Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
28 Mar, 2018 - 01:00

Podanie o umorzenie długu – jak napisać?

Malwina Tomżyńska

Posiadasz zobowiązania, z których spłatą sobie nie radzisz? Zalegasz z podatkiem do urzędu skarbowego lub innej instytucji państwowej? A może borykasz się z problemem zajęcia komorniczego? Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem próby umorzenia swojego zadłużenia, sprawdź jak napisać podanie o umorzenie długu.

Każdy z nas boryka się z koniecznością spłacania swoich zobowiązań. Od kredytów i pożyczek, przez wszelkiego rodzaju podatki oraz składki ubezpieczeniowe, wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aż po zobowiązania wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Mimo iż często nie zdajemy sobie z tego sprawy, prawo przewiduje pewne okoliczności, które uprawniają nas do wystąpienia o umorzenie posiadanego zadłużenia. Poniżej prezentujemy, jak krok po kroku podjąć próbę poradzenia sobie z problemem i jak powinno wyglądać podanie o umorzenie długu.

Podanie o umorzenie długu – o umorzenie jakich długów możemy się starać?

To czy nasz dług zostanie umorzony, zależy tylko i wyłącznie od instytucji względem której posiadamy zadłużenie. Każdy z nas może starać się o umorzenie długów związanych między innymi:

 • z posiadanymi kredytami,
 • z posiadanymi pożyczkami,
 • z odsetkami od posiadanego zadłużenia,
 • z posiadanym abonamentem telefonicznym,
 • z opłatami dotyczącymi telewizji kablowej lub cyfrowej,
 • ze składkami ubezpieczeniowymi, regulowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – składka zdrowotna oraz składki społeczne płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ze zobowiązaniami podatkowymi, wpłacanymi do Urzędu Skarbowego, do których zaliczają się np. podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości i inne,
 • prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, będącym wynikiem niespłacania dotychczasowych zobowiązań.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić >>

Dodatkowo prawo przewiduje możliwość umorzenia długu na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kiedy możemy napisać podanie o umorzenie długu?

Podanie o umorzenie długu (np. umorzenie kredytu w banku) powinniśmy rozważyć w momencie, gdy znajdujemy się w naprawdę kiepskiej sytuacji, głównie związanej z występującymi w naszym życiu problemami finansowymi oraz problemami zdrowotnymi.

Jeżeli bierzemy pod uwagę podanie o umorzenie długu musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie okoliczności, przemawiające za umorzeniem naszego długu, muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Do sytuacji, które najczęściej wykorzystywane są jako przesłanka do umorzenia długu zalicza się ciężka sytuacja finansowa spowodowana:

 • utratą pracy,
 • długotrwałym bezrobociem,
 • śmiercią jedynego żywiciela rodziny,
 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • przewlekłymi problemami zdrowotnymi,
 • częściową lub całkowitą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej,
 • problemami psychicznymi,
 • problemami z nałogiem.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe? >>

Co wpływa na pozytywne rozpatrzenie podania o umorzeniu długu

Podanie o umorzenie długu będzie zasadne, jeżeli znajdą się w nim naprawdę poważne powody, przemawiające za niemożnością regulowania naszych zobowiązań. Jeżeli dotychczas spłacaliśmy swoje zadłużenie regularnie i terminowo, możemy liczyć na szanse dogadania się z wierzycielem.

Nawet jeżeli pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, wierzyciel nie umorzy naszego długu w całości, jest szansa na jego częściowe umorzenie, np. części odsetkowej związanej z nieterminową płatnością lub restrukturyzację długu i rozłożenie go np. na więcej rat lub obniżenie jego oprocentowania.

Dowiedz się więcej: Na czym polega restrukturyzacja kredytu >>

W przypadku, gdy jednak od samego początku unikamy spłacania naszego zobowiązania, w postaci np. kredytu lub abonamentu telefonicznego, instytucja względem której jesteśmy dłużnikami, bardzo niechętnie podejdzie do jakiejkolwiek formy pomocy i możliwości dogadania się. Tym samym istnieje niebezpieczeństwo, że nasz wierzyciel od razu odmówi nam umorzenia długu i jakiejkolwiek pomocy w jego spłacie.

Dowiedz się więcej: Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe? >>

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie długu?

Elementy wstępne podania o umorzenie długu

Powinniśmy pamiętać, że podanie o umorzenie długu jest pismem oficjalnym i powinno zawierać wszystkie jego elementy. Wygląd takiego podania, formą przypomina normalne pismo urzędowe:

W prawnym, górnym rogu powinna znaleźć się miejscowość oraz data napisania podania.

W lewym, górnym rogu jest miejsce na nasze dane : imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania i adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zamieszkania), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jeżeli posiadamy.

Z prawej strony, powyżej środka powinny się znaleźć dane instytucji, do której kierujemy swoje podanie, czyli nasz wierzyciel : nazwa firmy / organizacji / instytucji (np. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lub Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Krakowie), adres, imię i nazwisko konkretnej osoby, jeżeli wiemy że pismo ma być skierowane właśnie do niej.

Część właściwa podania o umorzenie długu

Tytułu dokumentu – podanie, wniosek lub podanie o umorzenie długu.

Dalej następuje część główna pisma, która powinna zawierać wszystkie informacje, pozwalające na zidentyfikowanie nas jako dłużnika.

Musimy tu dokładnie sprecyzować czego dotyczy nasze podanie / prośba/ wniosek (np. umorzenie całkowite posiadanego zadłużenia) oraz napisać o umorzenie jakiego długu nam chodzi (np. częściowe umorzenie długu z tytułu kredytu gotówkowego, zaciągniętego dnia 16 sierpnia 2011 r. na zakup nowej pralki).

Kolejno podanie powinno zawierać powody naszej prośby o umorzenie długu, opis jak doszło do sytuacji, która spodobała niemożność spłacania naszych zobowiązań (im bardziej dokładny i szczegółowy będzie opis sytuacji, np. nieszczęśliwego wypadku lub przewlekłych problemów zdrowotnych, tym większa szansa na pomoc instytucji, do której zwracamy się z naszym podaniem).

Kolejny akapit powinien zostać przeznaczony na motywowanie naszej prośby, np. fakt, że dotychczas wszystkie swoje kredyty spłacaliśmy regularnie i terminowo, nie tylko zaciągnięte w obecnym banku, ale także zaciągnięte w przeszłości lub zawsze terminowo regulowaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, od początku prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.

Elementy końcowe podania o umorzenie długu

Na zakończenie, niezmiernie ważne jest spisanie wszystkich załączników jakie przekazujemy wraz z naszym podaniem. Załączniki mogą się różnić w zależności od powodów nie spłacania naszego zobowiązania. W przypadku utraty pracy będzie to np. świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy, potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy.

Natomiast jeżeli powodem problemów ze spłatą zobowiązania są przewlekłe problemy ze zdrowiem, wnioskujący powinien dostarczyć kserokopie historii choroby, wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, opinie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (jeżeli dotyczy).

Ostatnim elementem naszego podania powinien być czytelny podpis.

Dowiedz się więcej: Czy trzeba płacić podatek od umorzonego kredytu? >>

Jeżeli nie podanie o umorzenie długu to co?

Ponieważ całkowite umorzenie długu następuje niezwykle rzadko, powinniśmy przemyśleć także jakie mamy inne możliwości poradzenia sobie ze spłatą zobowiązania. Jeżeli pierwsza próba w postaci złożenia wniosku – podanie o umorzenie długu, zakończy się tzw. fiaskiem, warto spróbować zawnioskować do instytucji np. o restrukturyzację długu (kredyt bankowy), ustalenie planu spłat (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy), umorzenie części odsetkowej (operator komórkowy) lub umorzenie opłat postępowania egzekucyjnego (komornik). Mimo iż powyższe rozwiązania nie spowodują, że całkowicie uwolnimy się od naszych zobowiązań, to często w dużym stopniu mogą nam ułatwić wyjście na prostą.

Nawet jeżeli sytuacja, w której się znajdujemy jest przesłanką do złożenia u wierzyciela dokumentu (podanie o umorzenie długu), musimy zdawać sobie sprawę, że większość instytucji niezwykle rzadko zgadza się na częściowe lub całkowite jego umorzenie lub odstąpienie od dalszego naliczania odsetek. Pomimo tego zawsze jest jakaś szansa, że nasza prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, nawet jeżeli nastąpi to tylko częściowo. Tym samym, warto przyłożyć się do napisania takiego pisma w odpowiedniej formie i dostarczyć go do swojego wierzyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ