Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
13 Lut, 2019 - 00:00
Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy?

Jak napisać podanie o urlop okolicznościowy?

Elzbieta Tchorowska

Złóż podanie o urlop okolicznościowy, jeśli w Twoim życiu nastąpiło wydarzenie, które uniemożliwia Ci pracę. Podpowiadamy, jak go poprawnie napisać.

W naszym życiu mogą zajść sytuacje wyjątkowe, które sprawiają, że normalne pełnienie obowiązków służbowych jest niemożliwe i nie możemy stawić się w pracy. Możemy wtedy wykorzystać dodatkowe uprawnienie do skorzystania z dni wolnych, które nie wchodzą do puli urlopu wypoczynkowego. Koniecznie musimy wtedy napisać podanie o urlop okolicznościowy.

Podanie o urlop okolicznościowy – co musi zawierać?

W wielu firmach dostępny jest wzór wniosków o urlop – w tym także ten okolicznościowy. Wtedy wystarczy odpowiednio go wypełnić według załączonych wskazówek. Jeśli jednak takiego dokumentu nie ma w przedsiębiorstwie, musimy sporządzić go samodzielnie.

Podanie o urlop okolicznościowy musi zawierać:

 • dane pracownika,
 • datę wypełnienia podania,
 • dane pracodawcy,
 • liczbę dni urlopu, które chcemy wziąć,
 • datę rozpoczęcia urlopu,
 • powód wzięcia urlopu,
 • podpis pracownika.

Takie podanie o urlop okolicznościowy to w rzeczywistości najczęściej jedno zdanie:

Proszę o udzielenie mi urlopu w wymiarze (liczba dni) w dniu (dzień rozpoczęcia urlopu) z powodu (powód urlopu okolicznościowego).

Ile dni urlopu okolicznościowego możemy wpisać?

Musimy również pamiętać, że w zależności od danego wydarzenia przysługuje nam 1 lub 2 dni urlopu okolicznościowego.

Dwa dni urlopu przysługują nam, gdy:

 • bierzemy ślub jako pracownik,
 • narodziło się nasze dziecko,
 • ma miejsce pogrzeb naszego dziecka lub rodzica.

Dowiedz się więcej: Urlop okolicznościowy a urodzenie dziecka – co należy wiedzieć?

Jeden dzień nam przysługuje, jeśli nasze dziecko bierze ślub lub na czas pogrzebu bliskich członków rodziny:

 • dziadków,
 • rodzeństwa,
 • teściów,
 • innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika.

Dowiedz się więcej: Jak długo przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Warto również wiedzieć, że podanie o urlop okolicznościowy nie musi zawierać daty tego konkretnego wydarzenia. Może to być inny dzień, o ile będzie on związany z daną okolicznością. Dodatkowe dni wolne możemy wykorzystać do dekorowania sali ślubnej lub załatwiania formalności pogrzebowych.

Jeśli chcemy skorzystać z większej liczby dni wolnych, musimy złożyć już wniosek o urlop wypoczynkowy na każdy dodatkowy dzień.

Co trzeba złożyć dodatkowo?

Przepisy jasno mówią, że nie wystarczy złożyć samo podanie o urlop okolicznościowy. Konieczne jest doniesienie odpowiednich dokumentów tak szybko, jak jest to możliwe.

Ten rodzaj świadczenia możemy pobrać tylko w przypadku:

 • narodzin własnego dziecka,
 • ślubu własnego lub dziecka,
 • pogrzebu bliskiego członka rodziny.

Musimy wniosek uzupełnić więc o odpowiedni akt urodzenia, zgonu lub zawarcia związku małżeńskiego. Najczęściej nie jest to możliwe od razu przy składaniu podania. Obowiązku tego musimy jednak dotrzymać w jak najszybszym terminie.

Dowiedz się więcej: Urlop okolicznościowy na ślub – co należy wiedzieć?

Kodeks pracy a urlop okolicznościowy

Samo pojęcie urlopu okolicznościowego nie występuje w Kodeksie pracy jak pozostałe urlopy pracownicze. To nazwa zwyczajowa, używana przez pracowników i pracodawców. O mechanizmie udzielania tego rodzaju dni wolnych przeczytamy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku.

Warto pamiętać, że podanie o urlop okolicznościowy możemy złożyć nawet wtedy, kiedy nie mamy już do wykorzystania dni wolnych z puli urlopu wypoczynkowego. Te dwa świadczenia są od siebie całkowicie niezależne, ale co ważne, oba są pełnopłatne.

Dokument musimy złożyć o pracodawcy w odpowiednim terminie. Pracownik musi poinformować o swoim zamiarze z wyprzedzeniem, chyba że nastąpiło wydarzenie nagłe i niespodziewane – na przykład śmierć członka rodziny. Wtedy obowiązku tego musimy dopełnić nie później niż drugiego dnia nieobecności w pracy.

Urlop okolicznościowy to wyjście dla osób, które muszą wziąć kilka dni wolnego z powodu ważnego wydarzenia, ale nie chcą lub nie mogą wziąć innego rodzaju dni wolnych. Nie możemy jednak zapominać, że jak zawsze konieczne jest podanie o urlop okolicznościowy. Bez niego i dodatkowych dokumentów będą to nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ