ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
03 Lut, 2019 - 07:32

Podatek progresywny czy liniowy?

ARTYKUŁ PARTNERA

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Podatek progresywny czy liniowy? Który wybrać?

Pytanie aktualne na starcie firmy i w każdym roku jej funkcjonowania: podatek progresywny czy liniowy? Do 20. dnia każdego stycznia na tę odpowiedź czeka fiskus w przypadku działających już firm. Jeśli dopiero rozpoczynamy działalność, na decyzję mamy czas do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Aby dobrze wybrać, musimy pamiętać o kilku czynnikach. Ważną kwestią jest ustalenie podstawy opodatkowania.

Podatek progresywny czy liniowy?

Co kilka lat ministrowie odpowiedzialni za finanse publiczne chcą likwidować podatek liniowy. Z takich zakusów niezadowolona jest ogromna grupa menadżerów firm, zwłaszcza średnich i dużych. Nie wszystkim przedsiębiorcom jednak sprawa podatku liniowego spędza sen z powiek. Podatek progresywny czy liniowy – komu, który podatek opłaca się bardziej?

Opodatkowanie przychodu czy dochodu?

Zdarza się czasem,  że początkujący przedsiębiorcy nie są pewni, od jakiej wartości winni odprowadzać daninę, rozliczając się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym – od ogólnego przychodu czy dochodu? Pamiętajmy – zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, podatek oblicza się od dochodu, a zatem jedna i druga grupa przedsiębiorców ma prawo odliczać od przychodu koszty uzyskania przychodu, czy część składek ZUS.

Dowiedz się więcej: Przychód i dochód – różnice 

W czym zatem tkwi różnica? Co wybrać – podatek progresywny czy liniowy?

Podatek progresywny – wady i zalety

Podstawowa forma opodatkowania według skali podatkowej, czyli podatek progresywny, opiera się na stosowaniu dwóch stawek podatkowych uzależnionych od dochodu.

Pierwsza stawka to 18% i dotyczy ona tych osób, których dochody nie przekroczyły 85 528 zł. Jeśli natomiast nasze dochody przekraczają powyższą kwotę, to kwota stanowiąca jej nadwyżkę, będzie opodatkowana stawką 32%. I właśnie to jest zasadniczą wadą tej formy opodatkowania.

Poniższa tabela podaje dokładne kwoty:

DochódPodatek
Do 85 528 zł18 % – kwota zmniejszająca podatek
Powyżej 85 528 zł15 394,04 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek

Zalety podatku progresywnego

Analizując system opodatkowania podatkiem progresywnym, musimy zaznaczyć, że umożliwia on skorzystanie z pewnych przywilejów. Osoby podlegające pod takie opodatkowanie mogą stosować w swych rozliczeniach różne ulgi, takie jak ulgi rehabilitacyjne, internetowe, na dzieci czy darowizny na cele kultu religijnego.

Za wyborem progresywnej formy opodatkowania na pewno przemawia również fakt, że można w niej korzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie, gdy nasz małżonek nie pracuje lub osiąga niskie dochody.  Wówczas dzięki zsumowaniu naszych dochodów i skorzystaniu z ulg, możemy zostać ostatecznie opodatkowani stawką 18% – nawet jeśli dochód jednego z małżonków przekroczyłby 85 528 zł.

Nie bez znaczenia jest również możliwość ujęcia w swoich rozliczeniach podatku kwoty zmniejszającej podatek.

Pamiętajmy, że rozliczanie się z fiskusem według zasad ogólnych jest domyślną formą opodatkowania. Jeśli więc nie złożymy deklaracji opodatkowania inną metodą, z urzędu będziemy musieli rozliczać się w ten sposób.

Dowiedz się więcej: Progresywny podatek dochodowy – zalety 

Podatek progresywny – kwota wolna od podatku

Wysokość podatku przy wyborze opcji opodatkowania progresywnego uzależniona jest od wysokości kwoty zmniejszającej podatek.

Jak więc obliczyć podatek?

Przede wszystkim przyjrzyjmy się kwocie wolnej. Okazuje się, że kwota wolna od podatku za rok 2018 znowu uległa zmianie. Rozliczając rok 2017 korzystaliśmy z kwoty 6 600 zł, natomiast począwszy od 2018 roku korzystamy z kwoty wolnej w wysokości 8 000 zł. Jeśli więc nasz dochód nie przekroczy takiej wysokości, podatku nie będziemy płacić w ogóle.

Jak dokładnie będzie wyglądała kwota zmniejszająca podatek w roku  2019? Prezentuje to poniższa tabela:

Podstawa opodatkowania – dochód w wysokości:Kwota zmniejszająca podatek
Do 8 000 zł1 440 zł
Od 8 001 zł do 13 000 zł1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷     5 000 zł.

Od 13 001 zł do 85 528 zł556,02 zł
Od 85 529 zł do 127 000 zł556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

556 zł 02  x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127 000 złKwota zmniejszająca podatek nie przysługuje

Uwaga! Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o wyborze sposobu opodatkowania na kolejny rok, powinien upewnić się, czy i jak zmieniła się kwota wolna od podatku.

Podatek liniowy – stała stawka podatku

Stała stawka to zasadnicza różnica w formie opodatkowania podatkiem liniowym. Nie stosuje się w jego przypadku stawki uzależnionej od wysokości dochodu. Jest stała i zawsze wynosi 19%. Nie musimy więc sprawdzać wysokości naszych dochodów, aby czasem nie wkroczyć na wyższy próg podatkowy.

Zastosowanie tej formy opodatkowania ma też swoje wady, np.:

  • nie możemy opodatkować w ten sposób dochodów z różnych źródeł,
  • nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
  • poza stratą z lat ubiegłych – nie możemy odliczać żadnych ulg,
  • nie mamy prawa zastosowania kwoty zmniejszającej podatek,
  • nasz podatek będzie wyższy niż w metodzie progresywnej (19% a nie 18%), jeśli nie przekroczymy dochodu 85 528 zł.

Tak więc wariant opodatkowania liniowego jest zdecydowanie korzystniejszy dla tych, którzy uzyskują dochody znacznie przekraczające 85 528 zł, a dodatkowo nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub takie działanie nie zapewni opodatkowania na poziomie 18%.

Podatek progresywny czy liniowy – przykład obliczeń

Pamiętajmy, że przekroczenie progu podatkowego o kilka złotych nie sprawia, że bardziej opłaca nam się wybrać opodatkowanie liniowe.

Za przykład niech posłuży nam przedsiębiorca o dochodzie rocznym 90 tys. złotych, a więc wpadający w drugi próg podatkowy.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 496,06 zł. Sam podatek wyniesie 18% x 85 528 zł + 32% x 4 472 zł, a więc 16 826,08 zł pomniejszone o wyliczoną wcześniej kwotę wolną, co daje nam 16 330,02 zł.

Wybierając podatek liniowy, przedsiębiorca zapłaciłby 19% od 90 tys. zł, a więc 17 100 zł. W takim przypadku o wiele bardziej opłacają się więc zasady ogólne – mimo przekroczenia progu podatkowego.

Jak takie informacje mogą pomóc w wyborze formy opodatkowania?

Podatek progresywny czy liniowy? Należy dobrze przemyśleć, jakie dochody będzie generować nasza działalność.

Jeśli będą one mniejsze niż 85 528 zł, warto zastanowić się nad wyborem podatku progresywnego – wówczas stawka podatku będzie wynosić 18%. Stosując tę formę opodatkowania, będziemy mogli korzystać z różnych ulg i odliczeń.

Jeśli jednak wiemy, że nasza działalność będzie zapewniać wysokie dochody – wówczas warto zastanowić się, czy nie lepszą opcją będzie podatek liniowy ze stałą stawką 19%.

ZOBACZ RÓWNIEŻ