Michał Nielub
Michał Nielub
20 Cze, 2017 - 11:54

Podatek od psa, czyli jakie obowiązki mają właściciele zwierząt

Michał Nielub

Niewiele posiadaczy czworonogów pamięta o tym lub wie, że obowiązuje podatek od psa. Pobierany jest przez samorządy. Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na właścicielach zwierząt?

Trochę historii

Podatek od psa nie jest pomysłem nowym. Po raz pierwszy został wprowadzony w Królestwie Prus w 1810 roku. Ówcześni włodarze wychodzili bowiem z założenia, że jeżeli danego właściciela stać na posiadanie psa, musi dysponować dużymi zasobami pieniężnymi. Zatem można śmiało stwierdzić, że był to tzw. „podatek od luksusu”.

Do ciekawostek historycznych należy zaklasyfikować sytuację, jaka zaszła pod koniec XIX wieku w Nowej Zelandii. W 1890 roku rząd tego kraju postanowił wprowadzić podatek od psa, co nie spodobało się Maorysom – rdzennej ludności Nowej Zelandii. Spowodowało to ich opór i odmowę uiszczenia zapłaty. Jakkolwiek bunt ten nazywany jest „Dog Tax War”, w rzeczywistości jednak doszło do kilku zaledwie incydentów z udziałem broni palnej. Konflikt zakończył się 6 maja 1898 roku. Aresztowanych w związku z incydentem zostało łącznie 16 osób, w tym przywódca powstania – Hone Toia.

Na czym polega podatek od psa?

Choć z punktu widzenia prawa podatek od psa jest opłatą, to obowiązek jej uiszczania spoczywa na każdej osobie fizycznej, która posiada psa. Co istotne, posiadacze innych zwierząt są z niej zwolnieni. Pobierana jest przez jednostki samorządowe i to od rady gminy zależy w jakiej wysokości i czy w ogóle będzie obowiązywać. Egzekwowanie uiszczania podatku leży po stronie Straży Gminnej. Funkcjonariusze tej instytucji w świetle prawa zobowiązani są weryfikować, czy dany właściciel psa musi opłacić jego posiadanie.

Przy czym należy wskazać jedną istotną kwestię. Istnieją wyłączenia. Dotyczą sytuacji, w których właściciel czworonoga jest osobą niepełnosprawną, stał się jego posiadaczem w wyniku adopcji lub jeżeli jest to osoba powyżej 65. roku życia. Zwolnieni z tej opłaty są również rolnicy, którzy posiadają nie więcej niż dwa psy. Poszczególne samorządy mogą stosować inne wyłączenia, w zależności od ich uznania. Do najczęściej stosowanych należą m.in. jeżeli pies został wykastrowany lub wysterylizowany, a także zaczipowany.

Do kiedy należy opłacić i jaka jest jego wysokość?

Kwota podatku od psa, jak zostało wspomniane, ustalana jest w zależności od samorządu. Stawki są bardzo zróżnicowane i np. w województwie pomorskim taka opłata oscyluje od 0 do 75 zł rocznie. Istnieje jednak regulacja prawna, wprowadzona w 2008 roku. Zgodnie z jej brzmieniem, podatek taki nie może wynosić więcej niż 119,93 zł. Kwota ta jest zmieniana co roku i jej maksymalną wysokość określa Ministerstwo Finansów na mocy obwieszczenia.

Termin jest niezmienny dla wszystkich jednostek samorządowych – w przeciwieństwie od kwoty. Właściciele psów zobowiązani są do zapłaty podatku do końca marca każdego roku.

Jakie jeszcze obowiązki mają właściciele zwierząt?

Podatek od psa nie jest jedynym zobowiązaniem właściciela. Zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o ochronie zwierząt, zobowiązani jesteś do zapewnienia odpowiednich warunków bytowych. Czworonoga nie możemy przetrzymywać w miejscach bez dostępu światła. Należy mu również zapewnić ochronę od warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu lub zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury.

Należy również pamiętać o obowiązku wyposażenia psa w smycz, jeżeli wyprowadzamy go na spacer. W przypadku psów uznawanych za groźne, należy dodatkowo nałożyć mu kaganiec. Będąc przy rasach agresywnych, musimy pamiętać, że w ciągu 30 dni od daty jego zakupu lub adopcji należy taki fakt zgłosić u prezydenta, burmistrza lub wójta, a także dostać stosowne pozwolenie na posiadanie psa rasy agresywnej.

Wyprowadzając psa na spacer, musimy obowiązkowo posprzątać po swoim pupilu. Ustawa o zachowaniu czystości w gminach jasno informuje, że jeżeli tego obowiązku nie spełnimy, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości od 20 do 500 zł. Podobny mandat nas czeka, jeżeli nie zaszczepimy psa przeciw wściekliźnie. Pierwsze szczepienie przeciw wściekliźnie musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty zakupu i powtarzać je co roku. W przeciwnym razie czeka nas kara grzywny od 20 do 500 zł lub kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Sterylizacja i kastracja w Polsce nie jest obowiązkowa. Jednak jeżeli zdecydujemy się na taki krok, możemy zostać zwolnieni od konieczności uiszczenia opłaty za fakt posiadania psa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku czipowania czworonoga. W naszym kraju nie jest to obowiązkowe, jednak decydując się na wykonanie tej czynności, czekają na nas ulgi podatkowe w wielu gminach. Sytuacja może też wkrótce ulec zmianie. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi na interpelację poselską zaznaczył, że ustawowy wymóg czipowania psów jest rozważany. Jednak będzie realny po spełnieniu szeregu warunków, m.in. utworzenia centralnej bazy danych.

Dowiedz się więcej: Przewóz zwierząt do Szwajcarii – jak to zrobić? >>

Od autora

Zasadność istnienia podatku od psa jest dyskusyjna. Wiele osób uważa, że nie jest sprawiedliwe, że tylko właściciele tych czworonogów muszą uiszczać stosowną opłatę za fakt jego posiadania. Jakkolwiek można się z tym nie zgadzać, prawa należy przestrzegać. W przeciwnym razie możemy zostać obarczeni karami, których wysokość przekroczy kilkukrotnie stawkę podatku. Swoją drogą, kwota nie jest wysoka, zaś istnienie wielu wyłączeń powoduje, że nie wszyscy objęci są tym obowiązkiem. Warto też pamiętać o tym, że nie wszystkie samorządy decydują się na pobieranie takiego podatku. Należy więc uważnie śledzić Biuletyn Informacji Publicznej naszej gminy lub co roku dowiadywać się w urzędzie, czy przypadkiem nie wprowadzili takiego rozwiązania. Pozwoli to uniknąć nam nieprzyjemności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ