ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
24 Cze, 2018 - 01:00

Studia online – dla kogo to dobry pomysł?

ARTYKUŁ PARTNERA

Interesują Cię nowoczesne studia online? Dowiedz się, czy w Polsce można w ten sposób studiować i jak wygląda studiowanie przez Internet.

Studia online to nowoczesna forma studiowania w trybie niestacjonarnym, która jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych studiów zaocznych oraz wieczorowych. Studia przez Internet cieszą się coraz większym zainteresowaniem i pewnie dlatego z każdym rokiem oferuje je coraz większa liczba uczelni w Polsce.

Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polegają studia online, jakie studia w tym trybie można ukończyć i dla kogo e-learning może być dobrym rozwiązaniem.

Na czym polegają studia przez Internet?

Studia online zalicza się do kategorii studiów niestacjonarnych, czyli takich, które nie wymagają od studenta codziennej obecności na zajęciach na uczelni. Do niedawna studiami niestacjonarnymi były przede wszystkim studia zaoczne oraz wieczorowe.

Dzisiaj dołączyły do nich także studia przez Internet, które w największym stopniu zakładają samodzielną naukę studenta w domu. O ile bowiem student zaoczny musi stawiać się na uczelni średnio w co drugi weekend, by brać udział w wykładach i ćwiczeniach, o tyle student online robi to zaledwie kilka razy w roku lub… wcale.

Wszystko dlatego, że studia online polegają na udostępnieniu studentowi materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learnigowej, z której korzystać może on w domu na komputerze.

Materiały dydaktyczne udostępniane online mogą mieć bardzo różną formę, ale najczęściej są to:

 • wykłady online w formie nagrań audiowizualnych prezentowane na żywo lub w czasie nierzeczywistym,
 • filmy edukacyjne,
 • prezentacje multimedialne,
 • podręczniki multimedialne,
 • ćwiczenia i zadania interaktywne,
 • zajęcia wirtualne w postaci sesji na żywo z wykorzystaniem kamery internetowej (video-konferencje).

Dodatkowo platformy e-learningowe zwykle umożliwiają kontakt studentów między sobą oraz z wykładowcami za pośrednictwem forum dyskusyjnego oraz czatu.

Poszczególne materiały dydaktyczne najczęściej są zebrane w moduły, które są udostępniane według określonego harmonogramu, tak aby edukacja przebiegała zgodnie z programem nauczania.

Dowiedz się więcej: Studia stacjonarne czy niestacjonarne – co wybrać? >>

Blended learning – popularny model studiów online w Polsce

E-learning w czystej postaci zakłada w 100% samodzielną naukę studenta za pośrednictwem Internetu, czyli bez konieczności obecności na jakichkolwiek zajęciach na uczelni, kontaktu z wykładowcami, czy nawet korzystania z papierowych podręczników.

W Polsce taką formę nauczania oferuje na przykład Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Studia online odbywają się tutaj całkowicie zdalnie – studenci mają za pośrednictwem platformy e-learningowej dostęp do wykładów i ćwiczeń, a z wykładowcami kontaktują się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i listy dyskusyjnej na platformie. Mają też dostęp do Cyfrowej Biblioteki, dzięki której mogą korzystać z podręczników w wersji elektronicznej. Uczelnię muszą natomiast odwiedzać tylko podczas sesji egzaminacyjnych.

W praktyce większość polskich uczelni oferuje studia online z elementami tradycyjnych studiów i ten system nauczania nazywa się blended learningiem lub studiami hybrydowymi. W przypadku uczelni publicznych częściej jednak stosuje się pojęcie kształcenia zdalnego.

Blended learning na polskich uczelniach przybiera najczęściej następującą formę:

 • 60% zajęć odbywa się online,
 • 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjną na uczelni.

Tego rodzaju studia online oferuje np. Grupa Uczelni Vistula. Blended learning stosuje również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Polski Uniwersytet Wirtualny działający w ramach „stacjonarnej” Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Dowiedz się więcej: Najlepsze polskie miasta dla studentów >>

Gdzie w Polsce oferowane są studia online?

Niestety w Polsce nauczanie zdalne na poziomie szkolnictwa wyższego dopiero się rozwija, dlatego studia online oferuje zaledwie kilka uczelni i w większości przypadków są to uczelnie niepubliczne.

Spośród uczelni państwowych studia przez Internet, a raczej częściowe nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej proponują np.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Politechnika Warszawska.

Większość uczelni publicznych posiada jednak już platformy e-learningowe w systemie Moodle, które na razie umożliwiają organizację studiów w trybie mieszanym, czyli udostępnianiu studentom tylko wybranych wykładów i materiałów online.

Dużo szerszą ofertę zdalnego nauczania mają w Polsce uczelnie niepubliczne i są to między innymi:

 • Polski Uniwersytet Wirtualny,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Grupa Uczelni Vistula,
 • Polska Akademia Otwarta,
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie,
 • Sopocka Szkoła Wyższa,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Uczelnie niepubliczne zwykle oferują studia hybrydowe (w systemie blended learning), ale można również znaleźć oferty studiów całkowicie zdalnych, gdzie wizyta na uczelni jest wymagana od studentów jedynie podczas egzaminów i zaliczeń.

Dowiedz się więcej: Najlepsze uniwersytety w Polsce – TOP 11 >>

Jakie studia można ukończyć w formie zdalnej?

Przez Internet oferowane są najczęściej studia 1 oraz studia 2 stopnia, czyli studia licencjackie i uzupełniające studia magisterskie. Najpopularniejsze kierunki studiów prowadzone zdalnie to:

 • studia ekonomiczne,
 • studia pedagogiczne,
 • studia informatyczne,
 • administracja,
 • zarządzanie,
 • politologia,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • transport i logistyka,
 • filologia (np. angielska).

W ofercie uczelni prywatnych znaleźć można także studia podyplomowe online, w tym również prestiżowe studia MBA, choć te ostatnie oferowane są w 100% online jedynie na uczelniach zagranicznych (w Polsce tylko część zajęć odbywa się w sposób zdalny).

Jak przebiega rekrutacja na studia online?

Studia online są formą studiów niestacjonarnych, dlatego rekrutacja na nie odbywa się dokładnie na takich samych zasadach, jak na przykład na studia zaoczne czy wieczorowe.

Dokładne zasady rekrutacji określa uczelnia. W przypadku uczelni publicznych podczas rekrutacji kandydatów brane są więc pod uwagę ich oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie maturalnym, natomiast w przypadku uczelni niepublicznych o przyjęciu na studia zwykle decyduje kolejność zgłoszeń.

Od kandydatów wymaga się złożenia kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości, a także uiszczenia opłat, ponieważ studia przez Internet są płatne.

Uwaga! Aby rozpocząć studia online uprawniające do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra, należy mieć zdaną maturę. Jeżeli jakaś uczelnia oferuje studia bez matury, to nie są to studia z prawdziwego zdarzenia, lecz po prostu kurs lub szkolenie.

Czy warto iść na studia online?

E-learning, czyli nauczanie za pośrednictwem komputerów i Internetu, choć w Polsce jest stosunkowo nowym zjawiskiem, na świecie rozwija się już od 30 lat i jest niezwykle popularne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Studiowanie online w Polsce także cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, jednak oferta studiów prowadzonych w systemie e-learningu jest u nas bardzo skromna. Studia online na prestiżowych państwowych uczelniach są praktycznie niedostępne, natomiast oferta szkół niepublicznych pod względem jakości nauczania oraz wyboru kierunków studiów, pozostawia wiele do życzenia.

Należy jednak mieć nadzieję, że już niedługo to się zmieni, ponieważ uczelnie już teraz bardzo intensywnie rozwijają swoje platformy e-learningowe. Jak na razie z pewnością warte uwagi są studia zaoczne prowadzone częściowo online, które ograniczają liczbę weekendowych zjazdów na uczelni do niezbędnego minimum.

Dla osób aktywnych zawodowo możliwość odbycia większości lub nawet wszystkich zajęć zdalnie przez Internet jest ogromnym odciążeniem i wygodą, dlatego z pewnością to właśnie oni powinni się zainteresować nowoczesnym e-learningiem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ