Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
28 Wrz, 2018 - 00:00
Czy odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe?

Czy odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe?

Joanna Wojnarowska

Sprawdź, czy polskie prawo zezwala na odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości. Poznaj swoje prawa. Działaj skutecznie nawet w kryzysowej sytuacji!

Spotkanie z komornikiem może przyprawić o zawrót głowy. Boimy się egzekucji, a szczególnie dotkliwe jest dla nas zajęcie nieruchomości. Bez samochodu czy komputera jakoś przeżyjemy, jeżeli jednak komornik zabiera się za mieszkanie, to stajemy pod ścianą. Zaczynamy się więc zastanawiać, czy odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe?

W artykule omówimy procedurę przygotowywania licytacji komorniczej. Odpowiemy na pytanie, czy można odwołać licytację. Zastanowimy się również, co należy zrobić, by licytacja komornicza nie doszła do skutku.

Odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości – podstawowe informacje

Egzekucję komorniczą rozpoczyna wniosek wierzyciela. Osoba, wobec której mamy dług, może zwrócić się do sądu w naszej sprawie, by uzyskać sądowy nakaz zapłaty. W kolejnym kroku nakaz opatrzony klauzulą wykonalności wierzyciel kieruje do egzekucji komorniczej, wskazując w nim, że jesteśmy w posiadaniu jakieś nieruchomości, której zajęcie może pomóc w odzyskaniu należności.

Na podstawie otrzymanego wniosku komornik przygotowuje wezwanie do zapłaty i wysyła je do dłużnika. W piśmie znajdziemy informację o planowanym zajęciu domu lub mieszkania. Od tego momentu mamy 2 tygodnie na spłacenie długu. Jeśli tego nie zrobimy, komornik może rozpocząć procedurę zajęcia nieruchomości.

Dowiedz się więcej: Otrzymałem pismo od komornika. Co robić?

Czy odwołanie licytacji komorniczej jest możliwe?

Najlepszym momentem na wstrzymanie aukcji komorniczej jest otrzymanie wezwania do zapłaty. Przetargi komornicze przygotowywane są w taki sposób, aby dłużnik miał czas na spłatę długu. Kiedy otrzymujemy pismo o planowanej egzekucji nieruchomości, powinniśmy wybrać się do komornika.

Odwołanie licytacji komorniczej jest możliwe w 100%, jeśli stać nas na spłatę zadłużenia. Pieniądze powinniśmy wpłacić u komornika w ciągu 2 tygodni od chwili otrzymania pierwszego pisma dot. egzekucji nieruchomości.

Nierzadko zdarza się, że nie mamy sumy, potrzebnej do spłaty. Co wtedy? Wtedy musimy mieć silne argumenty i przygotować się na negocjacje z komornikiem.

Jak dogadać się z komornikiem?

Najlepszy scenariusz jest taki, że spłacamy dług w całości. Wówczas mieszkanie z licytacji komorniczej staje się wolne od egzekucji.

Jeśli chcemy wstrzymać aukcje komornicze, musimy przekonać do siebie komornika. Jeżeli obecnie zarabiamy za mało, możemy podjąć dodatkową pracę. W rozmowie z komornikiem możemy rozmawiać o rozłożeniu zadłużenia na raty. Podjęcie dodatkowej pracy jest sygnałem, że mamy wolę spłacenia długu. Tak naprawdę jednak wszystko zależy od podejścia komornika.

Innym sposobem jest próba sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki. Sprzedaż mieszkania na wolnym rynku może przynieść więcej korzyści niż licytacje komornicze nieruchomości, ponieważ mieszkanie z licytacji komorniczej sprzedawane jest po cenie niższej niż rynkowa.

Próba sprzedaży nieruchomości po cenie rynkowej musi być poprzedzona zgodą sądu i wierzyciela. Musimy więc napisać oficjalne pismo do sędziego prowadzącego sprawę oraz zwrócić się z prośbą do naszego wierzyciela. Trzeba się liczyć z tym, że mogą oni odmówić. Jest to jednak jakiś sposób na uniknięcie licytacji i nie zaszkodzi go spróbować.

Może się zdarzyć, że oczekujemy na jakieś pieniądze. Na przykład spodziewamy się spadku po zmarłym krewnym. W takiej sytuacji możemy negocjować z komornikiem planowany termin licytacji. Jeżeli zastrzyk gotówki jest bardzo prawdopodobny, komornik pewnie przystanie na propozycję i poczeka. W końcu jego zadaniem jest ściągnięcie długu, nieważne w jaki sposób. W każdym razie warto spróbować każdego rozwiązania.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby odwołać licytację komorniczą?

Przypadek, w którym dłużnik prosi komornika o wstrzymanie egzekucji, jest opisany w polskim prawie. Chodzi tu o art. 822 Kodeksu postępowania Cywilnego. Pełne brzmienie art. znajdziemy poniżej:

Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

Niestety przepis ten jest napisany w skomplikowany sposób i niewiele mówi przeciętnemu odbiorcy. Spróbujemy więc wspólnie rozgryźć, co ustawodawca miał na myśli.

Pierwszą kwestią jest czas. Jeśli próbujemy wstrzymać egzekucję długu, czyli licytację nieruchomości, musimy działać szybko. Przepis wskazuje, że dłużnik może protestować przed rozpoczęciem czynności komornika. Nie czekajmy więc, aż komornik skończy wycenę mieszkania i ogłosi termin licytacji.

Co możemy zrobić? Złożyć niebudzący wątpliwości dowód na piśmie. To znaczy, że musimy opisać w przekonujący sposób, jak dążymy do spłaty zobowiązania. Jeżeli udało nam się spłacić dług, to dołączamy pokwitowanie od wierzyciela lub potwierdzenie przelewu. Gdy nie mogliśmy zapłacić, ale porozumieliśmy się z wierzycielem – opisujemy sytuację i prosimy wierzyciela o podpis. Możemy bowiem negocjować nie tylko z komornikiem, ale przede wszystkim z wierzycielem.

Ważnym argumentem, który może chronić nas przed egzekucją, może być intercyza. Jeżeli mamy ją podpisaną, a mimo to komornik ściga nas za długi współmałżonka – mamy prawo protestować. Tu jednak pojawia się pewna luka prawna. Komornik i wierzyciel muszą być poinformowani o istnieniu intercyzy. Tak wynika z art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego. Potwierdza to art. 47.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 47.1 „Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”.

Tak naprawdę najlepiej informować wierzyciela o intercyzie już na etapie podpisywania umowy. Można tę informację dopisać w umowie np. o kredyt, czy inne zobowiązanie. Jeśli prowadzimy działalność, to możemy informować o intercyzie w rejestrach KRS lub CEIDG. Wierzyciel prawdopodobnie będzie utrzymywał, że nie wiedział o intercyzie, dlatego lepiej zabezpieczać się już w momencie zawierania umów.

Zakończenie artykułu 822 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że to wierzyciel decyduje, czy wstrzymać egzekucję, czy nie:

„O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

Niemniej, warto próbować każdego argumentu, który może wstrzymać licytację nieruchomości. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość i żelazne nerwy.

Dowiedz się więcej: Czy dług u komornika na raty jest możliwy?

Czy odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe?

Jak się okazuje, w polskim prawie nic nie jest proste i jednoznaczne. Odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe. Przepisy dają dłużnikowi możliwość, żeby się odwoływać. Możemy pożyczyć od rodziny pieniądze i spłacić dług zaraz po otrzymaniu informacji o planowanej licytacji.

Mamy możliwość negocjowania warunków z komornikiem i wierzycielem. Możemy na przykład prosić o rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty. Negocjacjom podlega również termin negocjacji – można go przesunąć.

Silnym argumentem jest też intercyza. Musimy jednak mieć pewność, że wierzyciel wiedział o jej istnieniu. Tak więc, podsumowując: odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe, ale wymaga wiele szczęścia, samozaparcia i nierzadko – pomocy prawnika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ