Mateusz Baj
Mateusz Baj
24 Sie, 2017 - 05:00
Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu

Mateusz Baj

Opóźnienia pociągu – kiedy mamy prawo do odszkodowania, a kiedy możemy liczyć tylko na zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet.

Opóźnienia pociągu zdarzają się na naszym kraju dość często. Warto wiedzieć, że w takim przypadku możemy liczyć nie tylko na zwrot pieniędzy za bilet, ale czasem także na odszkodowanie.

Odszkodowanie tylko w pociągach Express InterCity

Odszkodowanie przysługuje pasażerom tylko w przypadku opóźnienia pociągu kategorii Express InterCity. Co warte podkreślenia, jest ono możliwe tylko wówczas, gdy pociąg spóźni się ponad godzinę.

Wysokość odszkodowania zależy od tego, jako duże jest spóźnienie:

  • jeśli wynosi ono od godziny do dwóch godzin, mamy prawo do odszkodowania w wysokości 25% ceny biletu,
  • jeśli pociąg spóźnił się ponad dwie godziny, przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie

Reklamację należy składać u przewoźnika kolejowego, z którego usług przewozowych korzystaliśmy, w kasie biletowej lub w punkcie obsługi klienta. W ostateczności można ją także skierować do któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego świadczącego daną usługę przewozową.

Wypłata powinna być zrealizowana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, do którego należy również załączyć bilet. Nie jest natomiast konieczne dołączanie poświadczenia o opóźnieniu, gdyż przewoźnik w systemie ewidencji ruchu pociągów z łatwością sprawdzi dokładny czas opóźnienia.

Uwaga! Przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli jego suma będzie niższa niż równowartość 4 euro. Może też wypłacić nam odszkodowanie w innej formie niż gotówka (np. w postaci bonów lub kuponów rabatowych), dlatego też, jeśli chcemy otrzymać odszkodowanie w gotówce, należy to wyraźnie zaznaczyć we wniosku.

Trzeba także pamiętać o tym, że pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie, w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy, było krótsze niż 60 minut.

Możliwość zwrotu pieniędzy za bilet

Jeśli zwykły pociąg spóźni się ponad godzinę, mamy do wyboru trzy opcje:

  • Możemy zażądać zwrotu całkowitego kosztu biletu (lub jego niewykorzystanej części) lub zażądać zwrotu pieniędzy za już odbytą część podróży, jeżeli z powodu opóźnienia nie będziemy mogli zrealizować swoich planów;
  • Możemy zwrócić się do przewoźnika o wydanie biletu na inną trasę prowadzącą do celu naszej podróży. Przewoźnik powinien nam wydać bilet – zgodnie z naszym życzeniem – na pierwszy możliwy termin albo na  wybrany przez nas termin późniejszy;
  • Jeśli chcemy, możemy też oczywiście kontynuować podróż zaplanowaną trasą pomimo opóźnienia.  Nie tracimy wówczas prawa do odszkodowania, ale tylko wówczas jeśli podróżujemy pociągiem EIC.

Jeśli zatem nasz pociąg spóźni się ponad godzinę, powinniśmy być świadomi swoich praw i wiedzieć, że możemy domagać się nie tylko zwrotu pieniędzy za bilet, ale w przypadku pociągów EIC także stosownego odszkodowania.

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu - odszkodowanie

ZOBACZ RÓWNIEŻ