Michał Nielub
Michał Nielub
05 Maj, 2018 - 01:00

Staż unijny – najważniejsze informacje

Michał Nielub

Czy wiesz, że staż unijny jest realną szansą na poprawienie swojej sytuacji na rynku pracy? Dowiedz się, jak i gdzie szukać, by zostać stażystą. Skorzystaj z możliwości, jakie daje staż unijny, by poszerzyć swoje doświadczenie i rozwinąć umiejętności pożądane przez pracodawców.

Staż unijny rozumiany jest na wiele sposobów. Z punktu widzenia polskiego prawa, staże zawodowe pozwalają nabyć niezbędne umiejętności, przydatne przy wykonywaniu określonej pracy na konkretnym stanowisku. W tym rozumieniu staż unijny to program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednak potocznie tym mianem określa się również możliwości odbycia stażów zarówno w instytucjach Unii Europejskiej, a także w europejskich przedsiębiorstwach.

Staż unijny – programy dla bezrobotnych

W świetle polskich przepisów, staż unijny to program stażowy organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, jednak finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zasadniczo pełni on dwie istotne funkcje. Pierwsza rola to pomoc dla przedsiębiorców, którzy poszukują osób do wykonywania pilnych, lecz prostych prac, jednak chwilowo nie posiadają zdolności finansowej do zatrudnienia pracowników. Druga rola to stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych poprzez kształtowanie umiejętności pożądanych na danym stanowisku pracy oraz pozyskanie niezbędnego doświadczenia.

Gdzie szukać stażu?

Staż unijny można znaleźć na dwa sposoby. Pierwszy nie wymaga od nas nawet wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę internetową najbliższego PUP-u i kliknąć w zakładkę „Oferty pracy w powiecie”, a następnie „Staże i praktyki zawodowe w powiecie”. Na wszystkich stronach Powiatowych Urzędów Pracy znajdziemy takie wyszukiwarki. Istnieje możliwość określenia o jaki typ stażu dokładnie nam chodzi. Nie istnieje jednak filtr umożliwiający wyszukanie programów finansowanych ze środków UE. Aby tego się dowiedzieć, należy skonsultować się z pracownikami PUP-u.

Drugim sposobem na znalezienie stażu unijnego jest osobiste udanie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Każda osoba bezrobotna ma przypisanego swojego opiekuna. Powinien on udzielić wszelkich niezbędnych informacji o dostępnych programach stażowych oraz o ich formach finansowania.

Dowiedz się więcej: Urząd pracy – w czym może pomóc bezrobotnemu? >>

Jak go otrzymać?

Gdy już znaleźliśmy najbardziej odpowiednią propozycję stażu, należy udać się do swojego pośrednika po skierowanie, a następnie skontaktować się z przyszłym pracodawcą. Jeżeli nasza kandydatura zostanie zaakceptowana, podpisujemy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy i dokonujemy wszelkich innych niezbędnych formalności – będą one się różnić w zależności od indywidualnego regulaminu każdej instytucji.

Ponadto istnieje szansa, że jeżeli jesteśmy zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP-ie to sami dostaniemy skierowanie na staż. W tym przypadku sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ może się okazać, że jest to oferta na stanowisko pracy, na którym nie chcemy pracować i nie czujemy, że mamy odpowiednie predyspozycje.

W takich okolicznościach pozostaje przekonanie naszego opiekuna w urzędzie o inną propozycję lub przekonanie właściciela firmy, że nie jesteśmy odpowiednim kandydatem do wykonywania tej konkretnej pracy.

Dowiedz się więcej: Rezygnacja ze stażu – to musisz wiedzieć >>

Staż unijny – obowiązujące zasady

Gdy już znajdziemy odpowiedni program, zaś pracodawca nas zaakceptuje, pozostaje kilka obowiązków, by ukończyć staż unijny. Zasady nie są skomplikowane, jednak ich przestrzeganie pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji zarówno nam, jak i właścicielowi firmy.

Przede wszystkim naszym pracodawcą pozostaje Powiatowy Urząd Pracy – to z nim podpisujemy umowę i to on nam wypłaca stypendium stażowe. Z tego powodu, w obliczu np. choroby, zwolnienie lekarskie dostarczamy wyłącznie do urzędu, do właściciela firmy zaś wyłącznie kserokopię tego dokumentu.

Do innych obowiązków, których należy przestrzegać, należy wliczyć następujące:

  • każdy stażysta powinien mieć przydzielonego opiekuna stażu w firmie,
  • właściciel firmy zobowiązany jest do realizowania programu nauczania, jaki określił we wniosku o organizację stażu,
  • stażysta ma obowiązek przepracować 40 godzin w tygodniu, zaś właściciel firmy ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy, którą przedkłada co miesiąc w urzędzie.

Warto również pamiętać, że chociaż teoretycznie przedsiębiorca musi zwiększyć zatrudnienie po zakończeniu programu stażowego, to w praktyce nie musi być to stażysta. Dodatkowo nie przewidziano żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli w ogóle nikogo nie zatrudni. Jedyną konsekwencją, jaka go może spotkać, to ograniczenie możliwości organizowania stażów w przyszłości.

Dowiedz się więcej: Prawa i obowiązki stażysty >>

Staż unijny a zwykły – czym się różnią?

Główną różnicą pomiędzy zwykłym stażem, a tym unijnym jest wysokość stypendium, jakie otrzymuje co miesiąc każdy stażysta. W przypadku programu finansowanego z Funduszu Pracy wynosi ono ok. 850 zł na rękę, jednak gdy źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej, wówczas to stypendium opiewa na kwotę ok. tysiąca złotych miesięcznie. Ta rozbieżność jest efektem tego, że staż unijny zwolniony jest z podatku dochodowego.

Staż unijny w instytucjach UE

Poza stażami unijnymi w Powiatowych Urzędach Pracy istnieje możliwość odbycia takowego w instytucjach Unii Europejskiej. Informacje takie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w zakładce „Praca w instytucjach Unii Europejskiej”. Oferty skierowane są głównie do świeżo upieczonych absolwentów wybranych kierunków studiów, np. z dziedziny prawa, a także do tych osób, które po prostu ukończyły studia trwające trzy lata.

Link do staży w instytucjach europejskich znajduje się tutaj.

Istnieją również staże unijne dedykowane do osób, które są w trakcie studiów. Organizowane są przez takie instytucje, jak:

  • Europejski Bank Centralny,
  • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
  • Europejski Trybunał Obrachunkowy,
  • Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze,
  • Parlament Europejski,
  • Rada Unii Europejskiej.

Jak aplikować na staże unijne w instytucjach UE?

Każda instytucja UE ma osobne postępowania w sprawie kandydatów na staż unijny. Co do zasady wystarczy wypełnić formularz internetowy – tak jest w przypadku np. aplikowania o staż w Parlamencie Europejskim (formularz jest dostępny tutaj).

Czas trwania również jest zróżnicowany. Najkrótsze programy trwają do 3 miesięcy, jednak np. w przypadku w Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych staż trwa od 9 do 18 miesięcy.

Staż unijny w banku

Ciekawą alternatywą na zdobycie stażu pracy są programy oferowane przez banki komercyjne. Są one atrakcyjne zarówno z punktu widzenia możliwości nabycia niezbędnego doświadczenia, jak i kształtowania cennych umiejętności. Wiążą się z nimi również korzyści finansowe, ponieważ zazwyczaj są dobrze płatne – np. staż w londyńskim oddziale hiszpańskiego banku Santander może wiązać się z wynagrodzeniem w wysokości nawet 2 tysięcy funtów miesięcznie.

W przypadku polskich oddziałów banków komercyjnych stawki i warunki uczestnictwa w stażu również są atrakcyjne. Wśród tych instytucji, które podają publicznie informacje w zakresie oferowanych wynagrodzeń dla stażystów i praktykantów, warto zwrócić uwagę na ofertę mBanku. Prowadzi program rozwojowy „Bankowe Talenty”, który trwa od 3 do 4 miesięcy, zaś za staż oferuje nawet 3 tys. zł brutto.

Staż unijny jest atrakcyjną formą dla osób poszukujących pracy. Pozwalają zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w renomowanych firmach oraz instytucjach, co stanowi wartość samą w sobie na rynku pracy. Ponadto programy stażowe są szansą na doskonalenie pożądanych umiejętności, co będzie stanowić wartość dodaną podczas aplikowania na wymarzone stanowisko pracy. Warto więc uczestniczyć w stażach, w szczególności w przypadku osób nie posiadających dużego doświadczenia zawodowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ