ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
30 Sie, 2018 - 10:48
Oligofrenopedagogika – czy warto ją studiować?

Oligofrenopedagogika – czy warto ją studiować?

ARTYKUŁ PARTNERA

Czym jest oligofrenopedagogika i czy warto wybrać ją studiować? Dowiedz się jakie kwalifikacje otrzyma nauczyciel po ukończeniu takiego kierunku studiów.

Oligofrenopedagogika to część pedagogiki specjalnej – nauki, która zajmuje się edukacją i wsparciem osób z różnymi trudnościami oraz upośledzeniami. Wszystko po to, aby pomóc tym osobom w normalnym funkcjonowaniu oraz zapewnić im rozwój. Dotyczy to osób w każdym wieku, od niemowląt aż po wiek dojrzały.

Niepełnosprawność intelektualna

Szereg specjalności, jakie obejmuje pedagogika specjalna, dzieli się na kilka kategorii. Jedną z nich jest pomaganie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez ich uczenie i wychowywanie, czyli oligofrenopedagogika. Zajęcia opierają się głównie na rewalidacji, a więc dążeniu do podejmowania takich działań, aby przywrócić człowiekowi niepełnosprawnemu intelektualnie w miarę pełną sprawność (w zależności od stopnia zaawansowania upośledzenia).

Edukacja ma też na celu dostosowanie społeczne takich osób oraz pomoc w ich adaptacji – głównie nauka współżycia z innymi ludźmi, gospodarowania finansami oraz przystosowania do wymagań pracodawców i samej pracy. Wszystko po to, aby dana osoba mogła się w miarę możliwości usamodzielnić.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Oligofrenopedagogika ma na celu opiekę nad osobami upośledzonymi intelektualnie. Mogą to być nie tylko uczniowie, ale także osoby dorosłe, których niepełnosprawność wyklucza z możliwości normalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Uczeń o specjalnych potrzebach wymaga zdecydowanie więcej pracy niż inne dzieci, dlatego jego nauczyciel i wychowawca musi zostać wcześniej odpowiednio przygotowany.

Zajmując się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, trzeba umieć rozpoznawać ich potrzeby, odczytywać nastrój oraz mieć dla nich pełne zrozumienie. Akceptacja oraz szerokie kompetencje to dwie konieczne cechy, aby móc w odpowiedni sposób dbać o rozwój i edukację takich osób.

Czy warto studiować oligofrenopedagogikę?

Studia na tym kierunku dostępne są zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych (m.in. na ZSPB), dlatego można dobrać konkretny tryb do własnych wymagań. Z pewnością osoba, która wybiera taki kierunek, powinna być nastawiona na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Musi posiadać nie tylko umiejętność pracy z dziećmi upośledzonymi, ale mieć w sobie też odpowiednią wrażliwość.

Praca w placówkach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wymaga cierpliwości i musi być to przemyślana decyzja. Warto podjąć edukację na tym kierunku, jeżeli w przyszłości chce się pracować w ośrodkach terapii zajęciowej, warsztatach pracy chronionej czy domach pomocy społecznej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ