Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
15 Maj, 2018 - 01:00

Pierwsza licytacja komornicza – jak się przygotować?

Malwina Tomżyńska

Pierwsza licytacja komornicza to często dobry moment na zapoznanie się z licytowanym przedmiotem oraz konkurencją, z jaką możemy mieć do czynienia podczas drugiej licytacji komorniczej. Poniżej wyjaśniamy jej przebieg krok po kroku i podpowiadamy jak się do niej właściwie przygotować.

Licytacja komornicza to jeden ze sposobów umożliwiających komornikowi spieniężenie majątku dłużnika, w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Komornik dokonuje sprzedaży zajętego majątku, zarówno ruchomości jak i nieruchomości w toku licytacji publicznej, czyli takiej, w której może wziąć udział każda zainteresowana osoba. W związku z tym licytacje komornicze rządzą się określonymi prawami. Poniżej wyjaśniamy jak krok po kroku przebiega pierwsza licytacja komornicza i w jaki sposób się do niej przygotować.

Pierwsza licytacja komornicza – cena wywoławcza

W celu ustalenia ceny wywoławczej, każdy przedmiot skradający się na majątek dłużnika podlega tzw. oszacowaniu, które polega na ustaleniu jego wartości. Oszacowanie dotyczy zarówno nieruchomości, jak i każdej rzeczy ruchomej, m.in.: mebli, samochodów, pojazdów, biżuterii, dzieł sztuki i innych.

Po oszacowaniu wartości komornik wyznacza cenę wywoławczą, jaka obowiązuje podczas licytacji. W przypadku gdy jest to pierwsza licytacja komornicza, cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości przedmiotu lub nieruchomości, czyli 2/3 wartości jej oszacowania.

Jak się przygotować?

Pierwsza licytacja komornicza to bardzo często dla licytantów czas na wybadanie gruntu, zapoznanie się z konkurentami oraz realne oszacowanie wartości rzeczy licytowanej. Brak ofert ze strony osób zainteresowanych, podczas pierwszego podejścia do licytacji, to nic dziwnego. „Zaprawieni w boju kupcy” do każdej licytacji podchodzą z rezerwą.

Przed planowanym terminem licytacji, osoba zainteresowana wzięciem w niej udziału, powinna dokładnie zapoznać się informacjami na temat licytowanego przedmiotu (nieruchomości) zamieszczonymi przez komornika, w obwieszczeniu o licytacji.

Warto także wygospodarować odrobinę czasu i skorzystać z możliwości zapoznania się z przedmiotem (obejrzenia, sprawdzenia, oszacowania wartości) w ustalonym przez komornika terminie. Osoba planująca udział w licytacji powinna przede wszystkim zapoznać się z opisanymi poniżej kwestiami.

Przygotowanie do licytacji rzeczy ruchomej

Rzeczą ruchomą mogą być np.: meble, samochody, biżuteria, pojazdy mechaniczne, działa sztuki, przedmioty kolekcjonerskie. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Jaki jest stan licytowanej rzeczy?
 • Czy przedmiot jest w pełni własnością dłużnika (czy został nabyty np. w drodze leasingu lub na kredyt – jeżeli tak, potrzebujemy informacji ile rat kredytu lub rat leasingowych pozostało jeszcze do spłaty, jaka jest wysokość raty leasingowej i całkowita kwota do spłaty)?
 • Jaki jest stan przedmiotu – czy wymaga naprawy, wymiany jakichś części lub elementów – jeżeli tak, powinniśmy sprawdzić ewentualny koszt części zamienny lub oddania przedmiotu do naprawy.

Przygotowanie do licytacji nieruchomości

Na co zwrócić szczególną uwagę chcąc wylicytować nieruchomość? Oto lista najważniejszych:

 • Czy nieruchomość jest tylko i wyłącznie własnością dłużnika?
 • Ile w lokalu / domu jest zameldowanych osób?
 • Czy nieruchomość jest nadal zamieszkiwana przez dłużnika lub inne osoby?
 • Czy w księdze wieczystej nieruchomości widnieje hipoteka? Jeżeli tak, powinniśmy sprawdzić ile pozostało do jej spłaty, czy są to jakieś duże zaległości, ile wynosi rata kredytu itp.
 • Szczegółowe dane o nieruchomości, mające wpływ na jej wartość: lokalizacja, rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, lokal biurowy itp.), rodzaj budynku (jeżeli jest to mieszkanie, sprawdźmy czy jest to lokal w bloku czy w kamienicy), piętro, rodzaj ogrzewania (sieciowe, gazowe, elektryczne, piec kaflowy i inne), dostęp do ciepłej wody (woda z sieci, junkers itp.).

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Pierwsza licytacja komornicza – najważniejsze zasady

 1. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat licytowanego przedmiotu (nieruchomości).
 2. Przeanalizuj aktualne ceny podobnych przedmiotów (nieruchomości) na rynku (w Internecie, w gazetach z ogłoszeniami itp.).
 3. Jeżeli w licytacji obowiązuje wadium, nie zapomnij wpłacić (na konto komornika lub w kasie kancelarii) odpowiedniej kwoty w wymaganym terminie.
 4. Na licytację koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty, a jeżeli planujesz wysłać na nią pełnomocnika, przekaż mu pełnomocnictwo z urzędowo potwierdzonym podpisem i dopilnuj, aby zabrał ze sobą dokument tożsamości.
 5. Nie spóźnij się.
 6. Postaraj się zachować spokój, nie pozwól aby emocje wzięły górę, nie daj się wkręcić w sztuczne podbijanie ceny licytowanego przedmiotu (może się okazać, że gdy emocje opadną, zdasz sobie sprawę, że zakup którego dokonałeś był kompletnie nieopłacalny).

Dowiedz się więcej: Przetargi komornicze a pełnomocnictwo >>

Pierwsza licytacja komornicza – warunki

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia licytacji komorniczej jest stawienie się na niej licytantów zainteresowanych zakupem licytowanego przedmiotu lub nieruchomości. Zgodnie z prawem, do przeprowadzenia licytacji wystarczy pojawienie się tylko jednej osoby zainteresowanej.

Wadium – bez względu na to czy licytacja, w której uczestniczymy jest pierwszą licytacją przedmiotu lub kolejną, może okazać się, że możliwość udziału w licytacji warunkowana jest wpłaceniem tzw. wadium (kaucji). Wadium jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem pieniężnym, w z góry określonej kwocie, którą osoba zainteresowana udziałem w licytacji jest zobowiązania uiścić. Stanowi ono zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy rozumianej jako wzięcie udziału w licytacji.

Zwycięstwo w pierwszej licytacji komorniczej następuje na skutek zaoferowania najwyżej ceny na licytowany przedmiot lub nieruchomość, nie niższej niż cena wywoławcza. Komornik podczas przeprowadzania licytacji, po każdej propozycji ceny zadaje pytanie „Kto da więcej?”. W przypadku nie uzyskania kolejnych propozycji z ust komornika pada słowo „Nikt” i następnie komornik przybija najwyższą zaoferowaną przez uczestników licytacji cenę.

W chwili przybicia ceny przez komornika dochodzi do sprzedaży przedmiotu licytacji (ruchomości lub nieruchomości). Warto zdawać sobie sprawę, że sprzedaż w tym przypadku nie oznacza przeniesienia własności na licytanta, a jedynie jego zobowiązanie się do wywiązania się z warunków umowy jaką jest udział w licytacji.

Aby doszło do przeniesienia własności na licytanta, muszą zostać spełnione dwa warunki: licytant musi uregulować całą zaoferowaną w trakcie trwania licytacji kwotę oraz musi nastąpić sądowe uprawomocnienie się przybicia dokonanego przez komornika.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać >>

Spełnienie warunków licytacji przez licytanta

Licytant, którego cena została przybita podczas trwania licytacji przez komornika, zobowiązany jest do wywiązania się z warunków umowy jaką jest udział w licytacji. Spełnienie warunków licytacji może nastąpić dwojako, w zależności od wartości sprzedaży licytowanego przedmiotu lub nieruchomości.

 1. Licytant powinien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, dokonać zapłaty należności w całej kwocie, nie przekraczającej 500 zł.
 2. Jeżeli jednak cena przybicia przekracza kwotę 500 zł, licytant ma obowiązek natychmiastowego złożenia komornikowi kwoty odpowiadającej 1/5 zaoferowanej w trakcie trwania licytacji ceny (nie mniej jednak niż 500 zł ). Reszta ceny (jeżeli w toku udziału w licytacji niezbędne było uregulowanie wadium – zostaje ono wliczone w cenę) powinna zostać wpłacona komornikowi w dniu następnym.

Zgodnie z prawem uregulowanie drugiej części ceny wylicytowanej w aukcji komorniczej rzeczy (4/5 zaoferowanej ceny) może nastąpić w gotówce – wpłata środków pieniężnych w kasie kancelarii komorniczej lub za pośrednictwem przelewu bankowego.

Ważne! W przypadku gdy tzw. dzień następny po licytacji, przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, licytant ma obowiązek uiścić resztę zaproponowanej (w toku przeprowadzonej licytacji) ceny w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych.

Negatywne strony aukcji komorniczej

Na jakie minusy związane z licytacją trzeba być przygotowanym? Oto najważniejsze z nich:

 • licytant, któremu nie pasuje termin licytacji, chociażby miał być jedynym licytantem na aukcji, nie ma możliwości negocjowania terminu licytacji,
 • wysoka wartość ceny wywoławczej – aż 2/3 wartości szacowanej ruchomości lub nieruchomości,
 • możliwa duża konkurencja – im więcej osób licytujących, tym większe prawdopodobieństwo sztucznego podbijania ceny.

Pierwsza licytacja komornicza – czy warto?

Oczywiście, że warto! Jeżeli nawet zaproponowana w obwieszczeniu o licytacji komorniczej cena wywoławcza, stanowiąca 2/3 wartości nieruchomości, jest dla nas niesatysfakcjonująca lub o prostu za wysoka, warto pojawić się na licytacji w celu sprawdzenia konkurencji, stanu przedmiotu oraz liczby osób zainteresowanych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ