Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
24 Gru, 2017 - 01:00

Przelew bankowy – najważniejsze rodzaje przelewów i różnice między nimi

Malwina Tomżyńska

Przelew bankowy to obecnie najwygodniejsza forma płatności bezgotówkowych. Poznaj jego rodzaje i dowiedz się, jakie czynniki mogą wpłynąć na jego koszt. Sprawdź, jak zrobić przelew krajowy Elixir i SORBNET bądź zagraniczny SEPA lub SWIFT. Zobacz, jakie formy zlecenia przelewu masz do wyboru.

Przelew bankowy to obecnie jedna z najpopularniejszych, a jednocześnie najwygodniejszych form przekazywania pieniędzy pomiędzy kontami, bankami oraz podmiotami. Dzięki prostocie jego wykonania (można go zlecić nawet w zaciszu swojego domu) dziennie wykonywane jest na całym świecie około kilku milionów przelewów bankowych. Cechują go same zalety, dzięki czemu możliwe jest, że za jakiś czas, zupełnie wyprze papierowy pieniądz z obiegu lub zmniejszy jego wykorzystanie do niezbędnego minimum.

Przelew bankowy – istota

Przelew bankowy to transakcja bezgotówkowa, polegająca na przekazaniu określonej kwoty pieniędzy, z rachunku właściciela (osoby zlecającej przelew), na konto odbiorcy. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przelewu jest bank.

Termin transakcja bezgotówkowa, wskazuje natomiast, że cały proces przekazania środków z rachunku na rachunek odbywa się elektronicznie, czyli bez fizycznego udziału banknotów i monet. Przelew bankowy to transakcja, z której może skorzystać praktycznie każdy, właściwie jedynym warunkiem jest posiadanie przez zleceniodawcę konta bankowego, na którym zapewni minimalne środki, umożliwiające realizację przelewu.

Typowy scenariusz przelewu bankowego wygląda następująco:

 1. Właściciel rachunku bankowego podejmuje decyzję o wykonaniu przelewu bankowego (na skutek zakupów dokonanych w Internecie, w celu zwrotu pożyczonej gotówki przyjacielowi, w związku z koniecznością uregulowania rachunku za prąd – lista powodów wykonywania przelewów bankowych jest nieskończona),
 2. Następnie zleca bankowi dyspozycję w postaci przelewu bankowego, realizowanego z rachunku własnego na inne wybrane konta (własne w tym samym banku, własne w innym banku, należące do innego podmiotu lub instytucji),
 3. Bank przyjmuje zlecenie przelewu i o określonej porze (zwykle w ciągu jednego dnia roboczego) realizuje dyspozycję klienta, przekazując określoną sumę środków gotówkowych z rachunku zleceniodawcy na rachunek odbiorcy (stan konta zleceniodawcy na skutek zleconej transakcji przelewu się zmniejsza, natomiast stan dostępnych środków na koncie odbiorcy przelewu zostaje powiększony o wynikającą z treści przelewu kwotę).

Dowiedz się więcej: Jak anulować przelew internetowy >>

Przelew bankowy – najważniejsze elementy

Jak zrobić przelew? Aby został przyjęty do realizacji, musi posiadać niezbędne elementy, bez których zlecenie przelewu nie będzie możliwe. Składając dyspozycję przelewu do banku (bez względu na wybrany kanał dostępu) musimy podać:

 • Dane zleceniodawcy przelewu (przynajmniej imię i nazwisko),
 • Numer rachunku bankowego, z którego chcemy wykonać przelew,
 • Dane adresata przelewu (przynajmniej jego imię i nazwisko, ulica i miejscowość nie są elementami koniecznymi),
 • Numer konta odbiorcy naszego przelewu (niektóre banki umożliwiają nam zrealizowanie przelewu nawet, jeżeli nie posiadamy informacji na temat numeru konta, udostępniając usługę w postaci „przelew na numer telefonu” lub „przelew przez Facebooka”),

 • Datę realizacji przelewu (zawsze mamy możliwość zlecić przelew z datą przyszłą, czyli zobowiązać bank do wykonania przelewu za np. kilka dni),
 • Walutę przelewu,
 • Kwotę przelewu – bez tej informacji bank nie będzie w stanie zrealizować naszej dyspozycji,
 • Rodzaj przelewu – wśród najbardziej popularnych wyróżnia się:
  przelew Elixir (najbardziej popularna forma przelewów bankowych),
  przelew SORBNET (szybki przelew, dodatkowo płatny),
  przelew wewnętrzny (czyli w ramach rachunków znajdujących się w tym samym banku),
  przelew zewnętrzny (przelew na konto w innym banku),
  przelew zagraniczny (czyli przelew w walucie obcej, niekoniecznie do banku znajdującego się zagranicą.
  Krajowe przelewy walutowe mogą być przez niektóre banki traktowane jako przelewy zagraniczne),
 • w przypadku wersji papierowej przelewu – podpis zleceniodawcy.

Decydując się na przelew zagraniczny, oprócz powyższych elementów, niezbędne jest także podanie:

 • Numeru konta w formacie IBAN – najprościej mówiąc jest to numer naszego rachunku bankowego poprzedzony literami wskazującymi na kraj pochodzenia rachunku. W Polsce będzie to PL12345………,
 • Kod SWIFT, czyli kod nadawany indywidualnie dla każdego banku, umożliwiający identyfikację instytucji bankowej,
 • Nazwa i adres banku, do którego przelewamy środki pieniężne.

Dowiedz się więcej: Co to jest numer IBAN i SWIFT oraz gdzie znaleźć te numery? >>

Dyspozycja przelewu bankowego – najważniejsze informacje

Posiadacz rachunku bankowego może zlecić dyspozycję przelewu bankowego kilkoma kanałami dostępu:

 • Osobiście w placówce wybranego banku ( z reguły w formie papierowej),
 • Elektronicznie za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w Internecie przez bankowość internetową lub przez telefon, w aplikacji swojego banku),
 • Telefonicznie (podczas rozmowy z konsultantem).

Dostępne formy zlecania przelewów zależą przede wszystkim od oferty danego banku. To, którą z dostępnych opcji wybierzemy, zależy tylko od naszych możliwości i preferencji. Dostęp elektroniczny zapewnia nam dużą wygodę (mając dostęp do Internetu np. w telefonie, możemy zlecić przelew bankowy o każdej porze, z praktycznie każdego miejsca na Ziemi).

Rodzaje przelewów

Analizując ofertę banków możemy trafić na zróżnicowane rodzaje dostępnych usług, w postaci przelewów bankowych. Do najbardziej powszechnej klasyfikacji zalicza się poniższe.

Najprostsza klasyfikacja przelewów

Przelew wewnętrzny

Jest to każdy przelew wykonywany w ramach jednego banku, zarówno przelew wewnętrzny na własnego konto, jak również przelew dokonywany w ramach jednego banku, ale pomiędzy rachunkami dwóch różnych właścicieli.

Przelewy wewnętrzne z reguły realizowane są w trybie ciągłym, co oznacza że nie dotyczą ich sesje Elixir, a nasz odbiorca powinien mieć przelane przez nas środki w ciągu kilku do kilkunastu minut na swoim koncie.

Przelew zewnętrzny

Przelew wykonywany pomiędzy rachunkami, które znajdują się w innych bankach. Może dotyczyć zarówno rachunków należących do jednej osoby, ale w dwóch różnych bankach, a także dwóch różnych banków i właścicieli rachunków.

Rodzaje przelewów ze względu na lokalizację banku

Kolejny podział dotyczy lokalizacji banku, do którego mają zostać przelane nasze środki na podstawie złożonej dyspozycji:

Przelew krajowy

Obejmuje wszystkie transakcje, które realizowane są w polskich złotych, w obrębie danego kraju (Polski) – bez względu na odbiorcę, jego bank i inne elementy dyspozycji. Do najczęściej spotykanych przelewów krajowych zaliczają się:

 • Przelew Elixir – najbardziej podstawowa forma przelewu, obsługiwana przez Elektroniczną Izbę Rozliczeniową,  która uczestniczy w przekazywaniu środków pomiędzy bankami w postaci polecenia przelewu, dowodu wpłaty, poleceń zapłaty, a także not obciążeniowych.
  Zlecając zwykły przelew bankowy, trafia on do systemu ELIXIR, gdzie przekazywany jest w trzech sesjach (porannej, południowej i popołudniowej) do banku odbiorcy. Konkretne godziny sesji zależne są od banku.

Dowiedz się więcej: Sesje Elixir – kiedy dojdzie przelew? >>

 • Przelew SORBNET – to rodzaj szybkiego przelewu, który z założenia wykonywany jest w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że przelewane przez nas środki, nawet do innego banku, mogą się znaleźć na rachunku odbiorcy bardzo szybko (nawet w ciągu kilkunastu minut), ponieważ tego rodzaju przelewu nie obejmują bankowe sesje wychodzące i przychodzące (związane z systemem elixir).
  Dodatkowo zaletą tego rozwiązania jest brak ograniczeń odnośnie wysokości przelewanej kwoty (nie ma ustalonej górnej granicy). Co więcej, większość banków przy przelewach powyżej 1 miliona złotych z zasady realizuje je wykorzystując przelew SORBNET. Znacznym minusem tego typu przelewu są związane z nim koszty, które mogą wynieść około kilkudziesięciu zł.

Przelew zagraniczny

Przelew bankowy zagraniczny to nic innego jak przelew realizowany na konto bankowe w innym kraju na całym świecie. Niektóre banki klasyfikują jako zagraniczne także te przelewy, które mimo że wykonywane w obrębie Polski, są przelewami walutowymi (najczęściej w walutach EURO, USD, CHF lub GBP). W przypadku przelewu zagranicznego wyróżniamy:

 • Przelew SEPA inaczej przelew w euro. Jeżeli zlecamy dyspozycję przelewu na rachunek banku, który działa na terenie Europy i jest w strefie euro, najpewniej skorzystamy z tego rozwiązania. Jest on stosunkowo tanią opcją, w porównaniu do innych przelewów zagranicznych.

  Jednak aby możliwe było skorzystanie z przelewu SEPA konieczne jest aby:
  bank zleceniodawcy oraz odbiorcy przelewu byli członkami SEPA, waluta zlecanego przez nas przelewu to euro, musimy także znać numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (czyli taką formę, która rozpoczyna się od liter, wskazujących na kraj banku odbiorcy).

Dowiedz się więcej: Jak wykonać przelew walutowy? >>

 • Przelew SWIFT – standardowy, najbardziej podstawowy rodzaj przelewów zagranicznych. Dokonując przelewu SWIFT, nie musimy analizować czy bank lub waluta wykonywanego przelewu jest odpowiednia, ten rodzaj przelewu obsługuje wszystkie waluty oraz zdecydowaną większość banków na świecie (ponad 200 krajów na świecie).
  Wykonując przelew bankowy SWIFT, oprócz standardowych danych niezbędnych do wykonania przelewu zagranicznego, mamy do wyboru jedną z trzech opcji dotyczących wyboru podmiotu ponoszącego koszty związane z przelewem:
 1. OUR wszystkie koszty ponosi nadawca przelewu,
 2. BEN wszystkie koszty związane z przelewem ponosi odbiorca przelewu,
 3. SHA koszty związane z przelewem są dzielone pomiędzy jego zleceniodawcę a odbiorcę. Nadawca przelewu pokrywa koszty związane z prowizją swojego banku (za zlecenie przelewu), natomiast odbiorca pokrywa resztę kosztów (między innymi prowizji pobieranych przez banki pośredniczące w transakcji).

Dowiedz się więcej: Od czego zależą opłaty za zagraniczny przelew bankowy? >>

Forma zlecenia przelewu

Przelew bankowy - najważniejsze rodzaje przelewów i różnice między nimi = komputer

Przelew elektroniczny

To przelew realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji telefonicznej. Z reguły ten rodzaj przelewu ma z góry określone limity kwotowe (dla aplikacji telefonicznej niższe, dla bankowości internetowej wyższe).

Zaletą przelewów elektronicznych jest fakt, że możemy zlecić dyspozycję przelewu o każdej porze, z każdego miejsca na Ziemi, jeżeli tylko posiadamy dostęp do Internetu.

Przelew papierowy

To standardowy przelew zlecany w oddziale banku, ewentualnie na poczcie. Do wykonania przelewu w banku potrzebny nam będzie dokument tożsamości oraz nasz podpis. Ten rodzaj przelewu nie ma ustalonych limitów transakcyjnych.

Przelew telefoniczny

Telefon to ostatni kanał dostępu, za pomocą którego mamy możliwość zlecić dyspozycję przelewu. Pracownik obsługujący infolinie naszego banku w pierwszej kolejności dokonuje identyfikacji naszej osoby (sprawdza, czy na pewno jesteśmy tą osobą, za którą się podajemy oraz czy dane konto jest naszą własnością), następnie wpisuje otrzymane od nas dane dotyczące zlecanego przelewu do komputera i zatwierdza dyspozycję.

Często do zlecenia przelewu przez telefon niezbędne jest posiadanie tzw. kodu T – pin. Przelewy telefoniczne, podobnie jak w przypadku przelewów elektronicznych, posiadają górne limity transakcyjne ustalane indywidualnie przez banki.

Duża konkurencja na rynku bankowym, zmobilizowała banki do wyjścia naprzeciw swoim oraz potencjalnym klientom i stworzenia takiej oferty, która w maksymalny sposób ułatwia nasze funkcjonowanie w świecie przelewów, wpłaty i wypłat oraz wszelkiego rodzaju produktów bankowych. Dzięki temu powstały innowacyjne rozwiązania, takie jak:

Przelew na numer konta

To rozwiązanie stosowane przez niektóre banki, dedykowane osobom, które chcą zlecić przelew bankowy, ale nie znają numeru konta odbiorcy. W tym przypadku, zlecając przelew, wystarczy zamiast numeru rachunku podać jego numer telefonu.

Bank zlecający przelew, informuje jego odbiorcę za pomocą SMS-a o zleconej dyspozycji przelewu, prosząc jednocześnie o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego. Dzięki temu, to bank martwi się za nas koniecznością uzyskania od odbiorcy numeru jego konta.

Przelew przez Facebooka

To rozwiązanie wychodzące naprzeciw użytkownikom znanej i lubianej strony społecznościowej FB. Zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwia nam przelewanie niewielkich kwot na konta osób znajdujących się wśród naszych społecznościowych znajomych.

Aplikacja działa podobnie do przelewów telefonicznych. Po zleceniu dyspozycji przelewu, jego odbiorca zostaje poinformowany przez bank o fakcie przelewu, a tym samy aplikacja prosi go o uzupełnienie niezbędnych do przelewu danych.

Dowiedz się więcej: Jak darmowe aplikacje ułatwiają nasze życie >>

Inne formy przelewu

Oprócz powyższych przelewów na rynku bankowy dostępna jest także usługa w postaci przelewu ekspresowego.

Przelew ekspresowy

To rozwiązanie dostępne w ofercie wybranych banków w Polsce, umożliwiające realizację natychmiastowego przelewu międzybankowego. Ten rodzaj przelewu obsługuje przede wszystkim spółka Blue Media, za pośrednictwem systemu Blue Casch.

Istota działania tego rodzaju przelewu polega na tym, że spółka odpowiedzialna za jego realizację posiada rachunki bankowe w wielu różnych bankach. Zlecając przelew ekspresowy, nasze środki w rzeczywistości trafiają na konto Blue Media, który wykonuje kolejny przelew ze swojego rachunku na rachunek podanego przez nas w przelewie odbiorcy.

Dowiedz się więcej: Na czym polega przelew BlueCash? >>

Zlecenia stałe

Dodatkowo użytkownicy rachunków bankowych mają możliwość korzystać ze zleceń stałych. Ta usługa polega na złożeniu dyspozycji przekazywania pieniędzy, na wybrany rachunek bankowy, z góry ustalonych porach (np. każdego 5-go dnia miesiąca).

Zlecenie stałe to przelew bankowy charakteryzujący się z reguły jednakową, stałą kwotą. Usługa wykorzystywana np. do płacenia stałych, comiesięcznych rachunków lub wydatków (np. składka ubezpieczenia na życie, która przez cały rok jest stała, czesne za przedszkole dziecka, opłata za kurs językowy itp. ). Jej ogromnym plusem jest fakt, że nie musimy co miesiąc pamiętać o zleceniu dyspozycji przelewu, ponieważ robi to za nas bank.

Polecenie zapłaty

Kolejną usługą, związaną z przelewami bankowymi jest tzw. polecenie zapłaty. Polecenie zapłaty polega na zawarciu porozumienia z naszym wierzycielem (np. dostawcą komórkowym, energetycznym itp.) o przesyłaniu informacji o kwocie znajdującej się na fakturze do naszego banku.

Dzięki poleceniu zapłaty to właśnie nasz bank realizuje płatności, na podstawie informacji otrzymanych od naszego wierzyciela. Opcja sprawdzająca się idealnie w przypadku płatności o zróżnicowanych miesięcznych kwotach (np. rachunek telefoniczny, rachunek za wodę lub gaz itp.).

Dowiedz się więcej: Jak najtaniej wykonać przelew z UK do Polski? >>

Co wpływa na koszt przelewu bankowego?

Informację na temat kosztów, związanych z realizowanymi z naszego rachunku bankowego przelewami, znajdziemy w tabeli opłat i prowizji. Z reguły wykonanie przelewu przez Internet nie pociąga za sobą kosztów, inaczej to wygląda jeżeli składając dyspozycję przelewu, angażujemy w to pracownika banku (w placówce lub telefonicznie) – w takim przypadku przelew może kosztować od kilku do kilkunastu złotych.

Na ogólny koszy przelewu wpływa przede wszystkim:

 • Rodzaj rachunku, z którego wykonywany jest przelew (z reguły przelewy z konta osobistego wiążą się z mniejszymi lub zerowymi opłatami, natomiast przelewy z np. rachunków oszczędzających to koszt rzędu kilkunastu złotych),
 • Sposób zlecania dyspozycji – jak już wcześniej wspominaliśmy, dyspozycje zlecane przez Internet w przypadku większości banków są bezpłatne,
 • Rodzaj przelewu – przelewy zagraniczne i walutowe charakteryzują się wyższymi opłatami niż standardowe przelewy krajowe (wyjątkiem jest przelew SEPA),
 • Szybkość realizacji przelewu – standardowy przelew ELIXIR jest przelewem tańszym (lub bez opłat), w przeciwieństwie do przelewów ekspresowych / natychmiastowych oraz przelewów SORBNET. Jeżeli zależy nam na czasie, musimy niestety liczyć się z wyższymi opłatami.

Dowiedz się więcej: Jak wykonać przelew natychmiastowy? >>

Ile może kosztować przelew bankowy?

 • Przelew ELIXIR zlecany z rachunku osobistego – 0 zł,
 • Przelew natychmiastowy (np. przelew Blue Cash) – w zależności od banku, od kilku do kilkunastu złotych,
 • Przelew SORBNET – około kilkudziesięciu złotych (w granicach 25 – 30 zł),
 • Przelew zagraniczny europejski (SEPA) – wykonywany tylko w walucie euro, od kilku do kilkunastu złotych,
 • Przelew zagraniczny standardowy – procentowa wartość przelewu, z reguły około 0,35 – 0,35 % kwoty przelewanej (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, dodatkowo banki często podają informację o opłacie minimalnej w wysokości 20-30 zł),
 • Przelewy internetowe, przelewy przez aplikację mobilną, na numer telefonu, przez Facebooka – 0 zł,
 • Przelew zlecany w placówce – od 5 do 15 zł,
 • Przelew zlecany przez telefon – od 2 – 8 zł.

Aktualnie przelew bankowy to dla wielu z nas podstawowa forma realizacji transakcji bezgotówkowych. Umożliwia nam wykonanie szybkich płatności praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Warto zauważyć, że wszelkiego rodzaju płatności kartą, także opierają się przelewie bankowym, z rachunku właściciela karty (debetowej lub kredytowej) na konto właściciela sklepu, w którym dokonywaliśmy zakupów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ