Anna Nowak
Anna Nowak
17 Lut, 2017 - 08:10
Studia podyplomowe - najlepsze kierunki w Polsce

Studia podyplomowe – najlepsze kierunki w Polsce

Anna Nowak

Które studia podyplomowe gwarantują dobrą posadę? Sprawdź!

Raporty płacowe, prognozy i informacje dotyczące rynku pracy to obowiązkowa lektura dla osób, które zdecydowały się kształcić na studiach podyplomowych i poszukują najbardziej atrakcyjnych kierunków.

W tym kontekście trzy opracowania mogą być szczególnie przydatne – Raport płacowy 2017 Hays Poland, Raport płacowy Antal Polska, oraz Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Studia podyplomowe – edukacja „szyta na miarę”

Współczesne firmy, w odróżnieniu od tych sprzed kilku lat, stawiają na ciągłą zmianę. To właśnie gotowość do zmian i szybka adaptacja do nowych warunków jest dziś szansą na sukces w biznesie. Płynność struktur organizacyjnych przedsiębiorstw jest jednym ze znaków czasów, a interdyscyplinarność, umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów, czy kreatywność pracowników stają się najbardziej poszukiwanymi kompetencjami.

Wykształcenie zdobyte na początku kariery błyskawicznie traci swoją wartość. Postęp w firmach następuje bowiem tak szybko, że jedyną szansą na nadrobienie zaległości staje się ciągłe kształcenie. Coraz częściej młodzi ludzie już na starcie decydują się na studia podyplomowe, by zdobyć wiedzę i umiejętności z bardzo wąskich dziedzin, stając się w ten sposób silną konkurencją dla osób już aktywnych na rynku pracy.

Jakie studia podyplomowe wybrać

Kryteria wyboru kierunków studiów są bardzo zróżnicowane. Często kandydaci decydują się na studia merytorycznie odpowiadające aktualnemu miejscu pracy. Sugerują się przy tym wymogami stawianymi przez daną branżę.

Istnieje jednak wiele propozycji uniwersalnych, dających się wykorzystać w firmach reprezentujących różne typy biznesu. To właśnie te kierunki są najbardziej popularne, ponieważ pozwalają absolwentom na efektywniejsze wykorzystywanie zawodowych szans.

Dowiedz się więcej: Szkolenia i kursy – sposób na rozwój osobisty i zawodowy >>

MBA (Master of Business Administration)

Osoby, które aspirują do stanowisk kierowniczych, menadżerskich i pasjonujące się zarządzaniem, z pewnością powinny spróbować swoich sił na studiach MBA. Najlepsze uczelnie co roku aktualizują listę kierunków tego rodzaju studiów. Do nowości w ofercie studiów MBA można zaliczyć m.in.: Transformację agile, Technologie mobilne w biznesie, Mentoring, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym.

Lingwistyka

Znajomość języków obcych jest bardzo istotna w niemal każdej branży. Uczelnie odpowiadają na specyficzne wymogi rynku, tworząc kierunki pozwalające na ich praktyczne zastosowanie w biznesie, np.: Język niemiecki w przedsiębiorstwie, Język hiszpański w biznesie i turystyce, Język angielski dla Personelu Medycznego, Tłumaczenie ekonomiczno – prawne w biznesie.

Ponadto na liście kierunków znalazły się studia bardzo atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców: Języki krajów skandynawskich, Język czeski, Język rosyjski, czy Język japoński.

Marketing i zarządzanie

Popularne kierunki studiów podyplomowych w dziedzinie marketingu i zarządzania to m.in.: Lean Management, Logistyka w biznesie i Coaching. Zdecydowanie jednak, królem kierunków związanych z marketingiem jest Marketing internetowy oraz Social Media.

Informatyka

Jednym z najlepszych sposobów na błyskawiczne zdobycie dobrze płatnej posady jest ukończenie kierunku informatycznego. Najbardziej atrakcyjne kierunki to te, z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz studia dla osób pracujących z bazami danych, np.:

 • Bazy danych i ich analiza w biznesie,
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Big Data. Analiza danych,
 • Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych.

Jakie studia skończyć, żeby dobrze zarabiać

Według Raportu płacowego opracowanego w 2016 r. przez firmę Antal – lidera rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie, najlepiej zarabiającą grupą w Polsce jest wyższa kadra zarządzająca. Średnie wynagrodzenie wynosi tu 19 348 zł brutto miesięcznie. A jak na tym tle wypadają zarobki specjalistów i menadżerów w najlepiej opłacanych branżach?

Prawo

Wysoko na liście wynagrodzeń plasują się specjaliści i menadżerowie w dziedzinie prawa. Średnia pensja w tej branży to 13 906 zł brutto.

Prawo – cenione kompetencje
Najlepiej wynagradzani prawnicy władają kilkoma językami obcymi, posiadają również wysokie kompetencje interpersonalne. W branży prawniczej, pracodawcy kładą nacisk na umiejętność promowania i sprzedaży usług.

Sprzedaż i marketing

Kolejna dobrze zarabiająca grupa to specjaliści sprzedaży i marketingu. Ich miesięczne zarobki wynoszą średnio 11 981 zł.

Sprzedaż i marketing – cenione kompetencje
W tej branży warto pracować nad rozwojem kompetencji analitycznych, strategicznych i menadżerskich. Dodatkowo, jeśli specjalista zatrudniony jest w branży technicznej, powinien znać technologie i posiadać wykształcenie techniczne. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego, a coraz częściej również języka niemieckiego.

Farmacja

Tuż za pierwszą trójką znaleźli się specjaliści i menadżerowie farmacji ze średnią pensją 11 389 zł brutto.

Farmacja – cenione kompetencje
Najwyżej wynagradzani są tu specjaliści ds. digitalizacji oraz osoby z wykształceniem medycznym.

IT

Pierwszą piątkę zamykają specjaliści branży IT, których średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 10 893 zł brutto.

IT – cenione kompetencje
IT to zdecydowanie rynek pracownika. Najlepiej wynagradzani są programiści wszelkich specjalizacji, szczególnie specjaliści Java. Praca w branży IT bezwzględnie wymaga znajomości języka angielskiego.

Dowiedz się więcej: Studia online – dla kogo to dobry pomysł? >>

W których branżach specjaliści najszybciej znajdą pracę

Firma Hays Poland opracowała Raport płacowy 2017, w którym można znaleźć wartościowe informacje na temat specjalizacji gwarantujących pewne zatrudnienie w nadchodzących miesiącach.

Budownictwo

W tej branży będzie brakowało specjalistów w zakresie projektowania i aranżacji powierzchni najemców, kierowników robót instalacyjnych oraz inżynierów budownictwa. Rok 2017 zdecydowanie należy jednak do kierowników robót, budowy i kontraktów oraz projektantów.

Energetyka

W związku ze zobowiązaniami klimatycznymi Polski, poszukiwani będą głównie specjaliści budowy instalacji odsiarczania i odazotowania. Poza tym, w cenie są handlowcy z wykształceniem technicznym, którzy oprócz kompetencji sprzedażowych potrafią przeprowadzić pogłębiony audyt energetyczny.

Farmacja

Zgodnie z treścią Raportu, 2017 rok będzie należał do osób z wykształceniem medycznym oraz osób z doświadczeniem w badaniach klinicznych. Poszukiwani również są menadżerowie ds. klientów kluczowych, szczególnie w obszarze onkologii oraz immunologii.

Finanse, księgowość, podatki

W 2017 roku bez problemu znajdą pracę analitycy finansowi, specjaliści ds. kontrolingu i analiz, kontrolerzy finansowi oraz samodzielni i starsi księgowi. Polscy finansiści są bardzo cenieni za granicą, zatem umiejętności, które warto rozwijać poza merytorycznymi to znajomość języków obcych. Przewiduje się także duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie podatków, w tym ekspertów ds. cen transferowych.

HR

W tej branży zapotrzebowanie na pracowników porównuje się z zapotrzebowaniem na specjalistów IT. Najwięcej ofert pracy czeka na specjalistów ds. rekrutacji, wynagrodzeń, czy employer brandingu.

IT

Niekwestionowaną królową branż z deficytem specjalistów jest IT. Pracę bez trudu znajdą inżynierowie odpowiedzialni za sieci LAN – WAN i sieci bezprzewodowe, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa IT, Big Data i produktów chmurowych.

Logistyka

W branży logistycznej przewiduje się wzrost zatrudnienia ekspertów w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz specjalistów zakupowych operujących co najmniej dwoma językami obcymi. Sporym zainteresowaniem cieszą się planiści oraz specjaliści ds. obługi klienta na wybranym odcinku łańcucha lub w danym regionie.

Nieruchomości i hotelarstwo

W obszarze nieruchomości przewiduje się wzrost zatrudnienia specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu hotelami. Hotele niesłabnącym zainteresowaniem darzą menadżerów sprzedaży.

Sprzedaż i marketing

To będzie rok specjalistów ds. sprzedaży międzynarodowej i budowania biznesu na rynkach zagranicznych. Nadal w cenie są specjaliści ds. sprzedaży, menadżerowie ds. klientów kluczowych oraz menadżerowie ds. rozwoju biznesu.

Przemysł

W przemyśle poszukiwani będą inżynierowie, inżynierowie procesu oraz inżynierowie jakości. Pracy nie zabraknie dla specjalistów pracujących w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz dla specjalistów ds. zakupów w centrach usług wspólnych.

Dowiedz się więcej: Studia stacjonarne czy niestacjonarne – co wybrać? >>

Deficytowe zawody specjalistyczne

Wiele o zapotrzebowaniu na specjalistów mówi opracowanie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Według danych z urzędów pracy, polskie firmy cierpią przede wszystkim na niedobór specjalistów z branży IT, ale nie tylko. Poszukiwani są m.in.:

 • projektanci aplikacji sieciowych i multimediów,
 • analitycy systemów komputerowych,
 • administratorzy systemów komputerowych,
 • urzędnicy ds. podatków,
 • specjaliści ds. sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych,
 • projektanci i administratorzy baz danych,
 • pośrednicy pracy i zatrudnienia,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • doradcy finansowi i inwestycyjni,
 • specjaliści ds. sprzedaży,
 • funkcjonariusze celni i ochrony granic.

Źródła:

 • Antal Polska – Raport płacowy 2016,
 • Hays Poland – Raport płacowy 2017,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w I półroczu 2016 roku

ZOBACZ RÓWNIEŻ