Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
03 Kwi, 2018 - 01:00

Otrzymałem pismo od komornika. Co robić?

Mariola Krzyżak

Znalazłeś w swojej skrzynce na listy pismo od komornika? Warto wiedzieć, w jaki sposób zachować się po otrzymaniu takiej wiadomości. Znajomość swoich praw i obowiązków może uchronić przed problemami, gdyż na takie pismo zawsze musimy w jakiś sposób zareagować. Co więc należy zrobić? Podpowiadamy!

Pismo od komornika w skrzynce na listy mogło znaleźć się tam z wielu powodów. Jeżeli nie wywiązaliśmy się z obowiązków spłacania ciążących na nas świadczeń, wiadomość taka nie powinna być dla nas zaskoczeniem.

Może jednak okazać się, że list wcale nie świadczy o tym, że nie dopełniliśmy obowiązków. Istnieją bowiem różne sytuacje, w których komornik wezwie nas do udzielenia informacji w prowadzonych przez siebie sprawach. W jakich okolicznościach możemy więc liczyć się z otrzymaniem takiego pisma? W jaki sposób na nie zareagować?

Jak wygląda pismo od komornika?

Pismo od komornika wygląda jak wiele urzędniczych dokumentów, jednak już same oznaczenia znajdujące się na nim mogą być dla nas ważnymi informacjami pozwalającymi na odpowiednie zareagowanie.

Przede wszystkim w lewym, górnym rogu znajdziemy imię i nazwisko oraz nazwę sądu, przy którym działa komornik. Znajdziemy tam również adres oraz numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z organem w celu poszerzenia naszej wiedzy lub rozwiania ewentualnych wątpliwości.

W liście znajdziemy także sygnaturę. Każda sprawa komornicza musi być nią opatrzona, a jej rodzaje odpowiadają różnym kwestiom postępowania. Dostając więc pismo możemy wstępnie ocenić czego będzie ono dotyczyło. Sygnatura składa się z następujących elementów:

  • cyfra rzymska – odpowiada rewirowi komornika;
  • oznaczenie literowe:
    Kmp dotyczy świadczeń powtarzających się (np. alimenty),
    Kms oznacza sprawy dotyczące egzekucję należności sądowych (np. grzywny),
    Km oznacza pozostałe sprawy, np. dotyczące niespłacanych pożyczek, niezapłaconych rachunków itp.

Należy pamiętać, że pismo od komornika najczęściej przychodzi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, co pozwala na ustalenie dokładnej daty otrzymania listu (co ma duże znaczenie w przypadku wielu spraw).

Pismo od komornika - jak wygląda?

Pismo od komornika – rodzaje

Pismo egzekucyjne

List od komornika najczęściej dotyczy nakazu zapłaty, która została wydana przez sąd, na mocy którego wszczęto egzekucję. Sąd o nakazie powinien poinformować zainteresowanego. Jeżeli jednak ten nie przyjął listu po upływie 14 dni, sąd może uprawomocnić wyrok i nakazać komornikowi wszczęcie egzekucji.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Organ egzekucyjny będzie musiał poinformować o tym podmiot sprawy właśnie za pomocą pisma. Znajdzie się w nim tytuł wykonawczy postępowania oraz informacja o wierzycielu. Może się okazać, że jest on nam nieznany, gdyż może być to nazwa firmy skupującej długi. Jeżeli pismo z wyrokiem sądu do nas nie doszło, np. ze względu na zmianę adresu, wyrok ten nie może się uprawomocnić. Jednak jeżeli mimo to dostaliśmy list komorniczy, to w ciągu 7 dni możemy złożyć zażalenie na taki stan rzeczy.

Dowiedz się więcej: Czynności terenowe komornika od A do Z >>

Otrzymałem pismo egzekucyjne – co robić?

Jeżeli jednak otrzymaliśmy już pismo, musimy szczegółowo przeanalizować wszystkie zawarte w nim informacje, by być pewnym, że postępowanie egzekucyjne nie jest np. przedawnione. W przypadku, kiedy zgadzamy się z wyrokiem, a przynajmniej uznajemy, że faktycznie zalegamy ze spłatą wskazanych świadczeń, będziemy musieli skontaktować się z komornikiem w celu omówienia sposobów egzekwowania długów.

Warto pamiętać jednak, że urzędnik ten jest jedynie wykonawcą i to wierzyciel wskazuje, w jaki sposób będzie przeprowadzone zajęcie na poczet świadczeń. Komornik jednak może zastosować wobec dłużnika różne udogodnienia, które ułatwią mu wyjście z długów. Pod żadnym pozorem nie warto więc uchylać się od kontaktu!

Wspólne poszukiwania rozwiązań pozwolą nam przynajmniej mieć wpływ na własną sprawę. Jeżeli bowiem nie skontaktujemy się z komornikiem, to on i tak będzie musiał wszcząć przeciwko nam właściwe procedury. Zamiast więc zastanawiać się nad tym, ile może zabrać komornik, warto zacząć negocjować z nim swoje prawa.

Dowiedz się więcej: Jak spłacić komornika lub wierzyciela – czy negocjacje są możliwe? >>

Pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia komorniczego, dlatego nie należy martwić się na zapas, że zostaniemy pozbawieni środków do życia. Poza tym istnieje także opcja spłaty długu u komornika na raty.

Może jednak okazać się, że nie zgadzamy się z wyrokiem ze względu np. na przedawnienie roszczeń. W takim wypadku musimy zdecydowanie zareagować, gdyż nie jest ono uznawane przez sąd z urzędu. Po otrzymaniu pisma z sądu musimy w odpowiednim trybie do 14 dni podnieść zarzut przedawnienia.

Jeżeli wcześniej otrzymamy natomiast pismo od komornika, to należy się z nim skontaktować w celu wyjaśnień. Jeżeli wcześniej nie pojawiło się pismo sądowe, to nie mogliśmy wiedzieć, że został nałożony na nas wyrok spłaty.

Sprawy ulegają przedawnieniu w różnych terminach, dlatego zawsze warto zasięgnąć porady specjalisty, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nas dług jest nadal aktualny. Jeżeli okaże się, że nie, sąd cofnie pozwolenie na egzekwowanie długów, które wydał wierzycielowi.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić >>

Pismo od komornika - rodzaje

Pismo od komornika dla pracodawcy lub kontrahenta

Kolejnym rodzajem listu, jaki możemy otrzymać od komornika jest ten, który wzywa do udzielenia informacji o innym dłużniku. Możemy otrzymać takie pismo w momencie, kiedy jesteśmy pracodawcą lub kontrahentem osoby, która posiada zadłużenie i jest prowadzone przeciwko niej postępowanie egzekucyjne.

W takim wypadku komornik pozyskuje informacje o dłużniku w celu zaspokojenia wierzytelności. Może więc wysłać pismo do banku o zajęciu rachunku lub do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia. List taki otrzyma także kontrahent. W jego przypadku treść pisma będzie zawierała informację o tak zwanym zajęciu wierzytelności. Oznacza to, że wszystkie zobowiązania nie mogą być uiszczane na ręce danej osoby, ale na rzecz komornika występującego w imieniu wierzyciela.

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Otrzymałem pismo od komornika – co robić?

W przypadku otrzymania takiej wiadomości o zajęciu wierzytelności jesteśmy zobowiązani do udzielenia na nią odpowiedzi w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Musimy więc sporządzić oświadczenie, które będzie zawierało konkretne informacje, wskazane przez komornika w treści listu. Możemy także nie uznać naszych zobowiązań wobec dłużnika. Jeżeli jednak zgadzamy się ze wskazaniami, pieniądze uiszczamy na rzecz organu egzekucyjnego.

Jeżeli pismo dotyczy natomiast naszego pracownika, również musimy odpowiedzieć na nie w ciągu 7 dni, jednak ciąży na nas obowiązek dostarczenia większej liczby informacji. Pracodawca musi wykonać zestawienia wynagrodzenia w taki sposób, by ustalić sposób jego zajęcia.

List od komornika może dotyczyć także np. zapytania do biura rachunkowego czy każdej innej osoby, która ma wiedzę na temat majątku dłużnika. Również w takim przypadku jesteśmy zobowiązani do udzielenia pisemnej odpowiedzi. Jej treść należy dopasować do wskazań znajdujących się w piśmie.

Reasumując warto podkreślić, że każde wezwanie od komornika, w przypadku, kiedy to nie my jesteśmy podmiotem egzekucji, wymaga od nas udzielenia konkretnej odpowiedzi.

Dowiedz się więcej: Ile wynoszą koszty komornicze >>

Pismo od komornika to rzecz, której wolelibyśmy nie zobaczyć nigdy w naszej skrzynce. Długi należy spłacać, a niedopełnienie takich obowiązków zawsze kończy się wezwaniem do zapłaty. Może jednak okazać się, że list wcale nie dotyczy bezpośrednio naszych długów.

Warto więc dokładnie zapoznać się z jego treścią, a następnie podjąć działania, które pozwolą na uniknięcie nieprzyjemności. Pamiętajmy, że komornik jest zobowiązany do działania w sposób odpowiedni także w stosunku do dłużnika, więc rozmowa z nim po otrzymaniu pisma z pewnością pomoże nam w lepszym rozeznaniu się w sytuacji, w której się znaleźliśmy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ