ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
05 Lip, 2017 - 11:09

Podatek od pożyczki – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

ARTYKUŁ PARTNERA

Jak mawiał Benjamin Franklin, na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Większość z nas bez problemu wskazałaby główne podatki, takie jak PIT czy VAT. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że istnieją sytuacje, w których musimy zapłacić podatek również od pożyczki. Kiedy możemy spotkać się z takim obowiązkiem, a kiedy jesteśmy z niego zwolnieni? Warto zapoznać się z prawami pożyczkobiorcy.

Podatki głównym źródłem dochodu państwa

System podatkowy w Polsce jest mocno rozbudowany. Na tę chwilę wyróżniamy 17 rodzajów podatków, które dzielimy na bezpośrednie oraz pośrednie.

Do podatków bezpośrednich zaliczamy: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych, czyli – odpowiednio PIT oraz CIT.

Z kolei danina pośrednia to:  podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług –  tj. VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC.

Ważne! Pożyczki pozabankowe są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ile państwo zarobiło na podatkach?

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, wg. szacunkowych danych z okresu styczeń – maj 2017 r., dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Względem 2016 roku dochody z podatku VAT były wyższe o ok. 15,9 mld zł. Co warte podkreślenia, dochody z podatku PIT wyższe były o 1,4 mld zł, natomiast z podatku CIT o 1,9 mld zł.  Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2017 r. wynoszą 143,3 mld zł. Jak informuje Ministerstwo Finansów, jest to 44 proc. planu rocznego.

W jakiej sytuacji  pożyczkobiorca jest zwolniony z podatku?

Kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku od pożyczki? Jeżeli jej wysokość nie przekroczy 9637 zł, pożyczkobiorca nie ma obowiązku odprowadzenia podatku od takiego kwoty (dotyczy I grupy podatkowej).

Ważne! Do I grupy podatkowej zalicza się najbliższą rodzinę – małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia i synową.

Jeżeli pożyczka pomiędzy osobami z I grupy podatkowej (wyłączając teściów, zięcia i synową) przekroczy 9637 zł, to pożyczkobiorca musi złożyć deklarację w sprawie podatku w  Urzędzie Skarbowym, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Ponadto należy udokumentować fakt otrzymania pożyczki. Istotne jest, aby mieć możliwość wykazania organowi podatkowemu, że była to pożyczka przez internet na konto lub została przekazana w inny sposób, np. przekazem pocztowym.

Kto płaci podatek PCC od umowy pożyczki?

Aktem prawnym, który reguluje m.in. podatek od pożyczki jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto wiedzieć, że w przypadku pożyczek pozabankowych, pożyczkobiorca nie musi płacić podatku PCC.

Daniną są objęte osoby, które korzystają z tzw. pożyczek prywatnych. Naturalnie w przypadku takiego wsparcia finansowego pożyczkobiorca ma dowolność w doborze wysokości i rodzaju zobowiązania.


Podatkowi od PCC podlegają również  takie działania, jak zawarcie umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności, umowy sprzedaży i zamiany (przykładowo kupno samochodu) czy darowizny. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że obdarowana osoba może przejąć również długi albo zobowiązania darczyńcy.

Wysokość podatku przy pożyczce prywatnej wynosi 2% pożyczonej kwoty. Zdarzają się również pewne wyjątki, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Sankcje za unikanie płacenia podatku od pożyczki

Zdarza się, że pożyczkobiorca zapomina, a czasem nawet specjalnie unika zgłaszania zaciągniętej pożyczki. W takiej sytuacji nieuczciwość nie popłaca. Zamiast 2% stawki podatku PCC, należy wtedy zapłacić 20% od całej kwoty pożyczki.

Taką stawkę będziemy musieli zapłacić po pierwsze w sytuacji, kiedy w toku czynności sprawdzających podatnik powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a podatek należny od tej transakcji nie został zapłacony. Organami prowadzącymi czynności sprawdzające mogą  być organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Po drugie – w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, która nie została udokumentowana. Warto zatem pamiętać o tym, że musimy mieć możliwość wykazania faktu otrzymania gotówki na nasz rachunek bankowy.

Pożyczka online zwolniona z opodatkowania – poznaj prawa pożyczkobiorcy

Znajomość prawa jest bardzo ważna. Dzięki takiej wiedzy możemy uniknąć narażenia się na dodatkowe koszty. Warto zatem poznać prawa pożyczkobiorcy, zanim zdecydujemy się na pożyczkę online.

Jeżeli wahamy się pomiędzy wzięciem pożyczki od rodziny, znajomych a pożyczką online, należy najpierw poznać dokładnie warunki umowy. Wskazane jest zapoznanie się z warunkami spłaty oraz dodatkowymi kosztami, np. podatkami, które być może będziemy musieli uregulować.

Pamiętajmy, że opodatkowaniu podlegają pożyczki prywatne, udzielane przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy pożyczamy od firmy, jako pożyczkobiorcy nie mamy obowiązku płacenia podatku.