ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
27 Sty, 2017 - 14:42
Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz lokali biurowych? Sprawdź możliwości leasingu nieruchomości

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz lokali biurowych? Sprawdź możliwości leasingu nieruchomości

ARTYKUŁ PARTNERA

Leasing nieruchomości to nowoczesna forma finansowania, której główną zaletą są korzyści podatkowe przysługujące przedsiębiorcom. Dzięki leasingowi nieruchomości możesz sfinansować budynki o różnym przeznaczeniu – handlowym, usługowym czy produkcyjnym. Jeśli chcesz wiedzieć, co możesz zyskać dzięki leasingowi nieruchomości, przeczytaj nasze podpowiedzi.

Leasing nieruchomości nie różni się bardzo od leasingu samochodu czy sprzętu komputerowego. Podpisując umowę z leasingodawcą, leasingobiorca ponosi określone koszty i użytkuje nieruchomość przez określony w umowie czas.

Taki rodzaj finansowania nieruchomości jest znakomitą alternatywą dla kredytu – nie tylko ze względu na specyfikę obu narzędzi, ale przede wszystkim na kwestie podatkowe.

Leasing operacyjny i finansowy

Leasingując nieruchomość musimy podjąć decyzję, który rodzaj leasingu będzie dla nas najbardziej opłacalny. Leasing operacyjny umożliwia zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym będzie więc zarówno spłata kapitału, jak i płacone odsetki. W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest jedynie część odsetkowa raty. W leasingu finansowym korzystający ma prawo do odpisów amortyzacyjnych, czego nie ma w leasingu operacyjnym.

Leasing zwrotny

Ciekawym rozwiązaniem, korzystnym dla przedsiębiorców, może być leasing zwrotny. Polega on na tym, że firma posiadająca nieruchomość sprzedaje ją firmie leasingowej, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal będzie mogła z niej korzystać.

W praktyce samo przeniesienie własności odbywa się jedynie na papierze. Środek trwały firmy pozostaje więc do jej dyspozycji.

Kluczową zaletą takiego rozwiązania jest uwolnienie zamrożonych środków finansowych, które można przeznaczyć na dalsze inwestycje lub bieżące wydatki firmy, przy jednoczesnej możliwości użytkowania sprzedanej nieruchomości.

Podpisując umowę na leasing zwrotny leasingobiorca może niemal natychmiast poprawić swoją zdolność kredytową i odbudować zachwianą płynność finansową. Jednym z kluczowych celów leasingu zwrotnego jest refinansowanie istniejącej nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości poprzez inwestycję w nią (poprawa jakości, wymiana jej elementów) lub jej rozbudowę (np. budowa kolejnej hali produkcyjnej).

Co ważne, po wygaśnięciu umowy leasingowej przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem nieruchomości.

Leasing nieruchomości – korzyści dla przedsiębiorcy

Jedną z kluczowych korzyści leasingu nieruchomości są ulgi podatkowe, dzięki którym firma jest w stanie wygenerować naprawdę spore oszczędności.

Co ważne, przedmiot leasingu nie jest uwzględniany w bilansie jako zobowiązanie. Nie obciąża więc zdolności kredytowej leasingobiorcy. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy finansowania bardzo cenią również przewidywalność i stabilność zobowiązań płatniczych obowiązujących w czasie trwania umowy.

Każda transakcja leasingowa podlega indywidualnym negocjacjom, co daje możliwość dopasowania kosztów i warunków do możliwości finansowych i aktualnej sytuacji firmy.

Leasing nieruchomości będzie także dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy firma nie posiada zdolności kredytowej. W większości przypadków firmy leasingowe są zdecydowanie mniej restrykcyjne i przychylniej patrzą na klientów, którzy o kredycie bankowym mogą jedynie pomarzyć.