Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
01 Lis, 2018 - 00:00

Podatki w Niemczech – najważniejsze informacje

Mariola Krzyżak

Czym podatki w Niemczech różnią się od polskich? Jaka jest ich wysokość i rodzaje? Dowiedz się więcej na ten temat, jeśli wyjeżdżasz do pracy do Niemiec.

System podatkowy w kraju naszych zachodnich sąsiadów należy do jednych z najbardziej skomplikowanych na świecie. Podatki w Niemczech regulowane są nie tylko przez ustawy krajowe, ale także przepisy prawa poszczególnych krajów związkowych oraz gmin. Każdy, kto jest posiadaczem niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer), jest zobowiązany do dokonywania corocznych rozliczeń oraz opłat. Jak dokładnie wygląda ten system?

Podatki w Niemczech – jak wygląda system?

Praca w Niemczech oznacza najczęściej, że będziemy musieli odprowadzać podatki na rzecz tego państwa. Dzieje się tak w przypadku, kiedy tak zwany ośrodek interesów życiowych przenosi się właśnie do tego kraju.

System podatkowy kraju naszych zachodnich sąsiadów różni się jednak nieco od tego, który znamy z Polskich realiów. Z tego względu warto zapoznać się dokładnie z zasadami naliczania opłat zaraz po przeprowadzce. Warto mieć także na uwadze fakt, że prawo podatkowe w Niemczech jest niezwykle skomplikowane i w indywidualnych przypadkach niezbędne będzie często porozumiewanie się z doradcami, którzy będą w stanie wspomóc nas w rozwikłaniu nurtujących nas problemów. Jednak sama znajomość podstaw powinna dać nam wstępną odpowiedź na to, jaki procent naszej wypłaty potrącany będzie na poczet podatków.

W kraju naszych zachodnich sąsiadów podatki zobowiązana jest płacić każda osoba fizyczna. Jednak również założona przez nas firma w Niemczech będzie obarczona odpowiednimi podatkami. W zależności od formy prawnej będzie to:

 • Körperschaftsteuer – podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Gewerbesteuer – podatek od działalności przemysłowej i handlowej.
Podatki w Niemczech – system podatkowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych – jakie opłaty zawiera

Podatki w Niemczech różnią się przede wszystkim pod względem opłat odliczanych od naszych dochodów. Istnieje pod tym względem kilka regulacji, które decydują o tym, jakimi kwotami zostaniemy obciążeni. W kraju tym obowiązuje system progresywny, co oznacza, że podatki wzrastają wraz z rosnącą kwotą naszego wynagrodzenia rocznego.

Podatek dochodowy, czyli Einkommensteuer musi płacić każda osoba zatrudniona w Niemczech, dla której kraj ten jest miejscem stałego pobytu lub zamieszkania. Istnieje jednak pewne rozróżnienie:

 • podatek ograniczony – dla osób, które pracują na terenie kraju do 6 miesięcy w roku,
 • podatek nieograniczony – płacą osoby pracujące powyżej 6 miesięcy.

W skład ogólnego podatku dochodowego w Niemczech wliczanych jest kilka wartości.

Dowiedz się więcej: Legalna praca w Niemczech – niezbędne formalności

Podatek od wynagrodzenia – Lohnsteuer

Podatki w Niemczech odprowadzane od uzyskanych dochodów z tytułu pracy na terenie kraju rozbijane są na kilka składowych. Wysokość podatku od wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości naszych dochodów. Działa tutaj system progresywny, co oznacza, że im więcej zarabiamy, tym więcej płacimy na rzecz państwa. W związku z tym nasz comiesięczny dochód może zostać pomniejszony o następujący procent (dane na 2018 rok):

 • 14% – od dochodu przekraczającego 9 000 euro rocznie,
 • 42% –  od dochodu przekraczającego 54 950 euro rocznie,
 • 45% –  od dochodu przekraczającego 270 500 euro rocznie.

Warto pamiętać, że kwota ta będzie odprowadzana automatycznie z pensji co miesiąc na rzecz niemieckiego fiskusa. Pod koniec roku będziemy musieli jednak wykonać rozliczenie podatku za ubiegłe 12 miesięcy. W takim dokumencie podajemy także wszelkie nasze przychody, które nie pochodziły z wynagrodzenia za wykonywaną pracę, czyli np. dochody z wynajmu mieszkania, uprawiania roli itp. Jeżeli pomimo takich dodatków do comiesięcznej pensji nadal mieścimy się w danym przedziale lub zapłaciliśmy zbyt dużo, pozostaniemy przy danej stawce z ewentualnym dodatkiem w ramach zwrotu podatku.

Podatek kościelny – Kirchensteuer

Podatki w Niemczech odprowadzane są także na rzecz tutejszego kościoła. Osoba znajdująca zatrudnienie w tym kraju musi zadeklarować, do jakiego wyznania należy. Warto pamiętać, że nawet jeżeli określimy się jako ateiści, kwota nadal będzie nam potrącana, jednak zostanie przeznaczona na inne cele.

W zależności od kraju związkowego, w którym mieszkamy, podatek ten będzie wynosił około 8-9%. Należy także mieć na uwadze fakt, że Kościelny Urząd Podatkowy lub przedstawiciel niemieckiej skarbówki może sprawdzić, czy zostaliśmy w Polsce ochrzczeni. Fakt przyjęcia sakramentu będzie bowiem zobowiązywać nas, jako wyznawców danej religii, do opłacania podatków.

Podatek solidarnościowy – Solidaritätzuschlag

W podsumowaniu naszego comiesięcznego wynagrodzenia znajdzie się także podatek, którego istnienie może zdziwić wiele osób. Mieszkańcy zachodnich krajów związkowych są bowiem zobowiązani do płacenia podatków na rzecz landów wschodnich w celu zniwelowania różnic, które pojawiły się w związku z trudniejszą historią tych regionów sprzed zjednoczenia Niemiec. Opłata ta wynosi 5,5%. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo zniknie ona zupełnie, gdyż od wielu lat jej nałożenie na zachodnich mieszkańców budzi wiele kontrowersji i jest źródłem protestów.

Podatki w Niemczech – podatek dochodowy

Niemieckie klasy podatkowe

Płacone przez nas podatki w Niemczech uzależnione są przede wszystkim od tego, w jakiej klasie podatkowej się znajdujemy. Każdy pracownik przypisywany jest ustawowo do I klasy, jednak ze względu na sytuację życiową można wnioskować o przypisanie do innej grupy. Zmienienie klasy może wiązać się z wieloma korzyściami, dlatego warto zapoznać się bliżej z tematem, aby móc w razie potrzeby skorzystać z tych regulacji.

I klasa podatkowa

 • single,
 • rozwodnicy,
 • osoby w separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską,
 • wdowcy (jeżeli małżonek nie żyje ponad 2 lata).

II klasa podatkowa

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci.

III klasa podatkowa

 • osoby, których małżonek nie pracuje lub należy do V klasy podatkowej,
 • osoby, których małżonek zamieszkuje teren Unii Europejskiej,
 • wdowcy w rok po śmierci małżonka;

IV klasa podatkowa

 • osoby zamężne zamieszkałe wspólnie i jeden z małżonków należy do klasy IV.

V klasa podatkowa

 • osoby, których małżonek należy do klasy III.

VI klasa podatkowa

 • osoby samotne oraz małżonkowie pozostający w stosunku pracy, ale nie będący w stanie okazać karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok,
 • osoby nieposiadające rejestracji w urzędzie lub meldunku na terenie Niemiec,
 • do tej klasy trafiają także dochody osób posiadających drugą pracę, z której otrzymują wynagrodzenie powyżej 450 euro miesięcznie.

Podatki w Niemczech uzależnione od klas umożliwiają zmniejszenie kosztów lub dopasowanie ich do osobistej sytuacji życiowej. Małżonkowie mogą więc zdecydować samodzielnie, czy chcą pozostawać w kombinacji klas III i V czy IV i IV.

Jeżeli nasz małżonek zamieszkuje na terenie Polski, ale my rozliczamy się w Niemczech, a 90% dochodu wspólnego podlega niemieckiemu rozliczeniu, możemy uzyskać III klasę podatkową. Jest to możliwe także w przypadku, kiedy zarobki jednego z małżonków nie przekraczają 16 708 euro rocznie. Opcja ta jest szczególnie korzystna, jeżeli nasz współmałżonek zarabia mniej.

Polacy pracujący poza ojczyzną mogą liczyć na zwrot podatków z zagranicyAby go uzyskać, muszą w odpowiednim czasie złożyć deklaracje podatkowe i rozliczyć się z lokalnym fiskusem. Zwrot podatków z Niemiec zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Warto pamiętać, że termin składania dokumentów różni się w zależności od roku, jednak zazwyczaj upływa on wraz z 31 maja.

ZOBACZ RÓWNIEŻ