ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
01 Lut, 2018 - 01:00

Praca za granicą: praca w Irlandii

ARTYKUŁ PARTNERA

Praca w Irlandii skusiła już ponad 120 tysięcy Polaków. Jeśli chcesz do nich dołączyć, przeczytaj nasz przewodnik o warunkach pracy na Zielonej Wyspie.

Praca w Irlandii cieszy się wśród Polaków niezmienną popularnością już od ponad 10 lat. To właśnie ten kraj jako jeden z pierwszych w Unii Europejskiej otworzył dla nas swój rynek pracy i przez długi czas był dla wielu naszych rodaków prawdziwym eldorado, jeśli chodzi o warunki pracy i życia.  Dobra koniunktura sprawia, że Irlandia nadal jest atrakcyjnym kierunkiem do emigracji zarobkowej. Poniżej przedstawiamy garść najważniejszych informacji, które warto znać przed wyjazdem do tego kraju.

Podstawowe informacje o Irlandii

Irlandia to niewielki kraj leżący na wyspie o tej samej nazwie u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii, który zamieszkuje około 4,7 mln osób. Jego stolicą jest Dublin, symbolem zielona trójlistna koniczyna Shamrock, a patronem św. Patryk, którego święto 17 marca jest hucznie obchodzone przez Irlandczyków na całym świecie.

Irlandczycy słyną ze swojej miłości do piwa i przesiadywania w pubach — to właśnie w Irlandii powstaje znane na całym świecie piwo Guinness. Oficjalną walutą w Irlandii jest euro, a językami urzędowymi irlandzki i angielski. Choć Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej, nie należy do Układu z Schengen, jednak mieszkańcy UE mogą wjechać do niej na podstawie dowodu osobistego.

Kto znajdzie zatrudnienie w Irlandii?

Według danych Eurostatu w połowie 2017 roku bezrobocie w Irlandii utrzymywało się na poziomie około 6,4% i było niższe od średniej unijnej (7,8%). Mimo wielu obaw związanych z Brexitem gospodarka Irlandii rozwija się świetnie, co przekłada się nie tylko na wzrost wynagrodzeń, ale także na duże zapotrzebowanie na pracowników.

Praca w Irlandii czeka dzisiaj zarówno na dobrze wykształconych specjalistów, jak i na mniej wykwalifikowanych pracowników. Aktualnie najbardziej poszukiwani są:

 • specjaliści z branży IT,
 • księgowi,
 • specjaliści z dziedziny finansów i marketingu,
 • przedstawiciele HR,
 • lekarze i pozostały personel medyczny,
 • farmaceuci,
 • budowlańcy,
 • kierowcy,
 • mechanicy samochodowi,
 • operatorzy maszyn.

Na portalach z ofertami spotkać można również ogłoszenia dla pracowników sezonowych w branży rolno- spożywczej oraz w turystyce.

Praca w Irlandii – gdzie jej szukać?

Zatrudnienia w Irlandii najlepiej szukać, będąc jeszcze w Polsce i wykorzystując do tego zarówno polskie, jak i międzynarodowe portale z ogłoszeniami o pracę.

Warto zaglądać przede wszystkim na największą platformę pracy w Irlandii, która została stworzona przez Department of Employment Affairs and Social Protection i którą znaleźć można pod adresem jobsireland.ie (sprawdź tutaj).

W przypadku osób mogących pochwalić się specjalistyczną wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, dobrym sposobem na znalezienie pracy w Irlandii jest skorzystanie z usług prywatnych firm headhunterskich. W zdobyciu dobrze płatnej pracy pomaga doskonała znajomość języka angielskiego. Również dokumenty aplikacyjne np. CV powinny być napisane nienaganną angielszczyzną.

Dowiedz się więcej: Jak napisać CV po angielsku – porady i przykłady >>

Praca w Irlandii – ile można zarobić?

Podobnie jak w innych krajach zarobki w Irlandii zależą od rodzaju wykonywanej pracy. Obowiązuje tu jednak płaca minimalna – od 1 stycznia 2017 roku wynosi ona 9,25 euro za godzinę dla osób dorosłych z doświadczeniem zawodowym wynoszącym minimum 2 lata.

Dla osób w wieku od 19 lat i z doświadczeniem zawodowym poniżej 2 lat stawka ta wynosi 8,33 euro za godzinę, natomiast dla 18-latków z doświadczeniem poniżej 1 roku stawka płacy minimalnej nie może być niższa niż 7,40 euro za godzinę.

W praktyce najniższe stawki otrzymują pracownicy niewykwalifikowani, wykonujący najprostsze czynności. Pracownicy budowlani, operatorzy maszyn oraz robotnicy wykwalifikowani zwykle zarabiają nieco więcej, bo około 11-13 euro za godzinę. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć lekarze, ekonomiści, prawnicy, oraz specjaliści z branży IT. W przypadku tych ostatnich roczne dochody wynoszą średnio od 70 do 100 tysięcy euro.

Dowiedz się więcej: Minimalne wynagrodzenie w Europie >>

Praca za granicą: praca w Irlandii - mapa

Pozwolenie na pobyt w Irlandii

Obywatele Unii Europejskiej mogą w Irlandii przebywać legalnie bez pozwolenia do 3 miesięcy. Dopiero po tym okresie muszą zgłosić się do najbliższego urzędu imigracyjnego GNIB lub na posterunek policji GARDA, by otrzymać pozwolenie na dalszy pobyt. W praktyce jednak osoby, których interesuje praca w Irlandii, muszą odwiedzić urząd imigracyjny dużo wcześniej (patrz kolejny akapit).

Warunkiem otrzymania pozwolenia na pobyt jest:

 • posiadanie pracy w Irlandii lub prowadzenie na jej terenie działalności gospodarczej (należy to udowodnić odpowiednimi dokumentami np. przedstawiając umowę o pracę),
 • okazanie paszportu,
 • ewentualne okazanie świadectwa ślubu.

Uwaga! Od obywateli Unii Europejskiej, dla których celem przyjazdu na Zieloną Wyspę jest praca Irlandia nie wymaga się ani meldunku, ani pozwolenia na pracę.

PPSN – numer niezbędny do podjęcia pracy w Irlandii

Praca za granicą zawsze wymaga dopełnienia wielu formalności. Imigranci przybywający do Irlandii w celu zarobkowym powinni  już na samym początku odwiedzić Urząd Opieki Społecznej (Social Welfare Office), by uzyskać tzw. PPSN (Personal Public Service Number – Osobisty Numer Ubezpieczenia Społecznego). Wykaz placówek Social Welfare Office znaleźć można na stronie welfare.ie (sprawdź tutaj).

Posiadanie numeru PPS, będącego odpowiednikiem naszego numeru PESEL lub NIP, jest konieczne przede wszystkim do rozliczania się z urzędem skarbowym i korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych. Do uzyskania PPSN niezbędne są m.in.:

 • paszport lub dowód osobisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Irlandii (np. umowa najmu mieszkania).

Podatki w Irlandii

Praca w Irlandii na podstawie umowy o pracę wiąże się z płaceniem podatku od dochodów osobistych (Personal Income Tax – PIT). Stosowane są dwie stawki podatku – 20 i 40%.

Zarówno stawka podatku, jak i kwota wolna od podatku zależą od sytuacji rodzinnej osoby otrzymującej dochód. Oto dwa przykłady, jak to wyglądało w 2017 roku:

 • osoba samotna i niemająca nikogo na utrzymaniu płaciła podatek w wysokości 20% od dochodu rocznego w kwocie od 16 500 do 33 800 EUR, a od nadwyżki 40%,
 • małżeństwo, w którym oboje małżonków uzyskiwało dochody, płaciło 20% podatku od dochodu od 33 800 do 67 600 EUR, a od nadwyżki 40%.

Jeszcze inne stawki podatku i kwoty wolnej są przewidziane dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz dla małżeństw, w których pracuje tylko jedno z małżonków.

W większości przypadków to pracodawca potrąca podatek bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika i odprowadza go do urzędu skarbowego. Aby było to możliwe, należy niezwłocznie po podjęciu pracy dostarczyć pracodawcy numer PPS, a także złożyć podanie o tzw. certyfikat podatkowy (certificate of tax credits). Więcej informacji można znaleźć na stronie urzędu skarbowego Irlandii revenue.ie (sprawdź tutaj).

Dowiedz się więcej: Kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej >>

Praca za granicą: praca w Irlandii - wybrzeże

Formy zatrudnienia i czas pracy

Każdy pracownik w Irlandii zatrudniony na okres dłuższy niż 30 dni powinien mieć umowę o pracę zawartą na piśmie lub przynajmniej otrzymać w formie pisemnej warunki zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika między innymi o takich kwestiach, jak:

 • miejsce i rodzaj wykonywania pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy i czas obowiązywania umowy,
 • stawka wynagrodzenia za godzinę pracy,
 • informacja o urlopie,
 • okres wypowiedzenia umowy.

Jeśli chodzi o formy zatrudnienia, to w Irlandii popularne są umowy na czas określony, a także umowy na okres próbny. Warto pamiętać, że osobom pracującym przez co najmniej 13 tygodni i minimum 8 godzin tygodniowo przysługuje minimalny okres wypowiedzenia umowy.

Maksymalny tygodniowy czas pracy wynosi średnio 48 godzin, w czasie którego pracownikowi przysługuje prawo do odpoczynku w wymiarze 11 kolejnych godzin w ciągu doby. Praca w Irlandii w niedzielę jest dozwolona, jednak z tego tytułu pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowy płatny dzień wolny.

Praca na Zielonej Wyspie a urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby pracujące na pełen etat, które przepracowały co najmniej 1 365 godzin, mają prawo do urlopu w wymiarze 4 tygodni roboczych w ciągu roku. Oprócz tego mogą wypoczywać podczas 9 świąt publicznych w Irlandii, do których zalicza się:

 • Nowy Rok,
 • Dzień Świętego Patryka,
 • Poniedziałek Wielkanocny,
 • pierwszy poniedziałek maja,
 • pierwszy poniedziałek czerwca,
 • pierwszy poniedziałek sierpnia,
 • ostatni poniedziałek października,
 • pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia,
 • drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Praca w Irlandii na pół etatu uprawnia do urlopu w wymiarze 8% łącznej liczby godzin przepracowanych w danym roku. Procentowo liczony wymiar urlopu stosuje się także w przypadku innych umów dotyczących niepełnego wymiaru czasu pracy (part time).

Świadczenia socjalne w Irlandii

Zasiłki dla bezrobotnych nazywają się w Irlandii Jobseeker’s Benefit, czyli dla poszukujących pracy i przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym, spełniającym określone warunki m.in. dotyczące wieku i wysokości odprowadzonych składek.

Oprócz tego istnieją także zasiłki Jobseeker’s Allowance, które przysługują osobom niekwalifikującym się do otrzymywania zasiłku Jobseeker’s Benefit lub po zakończeniu jego pobierania. Oba rodzaje zasiłków wypłacane są przez Department of Employment Affairs and Social Protection (DEASP).

W Irlandii istnieją również inne świadczenia społeczne m.in. zasiłki rodzicielskie (Child Benefit) oraz zasiłki dla samotnych rodziców (One-Parent Family Payment).

Jest również zasiłek macierzyński (Maternity Benefit), który przysługuje kobietom mającym odprowadzoną odpowiednią ilość składek. Jest on wypłacany na konto raz w tygodniu przez 26 tygodni od porodu. W 2016 roku wprowadzono również 2-tygodniowy płatny urlop tacierzyński dla świeżo upieczonego ojca.

Praca za granicą: praca w Irlandii - Dublin

Opieka medyczna w Irlandii

Wszystkie osoby posiadające stałe miejsce pobytu na terenie Irlandii mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej. Z bezpłatnych usług medycznych w szerokim zakresie mogą jednak korzystać wyłącznie osoby posiadające kartę medyczną Medical Card, czyli będące w bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz powyżej 70. roku życia.

Pozostali mieszkańcy Irlandii mają bardzo ograniczony dostęp do bezpłatnych usług medycznych w ramach publicznej ochrony zdrowia, ponieważ ich zakres obejmuje jedynie opiekę szpitalną w przypadku ratowania życia, pomoc na stacjach pogotowia oraz opiekę dla kobiet podczas ciąży i po porodzie.

W praktyce w ramach publicznej służby zdrowia za większość zabiegów, badań i wizyt u lekarza trzeba płacić z własnej kieszeni i to całkiem sporo. Wielu Polaków w Irlandii korzysta więc z prywatnej służby zdrowia, a także z tzw. GP visit card. Karta ta przysługuje osobom o niskich zarobkach w określonej wysokości i uprawnia do bezpłatnych wizyt u lekarzy rodzinnych.

Jak żyje się Polakom w Irlandii?

Irlandia uznawana jest za jeden z najdroższych krajów Europy. Polacy szczególnie narzekają na wysokie ceny najmu mieszkań, koszty opieki zdrowotnej, a także bardzo drogie przedszkola. Najdroższym miastem jest Dublin, dlatego wielu Polaków decyduje się na zamieszkanie w innych miastach i na prowincji, gdzie mogą liczyć na niższe koszty utrzymania.

Warto podkreślić, że większość rodaków świetnie sobie radzi finansowo na Zielonej Wyspie dzięki wysokim zarobkom oraz atrakcyjnym świadczeniom socjalnym.

Praca w Irlandii wciąż kusi wielu Polaków także ze względu na dużą Polonię. W Irlandii znaleźć można polskie sklepy i wielu usługodawców mówiących po polsku, organizowane są imprezy kulturalne dla Polaków, a nawet funkcjonują polskie media.

Wielu osobom trudno przyzwyczaić się do pogody w Irlandii, która jest bardzo wietrzna i deszczowa. Jednak ogólnie Polacy w Irlandii czują się dobrze i dość szybko integrują z lokalną społecznością. Z Irlandczykami łączy nas podobne usposobienie, ten sam system wartości oparty na tej samej religii, a także… zamiłowanie do dobrego piwa i spędzania czasu w pubach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ