Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
22 Sty, 2018 - 19:19

Czy mogę zapłacić kartą męża, czyli posługiwanie się cudzą kartą płatniczą

Mariola Krzyżak

Posługiwanie się cudzą kartą płatniczą jest wśród bliskich sobie osób naturalną rzeczą. Okazuje się jednak, że nie jest to praktyka zgodna z prawem… Dowiedz się więcej!

Posługiwanie się cudzą kartą płatniczą, np. partnera, partnerki, rodziców itp., jest często spotykaną praktyką. Niejednokrotnie zdarza się tak, że małżeństwa posiadają wspólne konto oraz tylko jedną kartę płatniczą. Wydaje się nam więc rzeczą oczywistą, że możemy korzystać ze środka płatności bliskiej osoby, np. ze względu na to, że jesteśmy małżeństwem, a karta weryfikowana jest za pomocą PIN, a nie podpisu. Czy jest to jednak dozwolone?

Użycie karty małżonka – co może się zdarzyć?

Wybieramy się do sklepu i chcemy zapłacić, używając do tego celu karty męża. Jednak kasjer odmawia przyjęcia zapłaty ze względu na posługiwanie się oficjalnie nie należącym do nas środkiem płatności.

Sytuacja zdarza się szczególnie często wtedy, kiedy płacimy kartą osoby innej płci, więc łatwo można stwierdzić, że nie jesteśmy właścicielami konta. Okazuje się, że kasjer ma do tego prawo, gdyż posługiwanie się cudzą kartą płatniczą jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Posługiwanie się cudzą kartą płatniczą – co mówi prawo?

Zgodnie z prawem bankowym oraz zapisami regulaminu wydawania kart płatniczych, posiadacz karty jest jedyną osobą uprawnioną do używania tego środka płatności i wprowadzania PIN-u. Jednocześnie właściciel nie jest upoważniony do udostępniania karty lub PIN-u osobom nieuprawnionym.

Zapis taki można odnaleźć w większości umów zawieranych z bankami. Ma to na celu zapobieganie używania kradzionych produktów płatniczych oraz minimalizowanie szansy na tzw. kradzież tożsamości.

Osoby obsługujące terminale kart płatniczych są zobowiązane do odmówienia dokonania transakcji w przypadku, gdy dostrzegą, że ową kartą nie posługuje się jej prawny właściciel. Według prawa, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kasjer może nawet wezwać policję. Warto więc o tym pamiętać i w przypadku odmowy przyjęcia karty poszukać po prostu najbliższego bankomatu.

Dowiedz się więcej: Prawo bankowe – najważniejsze przepisy chroniące konsumenta 

Jak rozwiązać problem?

Najłatwiejszym sposobem uniknięcia problemu z posługiwaniem się cudzą kartą płatniczą jest korzystanie z bankomatów. Wcześniejsze wyciągnięcie gotówki pozwoli nam na skorzystanie ze środków dostępnych na koncie bliskiej osoby, ale nie będzie wymagało potwierdzania tożsamości właściciela. Pomimo zapisu zobowiązującego nas do zachowania kodu PIN w tajemnicy, możemy przecież zrobić wyjątek względem partnera czy dziecka, którym w zupełności ufamy.

Posługiwanie się cudzą kartą płatniczą nie powinno być także problemem w przypadku dokonywania opłat online. Zakupy internetowe nie wymagają bowiem weryfikowania właściciela.

Wspólne konto bankowe

W przypadku małżeństw warto rozważyć możliwość założenia wspólnego rachunku bankowego. Przy podpisywaniu umowy z bankiem trzeba zadbać o odpowiednią dyspozycję: wydanie dodatkowej karty dla użytkownika lub ustalić pełnomocnictwo. Wspólne konto bankowe jest też doskonałą opcją dla osób żyjących w związkach nieformalnych.

Pełnomocnictwo do konta

Ustalenie pełnomocnictwa może być natomiast pomocne dla starszych osób, które chciałyby upoważnić do używania ich karty bankomatowej np. swoje wnuki.

Karta płatnicza na okaziciela

Jednym z pomysłów świetne sprawdzających się wśród rodzin jest karta płatnicza na okaziciela, czyli karta przedpłacona. Jest to środek płatności typu prepaid, czyli konto należy najpierw zasilić środkami. Można taką kartę podarować dzieciom, które będą mogły dokonywać płatności aż do wyczerpania salda.

Dowiedz się więcej: Karta przedpłacona dla dziecka, czyli finanse dla najmłodszych

Posługiwanie się cudzą kartą płatniczą w przypadku bliskich osób jest rzeczą naturalną. Trzeba jednak pamiętać, że według obowiązujących przepisów takie postępowanie jest niezgodne z prawem. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, warto zadbać więc wcześniej o rozwiązania, które ułatwią dokonywanie płatności i uchronią nas przed kłopotami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: