Anna Wezgraj da Silva
Anna Wezgraj da Silva
13 Maj, 2017 - 00:00
Jak napisać dobre podanie o praktyki - porady i przykłady

Jak napisać dobre podanie o praktyki – porady i przykłady

Anna Wezgraj da Silva

Mini-poradnik dla uczniów i studentów planujących odbyć praktyki zawodowe, obowiązkowe lub dodatkowe. Sprawdź, jak napisać podanie o praktyki zawodowe.

Podanie o praktyki, podobnie jak inne oficjalne dokumenty tego typu, musi być napisane bezbłędnie, schludnie i według obowiązującego schematu. Dobrze napisane zwiększy szansę ucznia lub studenta na jego pozytywne rozpatrzenie. Nie mniej ważne są również inne aspekty, które pomogą osiągnąć sukces. Od czego zacząć i jakich błędów się wystrzegać?

Jak napisać podanie o praktyki?

Każdy student prawdopodobnie chociaż raz musi napisać podanie o praktyki. Jest to dość krótkie pismo, w którym o błąd jednak nietrudno. Każdy element podania powinien zostać skonstruowany według charakterystycznego stylu.

Wzór podania o odbycie praktyk zawodowych

Podanie o praktyki powinno zostać napisane w formacie A4.

Lewy, górny róg to miejsce na dane studenta, takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Nazwa uczelni i wydziału / Szkoły zawodowej
 • Kierunek (specjalizacja) i rok studiów,
 • Tryb studiów (stacjonarne / niestacjonarne),
 • Dane kontaktowe – telefon oraz e-mail.

Prawy, górny róg to miejsce na wpisanie miejscowości oraz daty złożenia podania.

Nieco niżej, po prawej stronie należy umieścić dane adresata:

 • Imię i nazwisko osoby, do której kierowane jest podanie o praktyki,
 • Nazwa firmy lub instytucji,
 • Adres firmy lub instytucji.

Następnie należy przejść do właściwej treści podania o praktyki, na którą składają się stałe elementy:

 1. Prośba o odbycie praktyk zawodowych: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktykę zawodową w Państwa firmie na stanowisku ………………”.
  Można również podać termin praktyk jaki interesuje studenta oraz liczbę godzin przewidzianych na ich odbycie.
 2. Krótkie przedstawienie swojej osoby: „Obecnie jestem studentem ……………… roku na kierunku ……………… (specjalizacja ………………), gdzie zdobywam niezbędną wiedzę merytoryczną”.
 3. Uzasadnienie swojej prośby: „Chciałbym rozwijać również swoje umiejętności praktyczne. Głównym celem odbycia praktyki jest……………… Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków”.
 4. Zwrot kończący podanie: „Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania”.

Na samym końcu (po prawej stronie) należy zamieścić zwrot grzecznościowy: „Z wyrazami szacunku / Z poważaniem” oraz złożyć czytelny, odręczny podpis.

W dolnym, lewym rogu można zamieścić również adnotację o załącznikach do podania np.: „Załączniki: Curriculum Vitae”

Przed napisaniem koniecznie sprawdź!

Niektóre firmy czy instytucje posiadają własne wzory podań, które są dostępne do pobrania na ich stronach internetowych. Przed własnoręcznym napisaniem podania dobrze jest więc to sprawdzić. Taki gotowy wzór pozwoli na oszczędność czasu zarówno kandydata, jak i pracodawcy.

Jak napisać dobre podanie o praktyki

Ubieganie się o praktyki – na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę?

Podanie o praktyki a poprawny zwrot do adresata

Dane osoby lub firmy, do której adresowane jest podanie o praktyki muszą być bezbłędnie napisane. Wszelkie literówki czy błędy w nazwisku mogą być przyczyną wstępnego odrzucenia podania. Jeżeli pismo adresowane jest do konkretnej osoby należy pamiętać o tytułach i stopniach jakimi legitymuje się adresat.

Podanie można zaadresować na cztery sposoby:

 1. Podając imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odbywanie praktyk w firmie (wraz z poprzedzającymi je tytułami naukowymi), pełną nazwę firmy oraz jej adres.
 2. Adresując podanie do właściciela firmy (imię i nazwisko), pełną nazwę firmy oraz jej adres.
 3. Podając jedynie ogólne stanowisko adresata, np. Specjalista ds. rekrutacji (pomijając imię i nazwisko), nazwę i adres firmy.
 4. Pomijając konkretną osobę i zwracając się do firmy ogółem – umieszczając jedynie pełną nazwę firmy oraz jej adres.

Poprawnie napisana data w podaniu o praktyki

Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach. Nie inaczej jest w przypadku pisania podania o praktyki studenckie. Po nazwie miejscowości należy postawić przecinek, a następnie datę według jednego z następujących wzorów:

 • Warszawa, 10 stycznia 2017 roku
 • Warszawa, 10.01.2017 r.
 • Warszawa, 10 I 2017 r.

Pozostałe dokumenty aplikacyjne

Stworzenie dobrego CV może ułatwić działania związane z poszukiwaniem praktyk. Przedstawienie swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, kursów czy szkoleń będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o praktyki. Warto również zaznaczyć w CV wszelką aktywność w kołach studenckich czy innych organizacjach, które będą świadczyć o ciągłym dążeniu studenta do rozwoju i samorealizacji.

Dowiedz się więcej: Wolontariat – jak pomóc sobie pomagając innym?

Bezpośredni kontakt z pracodawcą

Jednym ze sposobów poszukiwania miejsca do odbycia praktyk jest przeglądanie ogłoszeń znajdujących się na portalach internetowych. Warto pójść o krok dalej i przejąć inicjatywę. Można samemu stworzyć listę firm o profilu pożądanym przez przyszłego praktykanta, a następnie wysłać zapytanie drogą mailową wraz z niezbędnymi dokumentami.

Pierwsze spotkanie z pracodawcą – entuzjazm i profesjonalizm to podstawa

Telefon zwrotny od pracodawcy, a następnie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną o praktykę to więcej niż połowa sukcesu. Warto dobrze przygotować się do tego etapu: zaznajomić się z najczęściej zadawanymi pytaniami, a także odpowiednio się ubrać. Wiedza o działalności firmy, zainteresowanie tematem oraz optymizm z pewnością będą mile widziane i przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia podania.

Networking – to się opłaca

Popularny w biznesie networking, czyli po prostu budowanie sieci kontaktów można wykorzystać również podczas aplikowania na praktyki. Poinformowanie bliższych i dalszych znajomych oraz rodziny z pewnością nie zaszkodzi w poszukiwaniach. Wszelkiego rodzaju warsztaty, konferencje, czy grupy dyskusyjne również będą dobrym miejscem do nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ