Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
16 Lut, 2018 - 01:00

Przetargi komornicze a pełnomocnictwo

Malwina Tomżyńska

Przetargi komornicze – sprawdź, czy licytant na przetargu komorniczym musi stawić się osobiście, kiedy może się przydać i jak powinno wyglądać pełnomocnictwo. Dowiedz się, kto może zostać pełnomocnikiem i jakie są koszty z tym związane. Przeczytaj też jak wygląda udzielenie pełnomocnictwa do licytacji – krok po kroku.

Interesują Cię przetargi komornicze? A może miałeś już okazję uczestniczyć w kilku z nich osobiście? Zastanawiasz się nad interesującą Cię licytacją, ale w jej terminie masz do załatwienia coś ważnego, czego nie możesz przełożyć? A może zależy Ci na udziale w licytacji, ale z przyczyn prywatnych wolałbyś się nie pojawiać na przetargu komorniczym osobiście? W takim przypadku powinieneś rozważyć ustanowienie pełnomocnictwa i wysłać zaufaną Ci osobę na przetarg komorniczy za Ciebie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z pełnomocnictwem ustanawianym na przetargi komornicze.

Czym są przetargi komornicze?

Przetargi komornicze to inaczej licytacje komornicze organizowane przez komornika w celu spieniężenia rzeczowego majątku dłużnika, przejętego w toku postępowania egzekucyjnego. Przetargi komornicze w Polsce normuje Kodeks Postępowania Cywilnego zgodnie z którym, każda licytacja wymaga uprzedniego ogłoszenia w formie obwieszczenia, co najmniej na dwa tygodnie przed datą planowanej licytacji.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Licytacje komornicze – uczestnicy

Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego dopuszczają udział w licytacji praktycznie każdej zainteresowanej nią osoby.

Podmiotami wyłączonymi z udziału licytacji są:

 • dłużnik i komornik wraz z ich rodzinami (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo),
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym (między innymi sędzia nadzorujący pracę komornika),
 • w przypadku drugiej licytacji: licytant, który nie dotrzymał warunków pierwszej licytacji,
 • osoby mogące nabyć nieruchomość tylko za zgodą organu państwowego, a które takiego zezwolenia nie mają (ten przepis dotyczy głównie cudzoziemców, którzy muszą uzyskać specjalne zezwolenie na zakup określonych nieruchomości, w tym domu mieszkalnego, zlokalizowanych na terenie Polski).

Dowiedz się więcej: Druga licytacja komornicza – jak się przygotować? >>

Przetargi komornicze a osobiste stawiennictwo

W przypadku licytacji komorniczych nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na przetargu komorniczym, czyli osoba zainteresowana licytacją komorniczą, nie musi uczestniczyć w niej osobiście.

W przypadku osób, które nie mogą albo nie chcą z jakiegoś powodu uczestniczyć osobiście w przetargu komorniczym, przepisy dopuszczają możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

Dowiedz się więcej: Aukcje komornicze online krok po kroku >>

Przetargi komornicze – pełnomocnictwo

Zgodnie z art. 977 Kodeksu Postępowania Cywilnego uczestnik licytacji (licytant) ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa, w postaci pełnomocnictwa szczególnego, w formie dokumentu z podpisem, który zostanie poświadczony urzędowo (czyli przez notariusza).

Pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym urzędowo oznacza, że zwykła forma pisemna pełnomocnictwa nie jest wystarczająca do udziału pełnomocnika w licytacji komorniczej. Zwykła, czyli w formie: „Ja….(imię i nazwisko) upoważniam mojego męża….(imię i nazwisko) do udziału w licytacji komorniczej….”.

Poświadczenie urzędowe pełnomocnictwa – wyłączenia

Pełnomocnictwa udzielane adwokatom oraz radcom prawnym, a także pełnomocnictwa udzielone przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne nie wymagają poświadczenia urzędowego.

Kto może zostać pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba wyznaczona przez nas, która zgodnie z art. 976 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie jest wykluczona z udziału w licytacji.

To czy wybierzemy kogoś z naszej rodziny, przyjaciół, zatrudnimy kogoś lub zdecydujemy się na reprezentowanie nas przez adwokata lub radcę prawnego, zależy bezpośrednio od nas i naszej aktualnej sytuacji.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać >>

Koszty związane z pełnomocnictwem

W związku z koniecznością urzędowego poświadczenia udzielenia pełnomocnictwa do udziału w licytacji, konieczna jest wizyta u notariusza. Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza za poświadczenie podpisu na dokumencie wynosi aktualnie 30 zł.

Niestety w przypadku licytacji komorniczych, pełnomocnictwo musi być udzielane do każdej jednej licytacji oddzielnie. Oznacza to, że nie jest możliwe udzielenie jednego ogólnego pełnomocnictwa np. na określony czas dla wszystkich licytacji komorniczych. W związku tym, w zależności od  ilości przetargów komorniczych, na które chcemy wysłać pełnomocnika, nasz koszt pełnomocnictw będzie rósł proporcjonalnie do liczby licytacji.

Dowiedz się więcej: Wadium w licytacjach komorniczych – co to takiego? >>

Elementy pełnomocnictwa szczególnego

Pełnomocnictwo szczególne jest rodzajem pełnomocnictwa, które uprawnia pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy w konkretnej sprawie.

Do najważniejszych elementów, jakie powinno zawierać pełnomocnictwo szczególne zalicza się:

 • oznaczenie miejsca oraz daty jego wystawienia,
 • nazwa pisma np. „pełnomocnictwo szczególne” umieszczona po środku, zwykle w górnej części dokumentu,
 • precyzyjne określenie zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika, z obowiązkowym podaniem: imion i nazwisk, adresu zamieszkania (zameldowania), serii i numeru dowodu osobistego, ewentualnie numeru paszportu, numeru PESEL – w przypadku gdy wystawcą pełnomocnictwa jest osoba fizyczna.
  Jeżeli natomiast pełnomocnictwo nadaje przedsiębiorca, konieczne jest podanie: nazwy firmy, siedziby firmy, numeru KRS i sądu rejestrowego, jeżeli dotyczy.
  Jeżeli pełnomocnik jest osobą profesjonalną, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska pełnomocnika, nazwy kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, którą reprezentuje oraz numeru wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych,
 • wskazanie dokładnego zakresu pełnomocnictwa, między innymi jakiej licytacji dotyczy pełnomocnictwo i sygnatury akt, a w przypadku licytacji nieruchomości, także wskazania konkretnej nieruchomości, której dotyczy licytacja,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Przetargi komornicze – forma dostarczenia pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej musi być poświadczone urzędowo i dostarczone w oryginale. Tym samym prawo dopuszcza  dostarczenie pełnomocnictwa osobiście lub pocztą. Wyklucza się jednak możliwość przesłania pełnomocnictwa do udziału w licytacjach e-mailem lub faksem.

Krok po kroku: Udzielenie pełnomocnictwa do udziału w licytacji

 1. Uzyskanie informacji o przetargu komorniczym – daty przetargu oraz sygnatury akt.
 2. Sporządzenie pisma pełnomocnictwa, uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy pełnomocnictwa szczegółowego.
 3. Złożenie podpisu na pełnomocnictwie.
 4. Wizyta w kancelarii notarialnej w celu uzyskania, niezbędnego dla pełnomocnictw do licytacji komorniczych, poświadczenia urzędowego.
 5. Zapłacenie taksy notarialnej dla notariusza (stawka zależy bezpośrednio od notariusza, jednak aktualnie jej wysokość nie może przekraczać 30 zł),
 6. Po uzyskaniu potwierdzenia urzędowego na dokumencie – dostarczenie pełnomocnictwa na miejsce licytacji komorniczej. Pełnomocnictwa nie musimy dostarczać osobiście, możemy przekazać je pełnomocnikowi, który w dniu przetargu komorniczego stawi się w miejscu licytacji z dokumentem pełnomocnictwa szczegółowego.

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu pełnomocnictwa

Przetargi komornicze charakteryzuje fakt sprawdzania obecnych na nim licytantów pod kątem zgodności z prawem ich udziału w licytacji. Podobnie ma się sytuacja, kiedy na licytacji pojawia się pełnomocnik. W tym przypadku analizowane jest dokument pełnomocnictwa, jaki pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy.

Do najczęściej pojawiających się błędów, które eliminują pełnomocnika, a tym samym mocodawcę z licytacji komorniczej, można zaliczyć:

 • Brak dokładnych danych zarówno mocodawcy, jak i licytanta np. „Upoważniam swoją żonę do udziału w licytacji, podpis upoważniającego” – takie pełnomocnictwo z góry zostanie odrzucone przez sędziego sprawującego nadzór nas prawidłowym przebiegiem licytacji.
 • Brak sygnatury akt wskazującej na konkretną licytację komorniczą – ponieważ pełnomocnictwo do licytacji komorniczych musi być szczególne, a nie ogólne, mocodawca zobowiązany jest do wystawiania z każdą nową licytacją nowego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo musi dokładnie wskazywać, której licytacji dotyczy).
 • W przypadku licytacji nieruchomościbrak wskazania konkretnej nieruchomości, której dotyczy pełnomocnictwo. W tym przypadku nie wystarczy podanie jedynie sygnatury akt, która będzie wskazywała na konkretny przetarg komorniczy. Obowiązkowym elementem podczas licytacji nieruchomości jest zawarcie na pełnomocnictwie informacji umożliwiającej konkretne scharakteryzowanie nieruchomości, która mówiąc potocznie będzie „szła pod młotek”.
 • Brak urzędowego poświadczenia pełnomocnictwa – bardzo często się zdarza, że dostarczany przez pełnomocnika na licytację dokument pełnomocnictwa nie jest poświadczony urzędowo, czyli nie został potwierdzony notarialnie – niestety ten element także wyklucza uczestnictwo pełnomocnika w licytacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ