Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
18 Mar, 2019 - 00:00
Jak napisać podanie o urlop bezpłatny?

Jak napisać podanie o urlop bezpłatny?

Elzbieta Tchorowska

Jak wygląda podanie o urlop bezpłatny? Kiedy możemy złożyć taki wniosek i czy pracodawca ma obowiązek wyrazić na niego zgodę? Dowiedz się szczegółów.

Czasem różne sytuacje życiowe zmuszają nas do wzięcia urlopu i nie zawsze są one związane z wypoczynkiem i relaksem. Co jednak zrobić, jeśli nie chcemy marnować przysługującego nam urlopu wypoczynkowego lub zwyczajnie go już nie mamy? Pozostałe urlopy pracownicze również nie przynoszą nam rozwiązania. Wystarczy napisać podanie o urlop bezpłatny.

Urlop bezpłatny – co mówi o nim Kodeks pracy?

O urlopach bezpłatnych traktuje cały rozdział II Kodeksu pracy. Wyraźnie mówi on, że takie świadczenie może zostać udzielone jedynie na pisemny wniosek pracownika. Jego mechanizm jest bardzo prosty.

Osoba zatrudniona przestaje mieć obowiązek świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy, a ten z kolei nie musi wypłacać wynagrodzenia za ten okres.

Prawo do otrzymania niepłatnych dni wolnych mają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Podanie o urlop bezpłatny można złożyć, jeśli:

 • chcemy w tym czasie pracować na rzecz innego pracodawcy za porozumieniem,
 • kierują nami inne przyczyny, a nie możemy lub nie chcemy wykorzystać innych urlopów.

Taki podział narzuca nam wprost Kodeks pracy. W pierwszym przypadku okres takiego zwolnienia wlicza się do stażu pracy, od którego zależą pozostałe świadczenia pracownicze. Przy drugiej opcji – liczenie okresu pracy jest wstrzymane, co skutkuje również wstrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego po 30 dniach.

Pełną treść Kodeksu pracy przeczytasz tutaj.

Podanie o urlop bezpłatny – co musi zawierać?

O wszystkie rodzaje urlopów wnioskuje się bardzo podobnie. Podanie o urlop bezpłatny musi zatem zawierać:

 • dane pracownika,
 • datę wypełnienia,
 • dane pracodawcy,
 • liczbę dni urlopu,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu,
 • podpis pracownika.

Pamiętajmy, że wniosek o urlop bezpłatny zawsze musi otrzymać podpis i zgodę pracodawcy, który wcale nie musi go nam udzielić, jeśli nie będzie tego chciał. Nie jest to świadczenie, które musimy otrzymać. Zależy to jedynie od dobrej woli firmy, w której pracujemy.

Swojej prośby nie musimy uzasadniać, choć czasem warto wspomnieć o przyczynie – może nam to pomóc w otrzymaniu dodatkowych dni wolnych od pracy.

Dowiedz się więcej: Jak napisać podanie o urlop wypoczynkowy?

I co dalej?

Urlop bezpłatny trwa tak długo, jak zostało wskazane to w podaniu. Może zakończyć się wcześniej lub zostać przedłużony – pod warunkiem obopólnej zgody pracownika i pracodawcy. Nie można po prostu pojawić się w pracy, kiedy uznamy, że możemy do niej wrócić. Staż pracy jest automatycznie wznawiany po zakończeniu ostatniego dnia wolnego.

W przypadku dłuższych urlopów, które trwają ponad 3 miesiące, istnieje możliwość wezwania pracownika do podjęcia obowiązków służbowych. Może mieć to miejsce jedynie z ważnych przyczyn, które mogą mieć wpływ na los firmy.

Które świadczenie ma priorytet?

Czasem może zdarzyć się, że w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym zachorujemy. Panie mogą zajść w ciążę lub urodzić dziecko. Co wtedy?

Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu bezpłatnego – podobnie jak żadne inne zdarzenie. Świadczenie musi zakończyć się samoistnie lub zostać zakończone za zgodą pracodawcy.

W tym czasie nie przysługują nam zasiłki:

 • chorobowy,
 • macierzyński,
 • opiekuńczy,
 • rehabilitacyjny.

Jedynym wyjątkiem jest urlop na rzecz pracy u kogoś innego. Wtedy staż jest nam liczony cały czas, a składki odprowadzane – choć nie przez pierwotnego pracodawcę.

Musi jednak dojść do porozumienia między oboma przedsiębiorcami. W tym wypadku podanie o urlop bezpłatny może zawierać wtrącenie o takiej umowie, by uargumentować wniosek urlopowy.

Dowiedz się więcej: Zwolnienie lekarskie a urlop – co musisz wiedzieć?

W wielu przypadkach podanie o urlop bezpłatny jest dla nas wybawieniem i pozwala nam uporządkować sytuację rodzinną, zdrowotną czy zarobić dodatkowe pieniądze bez zwalniania się z dotychczasowej pracy. Warto więc pamiętać o tym przywileju, który może okazać się niezastąpiony w wielu sytuacjach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ