Anna Nowak
Anna Nowak
07 Cze, 2017 - 12:33

Prawa konsumenta: reklamacja i zwrot towaru zakupionego przez Internet

Anna Nowak

Zwrot towaru zakupionego przez Internet, czy jego reklamacja, to dość prosta czynność, o ile wykonamy ją zgodnie z przepisami prawa. Sprawdź, jak to zrobić.

To co wyróżnia zakupy online, to możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Następstwem tej czynności jest zwrot towaru zakupionego przez Internet. Dla porównania, jeśli zakupy dokonywane są w sklepie stacjonarnym, sprzedawca może, ale nie musi zgodzić się na takie rozwiązanie. Wszystkie rodzaje sklepów łączy natomiast obligatoryjne stosowanie procedury reklamacji. Przyjrzyjmy się bliżej tym czynnościom.

Odstąpienie od umowy – terminy, formularz, wyjątki

Kupowanie towaru przez Internet niesie ze sobą ryzyko, że fotografie i opisy niezbyt dokładnie oddają wygląd produktu w rzeczywistości. Mamy zatem możliwość odstąpienia od umowy, przy czym nie jest konieczne podawanie sprzedawcy przyczyn odstąpienia.

Czynność tę najlepiej wykonać na piśmie, z zastosowaniem formularza określonego ustawą (wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). To wariant optymalny, ale nie jedyny. Odstąpienie od umowy można też stworzyć samodzielnie, można je również przesłać np. przez pocztę e-mail. W tym ostatnim przypadku, sprzedawca jest zobligowany przesłać klientowi potwierdzenie przyjęcia odstąpienia od umowy.

Dowiedz się więcej: Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa? >>

Na odstąpienie od umowy klient ma 14 dni od daty otrzymania rzeczy (odebrania przesyłki). Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca nie poinformował klienta o możliwości zwrotu towaru (np. na stronie internetowej), wówczas termin wydłuża się o 12 miesięcy. Aby zwrot towaru zakupionego przez Internet przebiegał bez komplikacji, warto najpierw powiadomić sklep o odstąpieniu od umowy, a dopiero później zwrócić towar.

Dowiedz się więcej: Jak kupować na AliExpress – poradnik >>

Sprzedawca, który został powiadomiony o odstąpieniu klienta od umowy musi przyjąć zwrócone zakupy, a jednocześnie, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, zobowiązany jest zwrócić pieniądze za towar oraz przesyłkę do ceny najtańszej przesyłki oferowanej przez sklep*.

Jeśli sklep nie proponował, że sam odbierze produkty, może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu, gdy otrzyma przesyłkę ze zwróconym towarem lub potwierdzenie nadania przesyłki od klienta.

Dowiedz się więcej: Zakupy przez Internet – jak nie dać się naciągnąć >>

Reklamacja towaru zakupionego przez Internet

Produkty, w których klient stwierdził wady można reklamować zarówno w sklepach online, jak i w sklepach stacjonarnych. Pierwszym krokiem nabywcy, w takim przypadku, jest wybór pomiędzy korzystaniem z rękojmi lub gwarancji udzielanymi przez sprzedawcę lub producenta.

Wszystko na temat różnić pomiędzy prawami klienta szerzej opisaliśmy w artykule Rękojmia i odpowiedzialność sprzedawcy. Znaj prawa konsumenta!

Zwrot towaru zakupionego przez Internet

Zwrot towaru zakupionego przez Internet z tytułu odstąpienia od umowy powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Co istotne, sklep online nie może żądać, by klient odstępujący od umowy zawartej na odległość zwracał towar w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmiotem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu. Ze względu jednak na kwestie odpowiedzialności za obniżenie wartości rzeczy (co do zasady ponosi ją konsument), warto odsyłać zakupione produkty w opakowaniach, w których je otrzymano.

Dowiedz się więcej: Bankowość elektroniczna – jak działają platformy do przelewów internetowych? >>

Jakich towarów nie można zwrócić do sklepu online?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie odnosi się m.in. do umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;

5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Art. 556 – 576, art. 577 – 582 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ