Michał Nielub
Michał Nielub
01 Maj, 2018 - 01:00

Przechowywanie opon – jak i gdzie je magazynować?

Michał Nielub

Niewłaściwe przechowywanie opon może być powodem ich deformacji. Sprzyja to także powstawaniu uszkodzeń oraz innych defektów. Prawidłowe magazynowanie ogumienia uzależnione jest od tego, czy będą to całe zestawy kołowe wraz z felgami czy same opony. Poznaj kilka podstawowych zasad odnośnie przechowywania opon.

Przechowywanie opon nie jest tak negatywnym czynnikiem wpływającym na powstawanie uszkodzeń i deformacji jak niewłaściwy sposób ich użytkowania. Jednak jeżeli robimy to nieumiejętnie i niewłaściwie, przyspieszamy procesy starzenia się zarówno ogumienia, jak i całych zestawów kołowych. Istnieje kilka podstawowych zasad, do których warto się stosować.

Przechowywanie opon – usługi warsztatów wulkanizacyjnych

Coroczna wymiana opon z zimowych na letnie wiąże się z tym, że te zdjęte gdzieś trzeba będzie przechować. Istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych miejsc do okresowego składowania ogumienia m.in. w warsztatach wulkanizacyjnych.

Jest to usługa odpłatna (zazwyczaj w granicach 90-140 zł), zyskujemy jednak pewność, że magazynowanie będzie odbywać się we właściwych warunkach, we właściwej pozycji oraz na właściwych urządzeniach. Jednocześnie jest to korzystne rozwiązanie np. dla mieszkańców bloków, którzy nie dysponują własną piwnicą.

Dowiedz się więcej: Opony letnie – kiedy zakładać? >>

Przechowywanie opon – magazynowanie we własnym zakresie

Decydując się na to, by zmienione opony składować we własnym zakresie, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim zadbajmy o właściwe oznaczenie opon. Nakreślenie kredą, które ogumienie było na lewym lub prawym przednim kole oraz lewym lub prawym tylnym kole ułatwi późniejszy montaż przy kolejnej wymianie.

Dodatkowo, zanim je ułożymy w odpowiednim miejscu, warto sprawdzić, czy w bieżnikach nie znajdują się kamyczki lub inne zabrudzenia, które będą nieustannie oddziaływały na strukturę gumy.

Mycie opon

Przygotowywanie opon do składowania powinno uwzględniać ich umycie. Dokonujemy tego letnią wodą, do której wlewamy szampon samochodowy. Samej czynności mycia dokonujemy gąbką lub szmatką. Można to zrobić również przy pomocy myjki ciśnieniowej, należy jednak zachować odpowiednią odległość, by nie uszkodzić opony.

Po umyciu ogumienia należy zwrócić uwagę, czy nie znajdują się na niej żadne pęknięcia, uszkodzenia lub wybrzuszenia. Jeżeli nic takiego nie zaobserwujemy, warto je dokładnie wysuszyć oraz zakonserwować przy pomocy odpowiednich preparatów.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Przechowywanie opon na własną rękę wymaga od nas odpowiedniego przygotowania. Niezależnie od tego, czy składujemy same opony, czy wraz z felgą, należy stosować się do ogólnych wytycznych. Należą do nich w szczególności następujące zasady:

  • Pomieszczenie powinno być suche i ciemne. Nie zaleca się, by przechowywanie opon miało miejsce na zewnątrz – promienie UV oraz zbyt duża wilgotność przyspieszają procesy starzenia się gumy.
  • Należy je składować w temperaturze pokojowej, w granicach 10-20 stopni Celsjusza. Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się jakiekolwiek źródła ciepła – opony należy trzymać jak najdalej od nich.
  • Składowane ogumienie należy zabezpieczyć przed kontaktem z jakimikolwiek środkami chemicznymi – zwłaszcza tymi o właściwościach żrących. Ich oddziaływanie na strukturę gumy jest negatywne, co w niektórych przypadkach może spowodować na tyle daleko idące uszkodzenia, które zdyskwalifikują oponę do dalszego użytkowania.
  • Nie należy składować opon na betonie. Jeżeli nie posiadamy odpowiednio przystosowanych stojaków, podłoże należy wyłożyć kartonami, deskami lub innym materiałem, które uniemożliwi styczność gumy z betonem.
  • Przechowywanie opon nie może mieć miejsca przy źródłach iskrzenia lub wyładowań elektrycznych. W wyniku ich pracy powstaje ozon, który destrukcyjnie wpływa na strukturę gumy.

W jakiej pozycji przechowywać opony?

Niezależnie od tego, czy składujemy opony zimowe czy opony letnie – należy stosować szczególne zasady co do pozycji, w jakiej je przechowujemy. Przy czym istotna różnica wynika z faktu, czy są to same ogumienia, czy też całe koła wraz z felgami. W obu przypadkach obowiązują odmienne reguły, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Przechowywanie opon bez felg

Jeżeli zamierzamy składować same opony bez felg, wówczas muszą stać one w pozycji pionowej. Musimy pamiętać, by raz na tydzień obrócić je wokół własnej osi o 90 stopni, by zapobiec wszelkim wypaczeniom.

Musimy również pamiętać o tym, że nie należy ich wieszać na hakach lub magazynować w pozycji poziomej, co jest często praktykowane. Takie składowanie może spowodować zniekształcenia, które uniemożliwią ich dalsze użytkowanie. Większe znaczenie ma to w przypadku opon zimowych, które wykonane są z bardziej miękkiej mieszanki, w porównaniu do ich letnich odpowiedników.

Przechowywanie opon z felgami

Jeżeli zmieniamy całe koła, wówczas dopuszcza się ich zawieszenie na hakach oraz przetrzymywanie w pozycji poziomej. W odróżnieniu od samych opon jednak nie można ich przechowywać w pozycji pionowej. Dodatkowo w tym przypadku większe znaczenie nabiera wilgotność powietrza w pomieszczeniu składowania – gdy będzie za wysoka, felgi będą ulegały korozji.

Należy również obowiązkowo zadbać o prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych odkształceń, wymuszających potrzebę wymiany opon na nowe.

Warto pamiętać, że co parę tygodni musimy przełożyć najniższe koło na samą górę, aby ochronić je przez zniekształceniem (w przypadku magazynowania opon w pozycji poziomej).

Konserwowanie opon – o czym musimy pamiętać?

Stosując wszelkie preparaty w celu zakonserwowania opony, należy również stosować się do podstawowych zasad. Przede wszystkim należy wykorzystywać wyłącznie środki do tego przeznaczone, bo tylko one zapobiegają procesom starzenia się gumy i nie powodują uszkodzenia jej struktury.

Warto mieć również świadomość tego, że nie jest zalecane stosowanie wszelkich olejów oraz innych substancji smarnych. Wpływają one niekorzystnie na bezpieczeństwo w późniejszym użytkowaniu opon – oleje wnikają w strukturę gumy, przez co na trwale lub na długo zmieniają właściwości trakcyjne.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania opony spadnie również przy nieprawidłowym stosowaniu dedykowanych preparatów konserwujących – nie należy ich nakładać na bieżnik. W przeciwnym wypadku guma traci swoją pierwotną przyczepność, co może być powodem np. wpadnięcia w poślizg lub wystąpienia efektu aquaplanningu (ślizgania się opony na mokrej nawierzchni).

Przygotowania mające na celu właściwe przechowywanie opon są dobrym momentem, by przejrzeć ich stan. Poza wyżej wspomnianym przeglądem pęknięć lub nacięć na gumie, należy również skontrolować wysokość bieżnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może być on niższy niż 4 mm. Przy ustalaniu tej wartości pomocne są oznaczenia opon, obowiązkowo nanoszone przez producentów. Znajdziemy je na bocznym profilu – jest to napis „TWI”.

Dowiedz się więcej: Ile wynosi koszt wymiany opon i od czego zależy? >>

Przechowywanie opon należy wykonywać prawidłowo i z uwzględnieniem obowiązujących zasad. Dotyczą one zarówno samych parametrów pomieszczenia, w jakich ogumienie będzie składowane, jak i przygotowania opon do magazynowania. Należy wykonać szereg czynności na tym etapie, a także zweryfikować ich stan.

Czas wymiany opon to także najlepszy moment na ewentualny zakup nowego ogumienia, jeżeli stare nie będzie spełniało wymaganych kryteriów używalności. Dodatkowo musimy pamiętać o odpowiedniej pozycji przetrzymywania opon, istotne znaczenie ma fakt, czy są to same opony, czy całe koła wraz z felgami.

Warto również zakonserwować gumę, aby zapobiec procesom jej starzenia. Należy pamiętać, by stosować wyłącznie dedykowane ku temu preparaty, a także nie nakładać ich na bieżnik. Pamiętajmy, że nie stosując się do zasad magazynowania opon narażamy się na szybsze ich zużycie lub uszkodzenia, które zmuszą nas do zakupu nowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ