ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
05 Lut, 2018 - 01:00

Polisolokaty – co to jest i czym się różnią od zwykłej lokaty?

ARTYKUŁ PARTNERA

Polisolokaty to produkty inwestycyjne, które do lokat bankowych podobne są tylko z nazwy. Zanim ulokujesz w nich środki, dowiedz się na czym polegają.

Polisolokaty, czyli polisy o charakterze ochronno-inwestycyjnym jeszcze kilka lat temu cieszyły się ogromną popularnością. Trudno się temu dziwić, skoro oferowały znacznie wyższe oprocentowanie niż lokaty bankowe.

Dzisiaj polisolokaty nie mają już tak dobrej prasy, głównie ze względu na liczne kontrowersje dotyczące nielegalnych klauzul stosowanych kiedyś przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie są te produkty inwestycyjne, jakie były z nimi problemy i dlaczego dzisiaj są dużo bezpieczniejsze niż kiedyś.

Na czym polega polisolokata?

Jak sama nazwa wskazuje, polisolokaty powinny być połączeniem lokaty oraz polisy ubezpieczeniowej. W rzeczywistości najczęściej przybierają one formę ubezpieczenia na życie (lub dożycie) z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) i polegają na tym, że część składki jest przeznaczana na ochronę, a część na inwestycje np. w fundusze inwestycyjne.

Klient korzystający z polisolokaty powinien mieć więc zapewnione dwie korzyści – być ubezpieczony np. na wypadek śmierci oraz liczyć na zysk z tytułu inwestycji części środków w fundusze.

Dzięki zainwestowaniu części środków wypłacana suma na koniec okresu ubezpieczenia może być więc znacznie wyższa niż w przypadku zwykłego ubezpieczenia, ponieważ oprócz wpłaconego kapitału otrzyma się także zysk z inwestycji. Taki scenariusz jest jednak możliwy tylko wtedy, jeśli inwestycja przyniesie zysk, a nie stratę, co także jest możliwe.

Skąd się wziął pomysł na polisolokaty?

Na początku warto wyjaśnić, dlaczego w ogóle powstały polisolokaty, skoro na rynku już kilka lat temu był nie tylko szeroki wybór lokat bankowych, ale także produktów umożliwiających inwestowanie środków bezpośrednio w fundusze inwestycyjne.

Za główną przyczynę powstania polisolokat podaje się fakt, że jako produkty ubezpieczeniowe były kiedyś zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Było to dość istotne, skoro inwestycja w fundusze inwestycyjne dzięki polisolokacie mogła przynieść zyski rzędu nawet kilkudziesięciu procent.

Wielu inwestorów chciało po prostu uniknąć płacenia 19% podatku od osiągniętego zysku. To się jednak zmieniło, ponieważ od 1 stycznia 2015 roku polisolokaty są już objęte podatkiem Belki, co między innymi wpływa na ich mniejszą popularność niż kiedyś.

Dowiedz się więcej: Podatek Belki – czym jest i kogo obowiązuje? >>

Czym się różni polisolokata od lokaty bankowej?

Dla wielu osób już samo słowo poliskolokata kojarzy się bardziej z lokatą bankową niż z produktem ubezpieczeniowym, co ma dość konkretne konsekwencje, jeśli chodzi o zrozumienie zasad działania tej formy inwestycji.

Niestety ze względu na takie nazewnictwo i skojarzenia, rozumienie to jest najczęściej nieprawidłowe. Lokata bankowa jest bowiem jednym z najbezpieczniejszych produktów oszczędnościowych, natomiast inwestowanie środków w polisy z UFK jest obarczone wysokim ryzykiem.

Dowiedz się więcej: Aktualny ranking lokat bankowych >>

Warto wymienić także inne istotne różnice między lokatą bankową a polisolokatą:

 • okres obowiązywania umowy – lokaty bankowe można dzisiaj założyć nawet na jeden dzień, choć najczęściej oferowane są lokaty 3-, 6-, 12- i 24-miesięczne, natomiast średni okres umowy polisolokaty wynosi 10-15 lat (najkrótszy to 6 miesięcy),
 • minimalna kwota inwestycji – do założenia lokaty bankowej wystarczy kwota 500-1 000 zł, natomiast przy polisolokacie wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości minimum kilku tysięcy złotych,
 • strona umowy – w przypadku lokaty bankowej stroną jest bank, z kolei polisolokaty – towarzystwo ubezpieczeniowe (nawet jeśli polisolokata oferowana jest w banku!),
 • zysk – dla lokaty bankowej przewidywany zysk z oprocentowania jest pewny i znany z góry, natomiast w przypadku polisolokaty jest niepewny,
 • bezpieczeństwo zainwestowanych środków – środki gromadzone na lokatach bankowych są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w przypadku upadłości banku zapewnia zwrot 100% zdeponowanych środków do 100 000 euro; środki inwestowane w polisolokaty są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia zwrot jedynie 50% środków, jednak nie więcej niż 30 000 euro.

Do 2015 roku ważną różnicą między lokatą bankową a polisolokatą było to, że w przypadku pierwszego produktu zyski kapitałowe były opodatkowane, a w przypadku polisy z UFK – nie.

Kontrowersje wokół polisolokat

Polisy na życie z UFK dzisiaj są zupełnie innymi produktami niż jeszcze kilka lat temu. Wszystko dlatego, że zostało zmienione prawo, które wyeliminowało możliwość stosowania w umowach na polisolokaty nieuczciwych zapisów i klauzul.

Jedną z nich były tzw. opłaty likwidacyjne. W podpisywanych kilka lat temu umowach opłaty za likwidację polisolokaty przed terminem wynosiły w skrajnych przypadkach nawet do 100% wartości wpłaconych pieniędzy. Polisolokaty z założenia miały być inwestycją długoterminową, jednak w międzyczasie, gdy ludzie zamiast zysków widzieli straty na koncie, decydowali się zerwać przedwcześnie umowy, w wyniku czego tracili znaczną część zainwestowanych pieniędzy.

Mnóstwo spraw trafiło do sądów, które orzekły, że tak wysokie opłaty likwidacyjne były bezprawne. Niestety przy okazji okazało się, że w umowach zdarzały się także inne nieuczciwe zapisy, a także że sam sposób reklamowania i sprzedaży lokat budził wiele wątpliwości.

W efekcie tych wszystkich problemów dzisiaj wiele kancelarii oferuje wyspecjalizowane porady prawne, jak odzyskać pieniądze z polisolokaty.

Zmieniono także prawo – według nowych zapisów w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

 • klient ma prawo po okresie 1 roku w ciągu 60 dni od daty otrzymania rocznej informacji o zyskach lub stratach odstąpić od umowy,
 • opłata likwidacyjna nie może być wyższa niż 4% z sumy wpłaconych składek.

Oprócz tego ustawodawca zobligował towarzystwa ubezpieczeniowe do rzetelnego przekazywania klientom informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem środków w polisy lokacyjne.

Jak powinna wyglądać uczciwa oferta polisolokaty?

Polisy inwestycyjne wciąż są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a także przez niektóre banki. Wciąż można w nich ulokować środki, jednak warto przedtem wiedzieć, jak wybrać korzystną ofertę polisolokaty. Oto, co powinna zawierać taka oferta:

 • podstawowe warunki umowy: forma umowy (np. ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), dane ubezpieczyciela, czas trwania umowy, minimalna wysokość składek i częstotliwość ich wpłacania, okres ubezpieczenia, harmonogram inwestycji itp.,
 • zakres ubezpieczenia, jaki oferuje w ramach umowy polisa na życie lub dożycie,
 • dokładny opis rodzaju inwestycji,
 • sposób obliczania zysku,
 • informacja o ryzyku utraty części środków (ryzyko zmian kursu, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe itp.),
 • informacja o wszystkich opłatach pobieranych w trakcie trwania umowy oraz w wyniku wcześniejszego zerwania umowy,
 • informacja o innych obciążeniach np. podatku od zysków kapitałowych,
 • informacja o warunkach wypowiedzenia umowy przed terminem,
 • informacja o gwarancji środków (uwaga – w Polsce działają towarzystwa ubezpieczeniowe, które z racji tego, że mają siedzibę za granicą, nie są objęte polskim Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym).

Dowiedz się więcej: Oszczędzanie na emeryturę – kiedy i w jaki sposób zacząć? >>

Polisolokaty, nawet po zmianie prawa, wciąż są produktami inwestycyjnymi o wyższym ryzyku niż normalne lokaty bankowe. Po obciążeniu zysków uzyskanych z ich tytułu podatkiem Belki nie są też już tak opłacalne jak kiedyś. Mimo to wciąż pozwalają liczyć na większy zysk niż ze zwykłej lokaty.

Zanim zdecydujemy się na zainwestowanie swoich oszczędności w tego rodzaju produkty, sprawdźmy aktualny ranking lokat, polis lokacyjnych i innych produktów inwestycyjnych, by rzeczywiście wybrać najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy w danym momencie sposób pomnażania pieniędzy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ