Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
07 Paź, 2017 - 02:00
Od czego zależy rata kredytu hipotecznego

Od czego zależy rata kredytu hipotecznego

Malwina Tomżyńska

Comiesięczna rata kredytu hipotecznego to niemały wydatek dla budżetu domowego. Warto wiedzieć jakie czynniki, oprócz kwoty kredytu, mają wpływ na jej wysokość.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długi czas. Jego okres waha się od kilku do przeważnie kilkudziesięciu lat. W tym czasie, rata kredytu hipotecznego, będąca obowiązkowym, comiesięcznym wydatkiem, może mocno nadwyrężyć nasz domowy budżet. Ma znaczący wpływ na nasze finanse, co może być odpowiednią motywacją do poznania wszystkich czynników, jakie mają wpływ na jej wysokość.

Oprocentowanie

Oprocentowanie to główny czynnik, od którego zależy rata kredytu hipotecznego. Fakt ten, nie jest żadną tajemnicą. Warto natomiast wiedzieć, że składa się ono z dwóch części. Pierwszy element składowy oprocentowania to tak zwana marża kredytowa (różnica pomiędzy wysokością oprocentowania kredytu a rynkową stopą procentową , będącą najprościej mówiąc zyskiem jaki bank otrzymuje za udzielenie nam kredytu hipotecznego). Drugim elementem jest tzw. wybrana stopa rynkowa.

Stopa rynkowa, stosowana do wyliczania oprocentowania kredytu hipotecznego, zależy od waluty w jakiej udzielany jest kredyt. W przypadku polskich złotych, najczęściej jest to WIBOR (niemalże 100% banków, stosuje właśnie tą stopę rynkową). Na wysokość WIBORU, w głównej mierze, wpływają postanowienia Narodowego Banku Polskiego, który jest odpowiedzialny za ustalanie wysokości stóp procentowych.

Dla kredytów walutowych, odpowiednią stopą rynkową jest LIBOR, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR CHF – dla kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich, LIBOR EUR – dla kredytów hipotecznych w euro lub LIBOR USD – dla kredytów dolarowych).

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Ubezpieczenie

Rata kredytu hipotecznego, w pewnej części, zależy także od obowiązkowych (w pewnych sytuacjach) ubezpieczeń, wchodzących w skład kredytu hipotecznego. Do tego typu ubezpieczeń należą:

Ubezpieczenie pomostowe – polegające na podwyższeniu wysokości marży banku, do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości kredytowanej. Obniżenie marży następuje na skutek przedstawienia w banku wypisu z księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowioną hipotekę.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ubezpieczenie to występuje w przypadku gdy kredytobiorca występuje o kredyt w wysokości 100% wartości nieruchomości, czyli w sytuacji gdy nie posiada wymaganego przez bank wkładu własnego.

Dowiedz się więcej: Czym jest hipoteka? >>

Zmiany kursów walut

Jak wiadomo, rata kredytu hipotecznego nie jest wartością stałą, a jej wysokość może ulegać zmianie. Obok wysokości stóp procentowych, kolejnym czynnikiem rynkowym, mającym znaczny wpływ na kredyty walutowe, jest kurs walutowy.

Kredyty walutowe charakteryzują się tym, że wysokość raty kredytu hipotecznego wyrażana jest także w walucie, w której kredyt jest denominowany. Jeśli cena waluty rośnie, wzrasta także wysokość miesięcznego zobowiązania kredytobiorcy, który jest zmuszony kupić walutę w kantorze lub zdać się na kurs bankowy.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny w euro – czy to się opłaca? >>

Spread bankowy

Obok zmian kursów walut, duże znaczenie w przypadku kredytów denominowanych w innej walucie, niż złoty ma spread bankowy. W przypadku gdy spłaty raty naszego kredytu, dokonywaliśmy poprzez wpłatę złotówek na rachunek walutowy, traciliśmy na tzw. spreadzie bankowym, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu waluty, jaką płaci bank a ceną za jaką sprzedaje ją klientom.

Rozwiązanie tej niekorzystnej (dla kredytobiorców) sytuacji przyniosła, wprowadzona przez komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S II. Umożliwia kredytobiorcy wybór opcji, w której rata kredytu hipotecznego spłacana jest w walucie indeksacyjnej (czyli walucie kredytu hipotecznego).

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny – co jest ważne przy jego wyborze >>

 Prowizja za udzielenie kredytu

Część banków daje klientom możliwość skredytowania prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego. W takie sytuacji prowizja jest dodatkowym kosztem zaciąganego kredytu, przez który rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć.

Rata kredytu hipotecznego – co jeszcze jest ważne

Oprócz powyższych czynników, rata kredytu hipotecznego, zależy także od okresu, na jaki zostanie wzięty kredyt (im dłuższy okres spłaty, tym wysokość raty jest niższa) oraz sposobu spłaty rat. Kredytobiorca ma do wyboru raty równe bądź malejące. Wybierając raty malejące, w początkowym okresie spłaty kredytu musimy się liczyć z wysokimi ratami, które sukcesywnie wraz z ilością spłaconych rat, będą ulegać obniżeniu. W tym przypadku, także całkowity koszt kredytu hipotecznego jest niższy, niż przy wyborze rat równych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ