Anna Nowak
Anna Nowak
25 Paź, 2017 - 10:34
Kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia?

Kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia?

Anna Nowak

Co to jest podatek od wzbogacenia? Tak powszechnie nazywamy podatek od spadków i darowizn. Kiedy zapłacisz i ile wynosi ten podatek?

Zastanawiasz się kiedy zapłacisz podatek od wzbogacenia? A może nigdy o takim nie słyszałeś? W naszym artykule dowiesz się czym jest ten podatek i kiedy ewentualnie musisz go zapłacić.

Co to jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia to potoczna nazwa dla podatku od spadków i darowizn. Jest podatkiem bezpośrednim, który pobierany jest od przyrostu masy majątku, np. w wyniku otrzymania spadku po dziadkach czy samochodu od rodziców. Obliczany jest w oparciu o wartość uzyskanych rzeczy.

Kiedy płacimy podatek od wzbogacenia?

Sytuacje, w których zapłacimy podatek od wzbogacenia:

 • otrzymanie spadku,
 • nabycie majątku w postaci zapisu lub dalszego zapisu,
 • przejęcie majątku (zasiedzenie lub polecenie testamentowe),
 • nabycie praw do wkładów oszczędnościowych lub jednostek uczestnictwa,
 • otrzymanie spadku za granicą, będąc obywatelem polskim,
 • zachowek,
 • darowizna,
 • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • nieodpłatne: renta, użytkowanie i służebność.

Kiedy unikniemy opodatkowania?

Podatku od spadku i darowizn nie zapłacimy:

 • jeśli nabywca rzeczy lub praw oraz osoba je przekazująca nie są obywatelami polskimi, mimo iż podmiot przekazania znajduje się na terenie Polski,
 • przy nabyciu w drodze spadku praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych lub wzorów zdobniczych,
 • od środków z pracowniczego programu emerytalnego,
 • od otrzymania środków złożonych na rachunku OFE lub indywidualnym koncie emerytalnym, należącego do osoby zmarłej.

Podatku od darowizny nie zapłacą:

 • małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 9637 zł,
 • zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 7276 zł,
 • pozostali nabywcy – jeśli wartość darowanego majątku od jednej osoby nie przekracza 4902 zł.

Warto pamiętać, że najbliższa rodzina darczyńcy (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki,prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha) może być w ogóle zwolniona z obowiązku płacenia podatku od darowizny (bez względu na kwotę) jeśli w ciągu 6 miesięcy od jej przyjęcia zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym. Zatem nie należy z tym czekać do momentu składania deklaracji PIT 37.

Uwaga! W przypadku darowizny środków pieniężnych dodatkowo udokumentują otrzymanie kwot na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Dowiedz się więcej: Podatek od wygranej – jak rozliczyć i ile wynosi

Ile wynosi podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia oblicza się według skali. Jeśli nabywca majątku należy do I grupy podatkowej to podatek wynosi 3, 5 i 7%, jeśli jest osobą z II grupy podatkowej to zapłaci 7, 9 lub 12%. Podatnicy z III grupy podatkowej odprowadzają 12, 16 lub 20% wartości majątku.

Opodatkowaniu podlega osoba, która nabywa rzeczy lub prawa własności. Podatek obliczany jest w oparciu o wartość uzyskanych rzeczy, najczęściej zgodnie z ich aktualną wartością rynkową.

Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe

Istnieją trzy grupy podatkowe – kto zalicza się, do której grupy?

Grupa I

Osoby należące do grupy I to: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

Grupa II

Osoby należące do grupy II to: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Grupa III

Osoby należące do grupy III to: pozostali nabywcy, nienależący do grupy I i II.

Warto wiedzieć o podatku od spadków i darowizn. W ten sposób unikniemy ewentualnych problemów z Urzędem Skarbowym w momencie otrzymania spadku lub darowizny.

ZOBACZ RÓWNIEŻ