ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
18 Mar, 2014 - 09:00
Rozdzielność majątkowa a kredyt

Rozdzielność majątkowa a kredyt

ARTYKUŁ PARTNERA

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na kwestię zaciągania kredytów przez małżonków? Czy pomaga uzyskać kredyt, czy utrudnia?

Wśród małżeństw coraz popularniejsza jest rozdzielność majątkowa. Nie oznacza to wcale, iż nie ufają sobie nawzajem lub też przeczuwają koniec ich związku. Wiele par decyduje się na taki krok ze względu na ryzyko finansowe lub też w celu osiągnięcia innych korzyści – na przykład tych związanych z zaciąganiem kredytu.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Wspólność majątkowa powstaje w dniu ślubu i jest podstawowym ustrojem majątkowym w małżeństwach zawartych w Polsce. Jeżeli więc chcemy ubiegać się o rozdzielność majątkową, musimy podpisać specjalną umowę. Nie musimy robić tego w dniu ślubu, taką umowę można zawrzeć w dowolnym momencie w trakcie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa następuje również w poniższych przypadkach:

  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaniu wspólności ustawowej,
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
  • ogłoszenie upadłości małżonka,
  • orzeczenie separacji,
  • zakończenie małżeństwa bez względu na przyczynę (rozwód, unieważnienie małżeństwa czy śmierć małżonka).

Dowiedz się więcej: Wady i zalety rozdzielności majątkowej

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zaciągniecie kredytu?

Wyobraźmy sobie, że małżeństwo decyduje się na kredyt. Jeżeli jeden z małżonków ma negatywną historię kredytową, sprawa może być utrudniona.

Rozdzielność majątkowa może rozwiązać problem niskiej zdolności kredytowej, ponieważ w takiej sytuacji jedna osoba może złożyć wniosek o kredyt bez konieczności informowania drugiej połówki.

Zacznijmy jednak od początku. Biorąc pod uwagę rozdzielność finansów w małżeństwie, należy uwzględnić dwa przypadki.

I przypadek: kiedy rozdzielność majątkowa ustalana jest po zaciągnięciu kredytu

Jeżeli małżeństwo zaciągnęło kredyt wcześniej niż ustanowiło rozdzielność majątkową, będą wspólnie odpowiadać za jego spłatę. Tak więc rozdzielność majątkowa nie wpływa na kredyt w tym przypadku.

Oznacza to, że banku nie interesuje, które z małżonków płaci raty, dopóki te są płacone, jednak spłata powinna być dokonywana solidarnie, bez przenoszenia ciężaru na jedną tylko stronę.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

II przypadek: gdy następuje to przed zaciągnięciem zobowiązania

Jeżeli jednak wnieśliśmy o rozdzielność majątkową i chcemy ubiegać się o kredyt, sytuacja wygląda nieco inaczej. Weźmy pod uwagę następujący przykład: małżeństwo decyduje się na zakup nieruchomości i planują złożenie wniosku o kredyt. W związku z rozdzielnością majątkową każde z nich może ubiegać się o kredyt osobno, bez konieczności przedstawiania zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

Kredyt hipoteczny to jednak wysokie wymagania stawiane przez bank, co skłania ich do ubiegania się o dofinansowanie wspólnie. W tym jednak przypadku nie zostaną oni potraktowani jako małżeństwo a jako współkredytobiorcy o jednakowych prawach i obowiązkach wobec kredytodawcy.

Rozdzielność majątkowa, jak zostało wspomniane, jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Pomaga uniknąć ryzyka finansowego, pomaga w zaciągnięciu kredytu przy uniknięciu sprawdzenia historii kredytowej jednego z małżonków, jest także bardzo przydatne przy zakładaniu działalności gospodarczej – chroni się w ten sposób finanse rodziny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ