Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
09 Mar, 2019 - 00:00
Jak napisać podanie o urlop dla poratowania zdrowia?

Jak napisać podanie o urlop dla poratowania zdrowia?

Mariola Krzyżak

Jak profesjonalnie napisać podanie o urlop dla poratowania zdrowia, aby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje? Dowiedz się już teraz!

Podanie o urlop dla poratowania zdrowia to pierwszy krok do uzyskania przywileju przejścia na zwolnienie. Należy napisać je w odpowiedni sposób z uwzględnieniem zasad redagowania pism urzędowych. Wniosek o urlop zdrowotny musi zawierać odpowiednie zwroty i być skierowany do właściwej jednostki. Jeżeli zdecydowaliśmy się na skorzystanie z takiego prawa, pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, jest wystosowanie pisma do naszych przełożonych. Jak powinno ono wyglądać?

Czym jest podanie o urlop dla poratowania zdrowia?

Jest to wniosek, jaki nauczyciel powinien wystosować do swojego pracodawcy w celu uzyskania urlopu zdrowotnego na dłuższy okres. Pracownik, który zamierza skorzystać z przywileju, w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do podmiotu zatrudniającego o skierowanie na badania do orzecznika. Na podstawie ich wyniku nauczyciel uzyska podstawę do wnioskowania o urlop.

W następnej kolejności musi on ponownie skierować podanie o urlop dla poratowania zdrowia do władz placówki, w którym dołączy właściwe orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Dokumenty powinny zostać sporządzone na podstawie określonej podstawy prawnej z zawarciem kompletnych danych wnioskodawcy oraz podmiotu, do którego kierowane jest pismo.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia i w jakim wymiarze?

Co musi zawierać wniosek o skierowanie na badania lekarskie?

Etapem rozpoczynającym procedurę przyznawania urlopu zdrowotnego jest sporządzenie wniosku o skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, który wystawi stosowane orzeczenie.

Podanie takie powinno zostać skierowane do pracodawcy, gdyż to on będzie ponosić koszty takiej usługi i musi wyrazić zgodę na dokonanie badań.

Jak powinien wyglądać taki dokument? Przede wszystkim musi zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego, miejsce pracy,
  • zwrot do dyrektora szkoły wraz z jej nazwą,
  • tekst właściwy: prośba o wydanie skierowania na badania lekarskie wraz z zaznaczeniem podstawy prawnej (prośba o skierowanie na badania lekarskie, o których mowa w art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust.1 i 2 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z póź. zm.),
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Dowiedz się więcej: Roczny urlop zdrowotny – jakie mogą być tego konsekwencje?

Jak powinno wyglądać podanie o urlop zdrowotny?

Podobnie jak w przypadku wniosku o wydanie skierowania na badania, także podanie powinno zostać przedłożone pracodawcy. Powinno ono zawierać konkretne dane:

  • dane osobowe nauczyciela: imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego, miejsce pracy, adres zamieszkania,
  • zwrot do dyrektora szkoły wraz z jej nazwą,
  • tekst właściwy: prośba o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, podanie konkretnego okresu, w którym będziemy przebywać na zwolnieniu, zapis potwierdzający posiadanie orzeczenia od lekarza medycyny pracy, w którym potwierdzona jest konieczność skorzystania z przywileju,
  • własnoręczny podpis.

Podczas starania się o urlop dla poratowania zdrowia, dokumenty, jakie należy przedstawić, ograniczają się jedynie do orzeczenia lekarskiego. Dyrektor co prawda może kwestionować potrzebę skorzystania z takiej możliwości przez pracownika, jednak odrzucenie wniosku zdarza się niezwykle rzadko.

Dowiedz się więcej: Jakie przysługuje wynagrodzenie podczas urlopu dla poratowania zdrowia?

Kiepska kondycja zdrowotna wynikająca z warunków pracy w niektórych branżach uprawnia do skorzystania z dodatkowego urlopu, który można przeznaczyć na nabranie sił do dalszej pracy. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby móc skorzystać z takiego przywileju, jest zredagowanie podania o urlop dla poratowania zdrowia. Jego treść nie jest skomplikowana, jednak powinna zawierać podstawę prawną i być skierowana do odpowiedniego podmiotu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ