ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
07 Maj, 2017 - 00:00

Podstawowe prawa konsumenta w UE

ARTYKUŁ PARTNERA

Komisja Europejska wypracowała 10 punktów opisujących podstawowe prawa konsumenta, które obowiązują na całym terenie Unii Europejskiej.

W porównaniu z przedsiębiorcami i producentami to my, konsumenci, jesteśmy słabszymi uczestnikami rynku i to dlatego wszystkim nabywającym towary i usługi przysługują określone prawa, a coraz więcej instytucji ma za zadanie stać na straży ich przestrzegania i karać surowo wszelkie ich naruszenia. Jakie są podstawowe prawa konsumenta?

Komisja Europejska określiła prawa konsumenta w 10 punktach:

  1. Konsument ma prawo zrobić zakupy według własnego uznania i w wybranym przez siebie miejscu – podstawowe prawa konsumenta zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej to możliwość dokonania zakupu w dowolnym miejscu bez konieczności uiszczenia cła bądź dodatkowego podatku przy wjeździe z powrotem do kraju.
  2. Konsument ma prawo do zwrotu wadliwego artykułu niespełniającego swojej funkcji – każdy produkt niezgodny z umową zawieraną ze sprzedawcą w momencie dokonywania zakupu może zostać zwrócony w celu jego naprawy lub wymiany na inny model.
  3. Konsument chroniony jest wysokimi normami bezpieczeństwa żywności i innych towarów konsumpcyjnych – dyrektywy unijne zakładają śledzenie całej drogi, jaką przebywają towary konsumpcyjne, nim trafią do sklepów, by zapewnić konsumentowi ochronę przed nienadającym się do spożycia produktem.
  4. Konsument ma prawo wiedzieć, co spożywa – Unia Europejska wymaga, by żywność była etykietowana, dzięki czemu każdy konsument może dowiedzieć się, co wchodzi w skład danego produktu konsumpcyjnego.
  5. Konsument ma prawo do uczciwych warunków umowy – prawo unijne zabrania zawierania wszelkich umów opartych na nieuczciwych zasadach. Wykrycie niedozwolonych zapisów w dokumencie jest karane.
  6. Konsument ma prawo zmienić zdanie – konsument może odstąpić od umowy zakupu towaru lub usługi bez podania przyczyn, najczęściej w ciągu 7 lub 14 dni kalendarzowych.
  7. Konsument ma prawo do ułatwionego porównania cen – zgodnie z przepisami unijnymi sklepu muszą podawać obowiązujące ceny jednostkowe wyrażone w kilogramach, litrach, gramach itp., by umożliwić konsumentowi swobodne porównywanie cen.
  8. Konsument nie może być wprowadzany w błąd – dyrektywy unijne zakazują reklam wprowadzających konsumentów w błąd. Firmy działające online muszą konsumentowi zapewnić pełną gamę informacji o sobie i towarze.
  9. Konsument ma prawo do ochrony podczas urlopu – przepisy chronią konsumentów wyjeżdżających na wakacje z biurem podróży, które w międzyczasie ogłasza upadłość lub z agencjami niespełniającymi opisanych w broszurze informacyjnej wymogów.
  10. Konsument ma prawo do pomocy w rozstrzyganiu sporów transgranicznych – europejskie centra pomocy uczestniczą w rozwiązywaniu sporów i służą poradą dotyczącą zakupów za granicą.

Warto pamiętać, że prawa konsumenta obejmują nie tylko prawo do zwrotu lub wymiany towaru, ale również prawdo do informacji i ochrony przed nieuczciwymi zapisami w umowach. W każdym z tych wypadków możemy prosić o pomoc odpowiednie urzędy, na przykład polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ