• Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia, wciąż bardzo popularna forma współpracy na naszym rynku.  Bardzo często stosowana u osób uprawiającymi tak zwane „wolne zawody”. Jest umową odpłatną, niesie więc za sobą obowiązek podatkowy. Sprawdź, jak prawidłowo obliczyć podatek od umowy o dzieło.
  • Dłużnik musi liczyć się z tym, że zajęte zostaną mu różne składniki majątku. Wsparciem dla domowego budżetu jest często zwrot podatku - to jednorazowy zastrzyk gotówki, który może nawet zdecydować o zatrzymaniu spirali długów. Dowiedz się jednak, czy komornik może zająć zwrot podatku od urzędu skarbowego?
  • Trafny wybór formy opodatkowania dochodów pozwala legalnie zmniejszyć wpłaty do fiskusa lub utrzymać je na stabilnym poziomie. Którą formę wybrać? Sprawdź, na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.