Mateusz Baj
Mateusz Baj
18 Wrz, 2017 - 13:17

Podatek PCC – kogo dotyczy i jak go uniknąć?

Mateusz Baj

Podatek PCC – czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych, jakie są jego stawki i kiedy można uniknąć jego zapłaty.

Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 roku (sprawdź tutaj). Podpowiadamy, kto musi zapłacić ten podatek i za jakie działania.

Od jakich czynności zapłacimy podatek PCC

Zgodnie z ustawą podatkowi podlegają następujące czynności:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny — w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności — w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki,
 • zmiany umów wymienionych wyżej, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,
 • orzeczenia sądów, również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują takie skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej.

Dowiedz się więcej: Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki w rodzinie? >>

Jakie są stawki podatku PCC

Ustawodawca wprowadził następujące stawki podatkowe:

Podatek od umowy sprzedaży:

 • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 •  innych praw majątkowych – 1%.

Podatek od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

 • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%;
 • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.

Podatek od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%.

Podatek od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2%.

Podatek od ustanowienia hipoteki:

 • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%;
 • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł.

Podatek od umowy spółki – 0,5%.

Kto płaci podatek PCC

Za złożenie deklaracji i zapłatę podatku odpowiada nabywca. Wyjątek stanowią: umowa zamiany i umowa spółki cywilnej, kiedy to wszystkie osoby, które zawierają umowę, odpowiadają za to, żeby zapłacić podatek.
Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych składa się na formularzu PCC-3, który można pobrać tutaj.

Na złożenie deklaracji mamy 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Dowiedz się więcej: Dla kogo karta podatkowa to dobre rozwiązanie >>

Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC

Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby, które kupują sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, jeśli posiadają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Nie trzeba płacić podatku ani składać formularza PCC-3 jeśli:

 • kupujemy obce waluty,
 • kupujemy rzeczy ruchome — jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 000 zł,
 • pożyczamy od bliskiej osoby nie więcej niż 9 637 zł (sumują się tu pożyczki z ostatnich 5 lat od jednej osoby); osoba bliska to: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa i teściowie,
 • pożyczamy pieniądze od osób spoza bliskiej rodziny — jeśli wysokość pożyczek od jednej osoby nie przekracza 5 000 zł i od wszystkich osób nie przekracza 25 000 zł.

Nie trzeba płacić podatku, ale trzeba złożyć formularz PCC-3, jeśli pożyczamy więcej niż 9 637 zł od najbliższej rodziny, czyli: małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, pasierbic, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Deklarację trzeba złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Należy też udokumentować, że te pieniądze wpłynęły na konto bankowe, rachunek w SKOK albo zostały przekazane przekazem pocztowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ