Partnerzy

Podając swoje dane, akceptujesz nasze Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności, zgodnie z którymi możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym Partnerom, do których należą:
 

Alior Bank Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38 d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 1 292 577 630 PLN (opłacony w całości).
Citi Handlowy TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.
 

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem, wyślij zgłoszenie na [email protected]