Elzbieta Tchorowska
Elzbieta Tchorowska
15 Sty, 2019 - 00:00
Odmowa urlopu na żądanie – czy to zgodne z prawem?

Odmowa urlopu na żądanie – czy to zgodne z prawem?

Elzbieta Tchorowska

Odmowa urlopu na żądanie jest możliwa w wyjątkowych sytuacjach. Przeczytaj, kiedy możesz spodziewać się odmowy udzielenia wolnego przez przełożonego.

Urlop na żądanie jest jednym z przywilejów każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W ciągu roku kalendarzowego są to 4 dni, które można wykorzystać jako nieobecność na stanowisku pracy, a o skorzystaniu z takiego dnia można poinformować na chwilę przed rozpoczęciem obowiązków służbowych. Kiedy pracodawca może odmówić urlopu? Czy możliwa jest odmowa urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie – co mówi o nim Kodeks pracy?

Urlop na żądanie jest zdefiniowany w Kodeksie pracy w art. 167.

Oznacza to przede wszystkim, że skorzystać z niego mogą jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Może być udzielany w wymiarze 4 dni, a poinformować o nim trzeba nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy.

Warto jednak pamiętać, że urlop na żądanie nie jest osobnym przywilejem, a wolne w tych dniach jest zabierane z puli urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar jest stały bez względu na liczbę pracodawców, u których byliśmy zatrudnieni.

W przypadku rozpoczęcia zatrudnienia w trakcie trwania roku kalendarzowego pracownik ciągle ma prawo do wykorzystania 4 dni urlopu, choć wymiar pozostałego urlopu pracowniczego jest niższy.

Dowiedz się więcej: Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, macierzyński i inne. Wszystko co musisz wiedzieć

Odmowa urlopu na żądanie – czy to możliwe?

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Kodeks pracy pozostawia taką furtkę. Ponieważ jest to co do zasady urlop wypoczynkowy, przełożony musi udzielić zgody na otrzymanie takiego dnia wolnego.

Odmowa urlopu na żądanie jest możliwa, jeśli:

  • pracownik nie ma już do wykorzystania dni urlopu na żądanie – odmowa jest tutaj automatyczna,
  • pracownik nie ma już do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, choć nie wykorzystał 4 dni wolnych na żądanie,
  • sytuacja w firmie jest niestabilna i urlop na żądanie mógłby zaburzyć ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa – w tym wypadku pracodawca musi bardzo dobrze uargumentować swoją decyzję.

Jak widać, pracodawca może odmówić nam urlopu na żądanie zarówno jeśli nie mamy już do dyspozycji wolnego, jak i wtedy, kiedy zagraża to sytuacji firmy.

Warto pamiętać, że pracownik nie może sam zadecydować o tym, czy weźmie urlop, czy też nie. Choć przepisy tego nie regulują, zawsze dobrze jest mieć dokument – w formie pisemnej, elektronicznej czy też chociażby SMS z taką zgodą wydaną przez przełożonego.

Dowiedz się więcej: Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – co pracownik wiedzieć powinien?

Kiedy należy zgłosić urlop na żądanie?

Tego niestety przepisy nie określają. Istnieją trzy podejścia w tej kwestii i według nich zgłoszenie urlopu na żądanie może nastąpić:

  • na 24 godziny przed rozpoczęciem urlopu,
  • w tym samym dniu, ale przed rozpoczęciem pracy,
  • w godzinach pracy, kiedy pracodawca jest w stanie przyjąć wniosek.

Warto jednak podkreślić, że zdaniem Sądu Najwyższego pracownik ma obowiązek zgłosić chęć wzięcia dni wolnych na żądanie najpóźniej tego samego dnia przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. W przeciwnym wypadku nie możemy być pewni, czy otrzymamy taką zgodę. Jeśli zaś jej nie będzie, a my nie pojawimy się na stanowisku pracy, będzie to jego opuszczenie.

Choć udzielenie takiego wolnego jest obowiązkiem pracodawcy, to dopóki nie zyskamy od niego jawnej zgody, nie możemy skorzystać z urlopu na żądanie.

Odwołanie z urlopu na żądanie w trakcie jego trwania

Może również zdarzyć się, że chociaż odmowa urlopu na żądanie nie nastąpiła, pracodawca będzie próbował go odwołać w trakcie jego trwania. Hipotetycznie jest to możliwe, pod warunkiem, że przełożonemu uda się z nami skontaktować.

Warto jednak pamiętać, że niewykorzystane wówczas dni wolne na żądanie nie powinny zostać pobrane z puli urlopowej. Takie zdarzenia mogą mieć miejsce jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych. Brak dobrego wytłumaczenia ze strony pracodawcy może być przejawem łamania praw pracowniczych.

Podsumowując, odmowa urlopu na żądanie jest możliwa. Warto jednak pamiętać, że może mieć miejsce tylko w bardzo trudnych dla firmy momentach lub kiedy najzwyczajniej już nie mamy żadnych dni wolnych do wykorzystania. W przeciwnych wypadkach nie bójmy się walczyć o swoje prawa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ