Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
02 Mar, 2019 - 00:00
Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

Elzbieta Tchorowska

Podanie o urlop wypoczynkowy jest ważnym dokumentem, bez którego nie mamy możliwości wziąć kilku dni wolnych od pracy. Jak je napisać i kiedy złożyć?

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracowniczym, który przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Pracodawca musi zostać o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedurę tę wykonuje się przez podanie o urlop wypoczynkowy, które musi zostać podpisane przez naszego przełożonego. Jak je napisać, by móc skorzystać z kilku wolnych dni?

Urlop wypoczynkowy – co o nim mówi prawo pracy?

Zanim zawnioskujemy o przyznanie dni wolnych, warto wiedzieć, ile dni urlopu możemy wykorzystać w trakcie roku. Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w wymiarze:

  • 20 dni urlopu– przy łącznym zatrudnieniu poniżej 10 lat,
  • 26 dni urlopu – przy łącznym zatrudnieniu przez 10 lat i dłużej.

Do stażu pracy jest nam wliczane również ukończenie szkoły.

W przypadku niepełnego wymiaru pracy jest on przeliczany proporcjonalnie. Warto jednak pamiętać, że jest on udzielany tylko na godziny, kiedy faktycznie pełnimy obowiązki służbowe.

Co ważne, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w danym roku przechodzi na kolejny, ale musimy go wykorzystać do 30 września roku kolejnego. Jest to uprawnienie, które gwarantuje nam 100% wynagrodzenia i jest wliczane do stażu pracy.

Odpowiednie przepisy znajdziemy w Kodeksie Pracy w dziale VII.

Pełną treść Kodeksu Pracy znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej: Jak wygląda urlop dla niepełnoetatowca?

Podanie o urlop wypoczynkowy – co musi zawierać?

Wszystkie urlopy pracownicze wymagają złożenia odpowiedniego podania w formie pisemnej – przed lub po fakcie. Nie inaczej jest z urlopem wypoczynkowym.

Dokument powinniśmy przedstawić przełożonemu z odpowiednim wyprzedzeniem, by można było ustalić zastępstwo lub sporządzić plan urlopów dla całej firmy.

W wielu przedsiębiorstwach istnieją gotowe wzory, które wystarczy jedynie wypełnić według wskazówek. Jeśli jednak ogólny szablon nie został wprowadzony, musimy takie podanie o urlop wypoczynkowy sporządzić samodzielnie.

Muszą się w nim znaleźć następujące elementy:

  • dane pracownika,
  • data wypełnienia,
  • dane pracodawcy,
  • dni, na które chcemy wziąć urlop,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu,
  • podpis pracownika.

Pamiętajmy, że pod takim dokumentem musi znaleźć się podpis przełożonego, który udziela nam zgody na wzięcie wolnego w tych dniach. Bez niego wniosek o urlop jest nieważny.

Ile dni możemy wpisać w podaniu?

Z reguły możemy wpisać w podaniu tyle dni, na ile otrzymamy zgodę. Możemy również rozłożyć go na części. Pamiętajmy jednak, że według art. 162 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do otrzymania nieprzerywanego urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych.

W przypadku standardowego 5-dniowego tygodnia pracy, daje nam to dwa tygodnie urlopu. Pozostałe dni możemy rozdysponować według naszego uznania. Tak duża liczba dni wolnych musi zostać wpisana do zakładowego planu urlopów.

Dowiedz się więcej: Jak wyliczyć i ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Urlop wypoczynkowy po wykorzystaniu limitu

Wniosek o udzielenie dni wolnych możemy również napisać, jeśli wykorzystaliśmy przysługujący nam w danym roku limit. Nie będzie to jednak już podanie o urlop wypoczynkowy, a o urlop bezpłatny.

Za zgodą pracodawcy może on mieć dowolną długość, ale według przepisów w przypadku wolnego dłuższego niż 3 miesiące, przełożony może wezwać zatrudnionego z ważnych przyczyn. Pamiętajmy jednak, że ten rodzaj urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Warto wiedzieć, jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy i kiedy najlepiej jest je przedstawić pracodawcy, by nasza szansa na wzięcie kilkunastu dni wolnego była jak największa. Planując dłuższy wypoczynek, warto również ustalić termin ze współpracownikami, by nie doszło do sytuacji, w której nikt nie pozostanie na stanowisku pracy. W takiej sytuacji z pewnością przełożony nie udzieli wszystkim zgody na urlop.

ZOBACZ RÓWNIEŻ