wad niż studia dzienne:

 • wymagają bardzo dużej dyscypliny i umiejętności organizacyjnych, aby pogodzić pracę i naukę,
 • wymagają dużej samodzielności w zdobywaniu wiedzy – większość wiedzy student musi pozyskać samodzielnie w domu ze względu na minimalną liczbę zajęć na uczelni,
 • mniej czasu wolnego na hobby i wypoczynek – czas wolny student musi poświęcać na naukę i zajęcia na uczelni,
 • są drogie – koszt studiów wynosi średnio 2 000 zł za semestr, a w przypadku osób dojeżdżających na uczelnię z mniejszych miejscowości, należy doliczyć koszt dojazdów i zakwaterowania.

Kto powinien wybrać studia stacjonarne, a kto niestacjonarne?

Biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy studiowania w trybie dziennym i niestacjonarnym, można mniej więcej określić, dla kogo dany tryb studiowania będzie lepszym rozwiązaniem.

Studia stacjonarne wybrać powinny przede wszystkim te osoby, które wolą tradycyjną formę nauki i zależy im na solidnym przyswojeniu szerokiej wiedzy teoretycznej. Warto przy okazji nadmienić, że niektóre kierunki studiów wręcz zaleca się studiować dziennie np. medycynę oraz kierunki artystyczne, gdzie ogromne znaczenie mają zajęcia praktyczne na uczelni.

Również kierunki uznawane powszechnie za trudne, np. kierunki techniczne oraz prawo, które wymagają poświęcenia większej ilości czasu na naukę, lepiej jest studiować w trybie stacjonarnym.

Studia dzienne z pewnością będą także lepszym wyborem dla osób, którym zależy na zasmakowaniu prawdziwego studenckiego życia – pod tym względem powinny jednak także odpowiednio wybrać uczelnię oraz miasto akademickie – najlepsze miasta dla studentów w Polsce to m.in. Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Rzeszów oraz Łódź.

Dowiedz się więcej: Najlepsze uniwersytety w Polsce – TOP 11 >>

Studia niestacjonarne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą (lub muszą) jak najszybciej rozpocząć pracę zawodową i rzeczywiście mają na to szanse. Dobrze jednak, jeśli praca zawodowa od początku jest powiązana z tematyką studiów, ponieważ dzięki zdobyciu wykształcenia i doświadczenia w tej samej branży można mieć po otrzymaniu dyplomu szansę na szybki awans i wyższe zarobki.

Studiowanie w trybie zaocznym, wieczorowym lub online są odpowiednie jednak tylko dla osób dobrze zorganizowanych i z silną motywacją, ponieważ nawał obowiązków, brak wolnego czasu oraz konieczność samodzielnej nauki podczas studiów niestacjonarnych bardzo utrudnia ich ukończenie.

Studia niestacjonarne wymagają wytrwałości i dużego samozaparcia, a także odpowiedniego budżetu – kwestie finansowe także należy wziąć pod uwagę, ponieważ koszt zdobycia dyplomu magistra w trybie niestacjonarnym to średnio kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Dowiedz się więcej: Wakacyjny staż dla studentów – gdzie szukać ofert? >>

Na koniec warto sobie uświadomić, że studia stacjonarne i niestacjonarne oferują dokładnie taki sam program nauczania i pozwalają uzyskać dokładnie ten sam dyplom. Zarówno studenci dzienni, jak i zaoczni, czy wieczorowi mogą również korzystać z podobnych przywilejów np. stypendium socjalnego i naukowego, a także brać udział w różnych programach studenckich, takich jak Erasmus.

ZOBACZ RÓWNIEŻ