Handel papierami wartościowymi na giełdach odbywa się z wykorzystaniem różnego rodzaju zleceń. Są to między innymi zlecenia z limitem cenowym, a ich szczególnym typem są zlecenia typu Stop Loss, które pozwalają na ograniczanie ewentualnych strat, jeśli doszłoby do nagłego załamania giełdy.