Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
13 Lis, 2017 - 10:00
Rekomendacja S II - co to takiego?

Rekomendacja S II – co to takiego?

Malwina Tomżyńska

Posiadasz kredyt hipoteczny w walucie obcej? Czy wiesz, że rekomendacja S umożliwia Ci jego spłatę bezpośrednio w walucie kredytu? Sprawdź, ile możesz zyskać.

Do pewnego czasu posiadanie kredytu hipotecznego w walucie obcej wiązało się dla kredytobiorcy z koniecznością dokonywania jego spłaty w złotówkach. Taka sytuacja powodowała dodatkowe, ukryte koszty, związane z posiadanym kredytem hipotecznym. Koszty te leżały po stronie kredytobiorcy, który ze względu na z góry narzucony spread bankowy, tracił nawet do kilkudziesięciu złotych na jednej racie. Wprowadzona w 2009 roku, przez komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S II uregulowała kwestię spłaty kredytów hipotecznych w walucie obcej.

Czym jest Rekomendacja S II

Od 1 kwietnia 2009 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące spread’u walutowego, normowane dokumentem o nazwie Rekomendacja S II, wprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wydanie go miało na celu uregulowanie problematycznej kwestii, jaką było odgórne narzucanie spread’u walutowego klientom banków.

Spread walutowy – co to takiego?

Spread walutowy to nic innego jak różnica pomiędzy ceną zakupu waluty, jaką płaci bank, a ceną sprzedaży, po jakiej sprzedaje tą walutę swoim klientom. Widełki spreadu wyznaczane są indywidualnie przez bank. I choć głośno się o nim nie mówiło, stanowił on dodatkowy, ukryty koszt kredytu. Natomiast dla banku stanowił on możliwość dodatkowego zysku.

Rekomendacja S II wprowadziła określone wytyczne w procedurach bankowych, określające między innymi zalecenia Krajowego Nadzoru Finansowego odnośnie informowania klientów o zasadach, na jakich funkcjonuje spread bankowy oraz  jaki ma wpływ na koszt kredytu hipotecznego.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny – co jest ważne przy jego wyborze >>

Te wszystkie informacje powinny zostać przekazane klientowi jeszcze przed zawarciem umowy kredytowej, oprócz tego  powinny także zostać zawarte w podpisywanej z klientem umowie.

Dodatkowo, wprowadzenie dokumentu Rekomendacja S II zobowiązało banki do informowania klientów (przez cały okres trwania kredytu hipotecznego), po jakim kursie dokonywane jest przeliczenie rat spłacanego przez niego kredytu hipotecznego w walucie obcej.

Spłacanie rat kredytu w walucie

Kolejnym krokiem, do jakiego Rekomendacja S II zobowiązała banki (od 1 lipca 2009 r. ), było umożliwienie klientom posiadającym kredyt hipoteczny w walucie obcej, spłacania jego rat w walucie, w której kredyt został zaciągnięty.

Umożliwiło to kredytobiorcom spłacanie swojego kredytu hipotecznego środkami walutowymi zakupionymi np. w kantorze. Tym samym, w niektórych przypadkach, pozwoliło to na znaczne zaoszczędzenie na spreadzie bankowym.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Raty w walucie – krok po kroku

Podjęcie decyzji o spłacie kredytu hipotecznego w walucie, w której został zaciągnięty powinno być dobrze przemyślane przez kredytobiorcę. Początkowo Rekomendacja S II z góry zakładała, że zmiany w walucie, w jakiej dokonywana jest splata raty, kredytobiorca będzie mógł dokonać tylko raz. Na szczęście czas zweryfikował te założenia i znaczna część banków oferuje swoim klientom możliwość kilkukrotnej zmiany waluty spłacanej raty.

Rozważając wprowadzenie zmian w naszym kredycie hipotecznym w walucie obcej powinniśmy przede wszystkim:

  • dowiedzieć się, czy bank po podpisaniu aneksu pozwoli nam (jeżeli zajdzie taka konieczność/potrzeba) na powrót do spłaty rat w złotówkach,
  • zweryfikować, czy nasz bank prowadzi obsługę kasową w danej walucie (jeżeli nie, może się okazać że koszty związane z wpłatami w innych bankach/instytucjach finansowych lub przelewami są wysokie) i czy wpłata waluty łączy się z dodatkowymi opłatami.

Rekomendacja S II – korzyści

Jeżeli otrzymane informacje nas zadowalają warto w przybliżeniu obliczyć, na jakiej wielkości oszczędność możemy liczyć, korzystając z przepisów jakie wprowadziła Rekomendacja S II.

Różnica w spreadzie pomiędzy kantorem internetowym a bankiem może wynieść kilkanaście groszy, np.

  • CHF spread kantor internetowy – około 4,2 gr,
  • kantor stacjonarny – około 10 gr,
  • spread bankowy – nawet 22 gr.

Z tego wynika, że decydując się na spłatę rat kredytu we franku szwajcarskim w walucie, w której kredyt został udzielony, możemy zaoszczędzić nawet kilkanaście gorszy na jednym franku, dokonując jego zakupu w kantorze internetowym.

Wyobraźmy teraz sobie, że nasza miesięczna rata kredytu we franku szwajcarskim wynosi 700 franków. Spłacając kredyt w złotówkach (czyli korzystając ze spreadu bankowego), przy bankowym kursie franka na poziomie 3,748 zł, musimy wpłacić na poczet raty 2623,60 zł.

Decydując się natomiast na aneks do umowy i spłatę kredytu w walucie, korzystając z jednego z popularnych kantorów internetowych, za 1 CHF musimy zapłacić 3,6479 zł (czyli o około 10 gr mniej), czyli nasza rata kredytu we frankach na poziomie 700 CHF będzie nasz kosztować 2552,53 zł.

Miesięcznie daje nam to oszczędność na poziomie 70 zł, rocznie około 740 zł, co w skali kredytu hipotecznego udzielonego na 30 lat daje wartość 25 200 zł, które zostają w naszej kieszeni.

ZOBACZ RÓWNIEŻ