Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
03 Kwi, 2018 - 02:00

Czy trzeba płacić podatek od umorzonego kredytu?

Malwina Tomżyńska

Zastanawiasz się, czy jest możliwość umorzenia Twojego długu? A może pozbyłeś się już, spędzającego sen z powiek, problemu w postaci wierzyciela i w końcu możesz odetchnąć, bo bank umorzył Twój dług. Ale czy to na pewno koniec Twoich kłopotów? Podatek od umorzonego kredytu to kolejny problem, który może Cię dotyczyć.

Niestety problemy ze spłatą zobowiązania potrafią skutecznie utrudnić życie każdemu kredytobiorcy. Kiedy dochodzi do sytuacji, z której nie ma wyjścia i wydaje się nam że stoimy pod ścianą, rozwiązaniem naszych problemów może okazać się umorzenie kredytu lub części naszego zobowiązania (np. umorzenie odsetek od kredytu, umorzenie zaległych składek społecznych i zdrowotnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedawnienie zobowiązania i inne).

Kiedy widmo egzekucji komorniczej przestaje nad Tobą ciążyć, wydaje Ci się, że w końcu możesz się rozluźnić. Ale czy na pewno…? Teraz kolejnym Twoim problemem, może stać się podatek od umorzonego kredytu. W poniższym artykule prezentujemy, o czym trzeba wiedzieć, kiedy wierzyciel zgadza się na umorzenie zobowiązania.

Kiedy trzeba płacić podatek od umorzonego kredytu?

Umorzenie długu to najprościej mówiąc jego anulowanie. W momencie, gdy dłużnik znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej umorzenie zobowiązania może stać się szansą na uwolnienie od ciążących na nim długach. Umorzenie może dotyczyć całości zadłużenia lub jakiejś jego części. Powszechnie umorzenie częściowe stosuje się względem naliczonych odsetek np. kredytowych, naliczonych karnych odsetek, dodatkowych opłat za nieterminową spłatę.

Dowiedz się więcej: Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe? >>

Podatek od umorzonego kredytu związany jest nie tylko z powszechnie znanym wszystkim kredytem (gotówkowym, hipotecznym, firmowym i innym), którego udzielają nam każdego dnia placówki bankowe. Wiąże się także z wszelkiego rodzaju zobowiązaniami ciążącymi na dłużniku, których spłata została w całości lub pewnej części (np. część odsetek) umorzona.

Rodzaje długu a podatek od umorzonego kredytu

Podatek od umorzonego kredytu dotyczy wszelkiego rodzaju zobowiązań, względem których nastąpiło całkowite lub częściowe umorzenie. Do najczęściej spotykanych zobowiązań podlegających umorzeniu zalicza się m.in.:

 • kredyty bankowe,
 • odsetki od kredytów bankowych,
 • karne opłaty związane z nieterminowym spłacaniem kredytu bankowego,
 • dług związany z płatnością składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • odsetki związane z planem ratalnego spłacania zadłużenia powiązanego ze składakami na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zadłużenie powstałe w wyniku nieregulowania obowiązkowych podatków do Urzędu Skarbowego,
 • odsetki związane z planem ratalnym ustalonym w Urzędzie Skarbowym,
 • zaległości w spłacie abonamentu telefonicznego,
 • zaległości z tytułu abonamentu telewizyjno-radiowego,
 • kredyt studencki,
 • kredyt po śmierci kredytobiorcy.

Przesłanki do umorzenia długu

Jedną z podstawowych przyczyn umarzania wszelkiego rodzaju zobowiązań jest ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Musimy mieć jednak świadomość, że w takiej sytuacji cały posiadany przez nas majątek zostaje włączony do masy upadłościowej, z której zaspokajani są poszczególni wierzyciele. Tym samym, dłużnik ogłaszający upadłość zostaje tak naprawdę z niczym, jednocześnie tracąc zdolność kredytową na bardzo długi czas.

Dowiedz się więcej: Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz wiedzieć >>

Ciężka sytuacja finansowa dłużnika to jeden z powodów, dla których wierzyciel, być może, weźmie pod uwagę możliwość umorzenia długu lub ewentualnie jakiejś jego części. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że wierzyciele niezwykle rzadko decydują się na ten krok, najczęściej dotyczy to następujących zdarzeń:

 1. Sytuacja zdrowotna, która uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej, w tym:
 • częściowa lub całkowita niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub wypadkiem,
 • problemy psychiczne osoby zadłużonej,
 • przewlekłe problemy zdrowotne,
 • nieszczęśliwy wypadek.
 1. Utrata pracy lub długotrwałe bezrobocie.
 2. Śmierć jedynego żywiciela rodziny.
 3. Ciężka sytuacja materialna studenta.
 4. Śmierć kredytobiorcy.

Jeżeli nasza aktualna sytuacja życiowa i finansowa jest naprawdę kiepska, powinniśmy wziąć pod uwagę opcję zawnioskowania o umorzenie naszego zobowiązania.

W tym celu konieczne jest złożenie podania o umorzenie długu, w którym zawrzemy wszystkie istotne informacje dotyczące naszej sytuacji, zarówno życiowej jak i finansowej. Oprócz tego, powinniśmy także do podania załączyć wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające wydarzenia, które uniemożliwiają nam spłatę zadłużenia np.:

 • wypowiedzenie z pracy / świadectwo pracy,
 • potwierdzenie zarejestrowania jako osoba bezrobotna / informacja o długotrwałym bezrobociu,
 • kserokopia karty informacyjnej ze szpitala / kserokopia historii choroby / opinie lekarskie,
 • informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o aktualnej sytuacji itp.

Podatek od umorzonego – do kiedy składać PIT – 8C?

Z zasady umorzenie kredytu lub jakiegokolwiek innego zobowiązania stanowi dla dłużnika tzw. przychód z innych źródeł, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podlega opodatkowaniu. Tym samym bank na koniec roku, sporządza imienną informację PIT – 8C, która przesyłana jest do właściwego dłużnikowi urzędu skarbowego, a kredytobiorca lub dłużnik, zobowiązany jest wykazać wartość przychodu z tytlu umorzenia zobowiązania w rocznym zeznaniu podatkowym.

PIT – 8C powinien zostać złożony w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym podatnik osiągnął przychód (w tym zostało mu umorzone zobowiązanie).

Podatek od umorzonego długu – konsekwencje

Niestety należności podatkowe przedawniają się dopiero po upływie 5 lat. Oczywiście jest niewielka szansa, że Urząd Skarbowy nie dopatrzy się uzyskanego przez nas dochodu z tytułu umorzenia naszego zobowiązania, jednak w sytuacji wykrycia nieścisłości i faktu, że nie wywiązaliśmy się z obowiązku podatkowego, jesteśmy narażeni na karę dużo wyższą niż należny Urzędowi Skarbowemu podatek.

Jeżeli zgłosimy się do fiskusa, zanim urzędnicy dopatrzą się naszego błędu (nawet gdy nastąpi to z opóźnieniem, czyli po wyznaczonym czasie – do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym nastąpiło umorzenie długu), mamy szanse wyjść z tego bez dodatkowych konsekwencji w postaci kary.

Wystarczy uregulować zobowiązanie podatkowe oraz napisać tzw. czynny żal. Jeżeli nasze spóźnienie to sytuacja jednorazowa, urzędnicy „przymkną na nią oko”.

Podatek od umorzonego długu – projekty ustaw

Obecnie urzędnicy pracują nad kilkoma projektami, które miałyby zwolnić określoną grupę kredytobiorców z płacenia podatku od umorzonego zobowiązania. W planach jest np. zwolnienie z podatku względem tzw. „starego portfela”, czyli kredytów zaciągniętych przez 31 maja 1992 roku.

Jakich długów podatek od umorzonego kredytu nie obejmuje?

Niestety w większości przypadków w trakcie umorzenia, dla dłużnika rodzi się zobowiązanie podatkowe. Jeżeli jednak staramy się o umorzenie tzw. odsetek karnych związanych z opóźnieniami w regulowaniu naszego zobowiązania, warto przeczytać dokładnie umowę.

 • Jeżeli podpisana przez nas umowa dokładnie określa zasady, w jaki sposób naliczane będą odsetki z tytułu nieterminowych spłat, takie odsetki traktowane są jako odsetki wymagalne, których umorzenie łączy się dla dłużnika z opodatkowaniem (takie umorzenie stanowi dla dłużnika przychód).
 • Jeżeli natomiast umowa nie precyzuje dokładnie formy karnych odsetek, a kwestia ich naliczania zależy bezpośrednio od wierzyciela (może skorzystać z możliwości naliczenia odsetek, ale nie musi), umorzenie naliczonych odsetek nie traktowane jest jako przychód dłużnika, a tym samym nie powoduje ono powstania zobowiązania podatkowego.

Każdorazowo umorzenie zobowiązania wiąże się z uczuciem wielkiej ulgi i możliwością zaczerpnięcia głębokiego oddechu. Niestety mimo odczuwalnej euforii dłużnik musi pamiętać o obowiązku podatkowym jaki pojawia się z tytułu umorzenia jego zadłużenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ