ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
12 Maj, 2016 - 07:00

Prawa i obowiązki stażysty

ARTYKUŁ PARTNERA

Nie możesz znaleźć pracy? Odbycie stażu to szansa na zdobycie doświadczenia w zawodzie i znalezienie stałego zatrudnienia. Poznaj najważniejsze prawa i obowiązki stażysty.

Staż to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim – znaleźć zatrudnienie. Każdy stażysta nabywa nowe umiejętności poprzez wykonywanie takich samych obowiązków, jakie obowiązują pozostałych pracowników. Co jednak wyróżnia stażystę? Jakie są prawa i obowiązki stażysty?

Staż– informacje w pigułce

Stażysta to osoba, która odbywa staż zawodowy w określonym miejscu pracy, czyli czynnie uczy się zawodu. Każdy kandydat na stażystę musi być osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Możliwe jest również odbycie stażu spoza urzędu – bezpośrednio u pracodawcy, są to jednak najczęściej staże bezpłatne.

Obowiązki stażysty

Podstawowymi obowiązkami stażysty jest sumienne wykonywanie zadań powierzanych mu przez pracodawcę i/lub opiekuna (oczywiście, o ile nie są one sprzeczne z prawem) oraz respektowanie rozkładu czasu pracy.

Warunki odbywania stażu mogą nieznacznie różnić się od siebie w zależności od wybranego Urzędu Pracy – należy wcześniej upewnić się co do obowiązujących wytycznych w danej miejscowości. Każda osoba przed rozpoczęciem stażu musi obowiązkowo wykonać badania u lekarza medycyny pracy. Koszt tych badań pokrywa pracodawca.

Staż: czy dla każdego?

Na staż z Urzędu Pracy mają szansę się dostać jedynie ci bezrobotni, którzy mają niewielkie doświadczenie zawodowe lub które nie posiadają go w ogóle.

O odbywaniu stażu w danym miejscu pracy mogą zapomnieć osoby, które już wcześniej pracowały lub odbywały praktyki studenckie bądź absolwenckie u wybranego pracodawcy. Niektóre urzędy dyskwalifikują kandydata również w przypadku, kiedy z pracodawcą łączą go powiązania rodzinne.

Dowiedz się więcej: Staż unijny – najważniejsze informacje >>

Warunki przyjęcia na staż

Długość stażu trwa nie krócej niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż 1 rok i uzależniona jest od grupy, do której zostaje przydzielony bezrobotny.

Na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą aplikować osoby bezrobotne:

 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego,
 • bez średniego wykształcenia,
 • długotrwale pozostające bez pracy,
 • niepełnosprawne,
 • samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • matki, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.

Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą aplikować bezrobotni:

 • do 25 roku życia,
 • do 27 roku życia, posiadający wyższe wykształcenie, którzy w ciągu roku od zakończenia studiów nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Prawa stażysty

Znamy już obowiązki stażysty, a jakie są natomiast jego prawa?

Należy pamiętać, że każdy stażysta posiada prawa, których pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać:

 • prawo do stypendium – równe 120% wysokości zasiłku,
 • prawo do 2 wolnych dni za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu,
 • prawo do nieprzekraczania 8-godzinnego dnia pracy (maksymalnie 40 godzin tygodniowo),
 • prawo do zwolnienia chorobowego.

Należy również pamiętać, że pracodawca nigdy nie może pozostawiać stażysty bez nadzoru – swe obowiązki zawsze powinien wykonywać pod okiem opiekuna, który został określony w umowie między pracodawcą i Urzędem Pracy.

Jeżeli starosta nie zadecyduje inaczej, stażysta nie może pracować:

 • w niedziele i święta,
 • w systemie pracy zmianowej,
 • w godzinach nadliczbowych,
 • w porze nocnej.

Dowiedz się więcej: Stażysta pracownikiem, czyli jak zdobyć stałą pracę >>

Przerwanie stażu

Staż w każdym momencie może zostać przerwany na wniosek:

 • pracodawcy – naruszenie przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy lub więcej niż 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • stażysty – znalezienie zatrudnienia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ