ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
18 Lip, 2018 - 11:30
Roaming w UE - ile zapłacimy według nowych przepisów

Roaming w UE – ile zapłacimy według nowych przepisów

ARTYKUŁ PARTNERA

Roaming w UE był zmorą wszystkich turystów, którzy wypoczywali poza granicami Polski. Jednak od 15 czerwca 2017 roku sytuacja uległa zmianie. Jakich stawek możemy się spodziewać?

Jak obecnie wyglądają stawki za roaming w UE i na jakie opłaty dodatkowe należy być przygotowanym? Podpowiadamy.

Co to jest roaming?

Słowo „roaming” kojarzy każdy posiadacz telefonu komórkowego, który choć raz wybrał się za granicę. Już po przekroczeniu granicy operator przysyłał zwykle SMS-a z informacją, że znaleźliśmy się w zasięgu innej sieci, co wiąże się z określonymi opłatami. Tu padały konkretne stawki za minutę połączenia wykonanego i odebranego, SMS, MMS oraz połączenie internetowe.

Stawki te niejednokrotnie przyprawiały o ból głowy, szczególnie poza terenem Unii Europejskiej. Ich wysokość zależała od umowy zawartej między naszym krajowym operatorem komórkowym a operatorem zagranicznym, w zasięgu którego znalazła się nasza komórka po przekroczeniu granicy.

Właśnie na tym polega roaming – jest to mechanizm pozwalający klientom krajowego operatora korzystać za granicą z bezprzewodowych sieci należących do lokalnych operatorów.

Roaming w UE

Dotychczas spędzając czas poza granicami Polski w którymkolwiek kraju na terenie UE i chcąc zadzwonić do rodziny, musieliśmy liczyć się z kosztami roamingu w UE. Nie należał on do najniższych, choć i tak był bardziej przyjazny niż np. w Szwajcarii, kraju nie będącym członkiem UE.

Wysokość i różny poziom stawek w poszczególnych krajach stał się jednak kłopotliwy – dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy mieszkańcy stref przygranicznych „wpadali” w sieć operatorów zagranicznych i musieli płacić za połączenia wykonywane z własnego domu dużo wyższe stawki.

Problem dostrzegli wreszcie unijni urzędnicy, którzy przecież pochodzą z różnych krajów europejskich i w ich przypadku roaming w UE był również dokuczliwy.

Zniesienie roamingu

Unia Europejska w walce z wysokimi stawkami roamingu odgórnymi przepisami doprowadziła najpierw do redukcji taryf, by w końcu od 15 czerwca 2017 roku wprowadzić zasadę „Roam Like at Home”. Chodziło o to, by klienci danego operatora po wyjeździe za granicę mieli dokładnie te same stawki za połączenia i SMS-y jak podczas używania komórki w swoim kraju.

Nowe regulacje objęły wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, ale nie tylko. Wdrożyły je bowiem także: Norwegia, Islandia, Liechtenstein wraz z terytoriami zależnymi: Gibraltar, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion.

Ze względu na liczne głosy sprzeciwu ze strony operatorów komórkowych, którzy mieli znaczne zyski z opłat roamingowych, Komisja Europejska wprowadziła kilka wyjątków od wyżej wymienionej zasady:

 • możliwość naliczania dodatkowych opłat roamingowych w przypadku klientów przebywających długo za granicą,
 • możliwość stosowania wyższych stawek roamingowych ze względów ekonomicznych (gdy brak dodatkowych opłat zagrażał finansom operatora),
 • możliwość stosowania limitu transmisji danych przy korzystaniu z Internetu w roamingu.

Według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z czerwca 2018 r. równo po roku obowiązywania zasad „Roam Like at Home” widać już pierwsze poważne problemy związane z nowymi regulacjami.

Polscy abonenci podczas podróży zagranicznych wykorzystują usługi roamingowe 8 razy więcej niż zagraniczni goście odwiedzający Polskę. To powoduje duże straty dla polskich operatorów, którzy w związku z tym złożyli już wnioski o możliwość zastosowania dodatkowych opłat. Na 12 operatorów aż 8 otrzymało pozytywną decyzję i już wdrożyło nowe opłaty.

Pełny raport UKE na temat „Roam Like at Home” można pobrać tutaj. Sprawdźmy więc, jak dzisiaj wyglądają cenniki usług za roaming w UE u największych operatorów.

Roaming Play

Ceny za roaming w UE w sieci Play zależą od tego, z jakiej oferty korzystamy. Wspólne dla wszystkich planów taryfowych są następujące zasady:

 • połączenia odebrane na terenie UE – bezpłatne,
 • połączenia wykonane (głosowe, SMS i MMS) – rozliczane według stawek jak w kraju (uwaga – połączenie na numer Play w roamingu rozliczane jest jak połączenie na numer w innej sieci),
 • Play Internet za granicą – dla abonentów mających umowy zawarte przed 25.01.2018 roku stosowane są limity transmisji danych, po ich przekroczeniu doliczane są opłaty w wysokości 3,072 groszy za 1 MB.

Osoby, które podpisały umowę na abonament lub MIX po 25 stycznia 2018 r. i które w ciągu kolejnych 30 dni częściej przebywają za granicą niż w Polsce, Play naliczy następujące opłaty dodatkowe:

 • 6 gr/min połączenie wychodzące,
 • 3 gr/min połączenie przychodzące,
 • 1 gr za SMS/MMS,
 • 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB) transmisji danych w ramach Limitu GB, potem 3,072 gr za MB (31,46 zł za GB).

Powyższe stawki obowiązują również wszystkich klientów Play na Kartę od dnia 1 marca 2018 r.

Więcej na temat cennika za roaming w UE w sieci Play znajdziesz tutaj.

Orange roaming

Klienci Orange, którzy mają umowy na abonament, nie mają naliczanych dodatkowych opłat za połączenia wykonane w krajach Unii Europejskiej. Obowiązują ich więc stawki krajowe, mogą również wykorzystywać za granicą swoje pakiety minut lub SMS-ów. Po ich wykorzystaniu stosowane są opłaty jak w standardowym cenniku krajowym.

Nieco inaczej jest rozliczany natomiast Internet w roamingu – tu obowiązują limity GB, które są określone w umowie.

Dodatkowe opłaty za roaming w UE mają naliczone klienci Orange korzystający z oferty na kartę lub Zetafon:

 • 5 gr za minutę połączenia wychodzącego,
 • 2 gr za minutę połączenia przychodzącego,
 • 1 gr za wysłany SMS,
 • 0,738 gr za 1 MB (7,56 zł za 1 GB) transmisji danych lub wysłany MMS (uwaga: po wykorzystaniu limitu danych stawka wzrasta do 0,03 zł za 1 MB).

Powyższe opłaty doliczane są do standardowych stawek obowiązujących na terenie Polski.

Więcej na temat cennika za roaming w UE w sieci Orange znajdziesz tutaj.

Roaming Plus

Poza przysługującymi darmowymi pakietami, Plus podobnie jak konkurencja, oferuje roaming w UE po cenach krajowych. Z dodatkowymi opłatami muszą się jednak liczyć osoby, które zawarły umowę lub aneks do umowy z operatorem Plus po 25 maja 2018 roku:

 • 0,07 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
 • 0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
 • 4,66 zł za każdy GB transmisji danych.

Powyższe opłaty dodatkowe dotyczą klientów mających umowy na abonament oraz MIX, jeśli w ciągu 30 dni będą przebywać za granicą więcej niż w Polsce.

Od dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększeniu uległy stawki za połączenia roamingowe dla wszystkich klientów mających telefon w Plusie na kartę. W ich przypadku obowiązują opłaty dodatkowe, jak w przypadku klientów abonamentowych mających umowy zawarte po 25 maja 2018 r.

Więcej na temat cennika za roaming w UE w sieci Plus znajdziesz tutaj.

Roaming T-Mobile

Międzynarodowy operator również wprowadził dla swoich klientów dodatkowe opłaty – zdecydował się jednak na ten krok dopiero od 1 lipca 2018 r. Osoby, które podpiszą umowę po tej dacie z T-Mobile muszą więc liczyć się z następującymi opłatami dodatkowymi za roaming w UE.

Abonament i MIX: połączenia głosowe, SMS-y i MMS będą rozliczane według stawek krajowych, natomiast w przypadku Internetu każdy otrzyma co miesiąc bezpłatny limit 1 GB, po jego wykorzystaniu stawka za 1 GB wyniesie 14,91 zł. Wykorzystanie całego limitu danych przewidzianego w roamingu UE skutkuje wzrostem ceny za kolejny 1 GB do 31,06 zł.

Karta: w tym przypadku klienci wyjeżdżający do krajów UE otrzymają miesięczne limity na minuty połączeń wychodzących i odebranych (100 minut), SMS (50) oraz transmisji danych (500 MB). Po ich przekroczeniu będą ponosić następujące opłaty dodatkowe:

 • 0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego,
 • 0,01 zł za minutę połączenia odebranego,
 • 0,01 zł za SMS,
 • 0,01 zł za MMS,
 • 14,91 zł za GB transmisji danych.

Powyższe opłaty są doliczane do standardowych cen: 29 groszy za 1 minutę połączenia, 9 groszy za SMS, 9 groszy za MMS, 9 groszy za 1 MB.

Więcej na temat cennika za roaming w UE w sieci T-Mobile znajdziesz tutaj.

Roaming w UE – najwięksi operatorzy wprowadzili opłaty dodatkowe

Jak widać, najwięksi polscy operatorzy komórkowi zdecydowali się skorzystać z możliwości wprowadzenia opłat dodatkowych za połączenia roamingowe, czyli odejść od zasady „Roam Like at Home”. Możliwość zastosowania takich opłat daje im prawo unijne, które nazywa się: Polityka Uczciwego Korzystania z roamingu w UE (Fair Usage Policy).

Z założenia „Roam Like at Home” miał dotyczyć przede wszystkim turystów, którzy wyjeżdżają za granicę okazjonalnie. Okazało się jednak, że ze względu na wewnątrzwspólnotową migrację zarobkową mnóstwo osób przebywających za granicą korzysta nadmiernie z tańszych usług swojego rodzimego operatora.

Jest to rodzaj nadużycia powodującego straty finansowe dla operatorów, dlatego należy pogodzić się z dodatkowymi opłatami dotyczącymi przede wszystkim sytuacji, w których przebywa się za granicą dłużej niż 2-3 tygodnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: