Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
29 Paź, 2018 - 09:56
Obywatelstwo niemieckie krok po kroku (jak i kiedy można uzyskać)

Obywatelstwo niemieckie krok po kroku (jak i kiedy można uzyskać)

Mariola Krzyżak

Mieszkasz od dłuższego czasu w Niemczech? Dowiedz się, jak uzyskać obywatelstwo niemieckie i czy w ogóle warto się o nie starać.

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie przemieszczać się w granicach wspólnoty oraz podejmować pracę w wybranym przez siebie kraju, będąc na równi z rodzimymi mieszkańcami. Również za naszą zachodnią granicą możemy rozpocząć naszą nową drogę życia bez żadnych przeszkód. Obywatelstwo niemieckie nie jest już nam niezbędne do cieszenia się przywilejami przysługującym Niemcom, jednak w wielu przypadkach będzie dla nas bardzo ważne. W jaki sposób i na jakich zasadach można je zdobyć?

Obywatelstwo niemieckie – komu i na jakich zasadach przysługuje?

Zdobycie niemieckiego obywatelstwa możliwe jest w wielu przypadkach i w większości sytuacji procedury jego uzyskiwania są podobne. Jeżeli zależy nam na jego posiadaniu, warto rozpatrzyć różne możliwości ubiegania się o jeden z najsilniejszych paszportów na świecie. Pamiętajmy, że w przypadku zdobycia takiego dokumentu nie musimy zrzekać się przynależności do państwa polskiego, gdyż obydwa kraje dopuszczają posiadanie podwójnego obywatelstwa

Obywatelstwo niemieckie ze względu na pochodzenie

Jednym ze sposobów na uzyskanie niemieckiego paszportu jest udowodnienie, że w naszej rodzinie mamy przodków, którzy byli obywatelami tego kraju. Sprawa nie jest skomplikowana w przypadku, kiedy obywatelstwo nieprzerwanie posiada jedno z naszych rodziców. W takim wypadku jest ono przyznawane nam automatycznie. Dopełnienia nieco większej ilości formalności może wymagać przypadek, w którym jesteśmy dzieckiem nieślubnym.

Zupełnie inaczej jest jednak w sytuacji, gdy mamy zamiar dowieść, że obywatelem Niemiec byli nasi dalsi przodkowie. Wtedy będziemy musieli udokumentować całą listę pokrewieństwa, co będzie wymagać przedstawienia przez nas aktów ślubów i urodzeń, które potwierdzą, że w linii prostej np. nasi dziadkowie byli Niemcami. Warto w tym wypadku pamiętać, że osoby urodzone przed 1975 roku mogą dziedziczyć obywatelstwo tylko w linii po ojcu. W kolejnych latach po tej dacie wystąpiły pewne zmiany. Dzieci nieślubne urodzone do 1993 roku otrzymują obywatelstwo tylko po matce. Po tej dacie obywatelstwo można otrzymywać po każdym z rodziców.

Mieszkańcy niektórych obecnych terenów Polski mogą starać się także o obywatelstwo niemieckie poprzez wykazanie, że nasi przodkowie byli Niemcami pomimo tego, że ziemie zostały przyznane Polsce na prawach Traktatu Wersalskiego po I wojnie światowej. Uznaje się wtedy, że nasi przodkowie wraz z wybuchem II wojny światowej zostali wpisani na tzw. Volkslistę (była to niemiecka lista narodowościowa wprowadzona na niektórych terenach Polski w 1941 roku).

Jak uzyskać niemieckie obywatelstwo przez dziedziczenie?

Osoby posiadające zameldowanie w Niemczech w takim celu mogą zgłosić się do lokalnego urzędu miejskiego. Jeżeli jednak przebywamy nadal na terenie Polski, niezbędne będzie złożenie wniosku do Federalnego Urzędu Administracyjnego w Kolonii. Wraz z uzupełnionym wnioskiem będziemy musieli przedstawić dokumenty potwierdzające nasze powinowactwo z przodkami, którzy według prawa byli Niemcami.

Niemiecki paszport przez wejście w stan małżeński

Najprostszą i najszybszą drogą do zdobycia obywatelstwa Niemiec jest zawarcie związku małżeńskiego z rodzimym mieszkańcem tego kraju. Według niemieckich ustaw małżonek Niemca może rozpocząć proces naturalizacji po 2 latach od daty ślubu pod warunkiem, że jest zameldowany na terenie Niemiec dłużej niż 3 lata.

Samo wstąpienie w związek małżeński nie zwalnia nas jednak od dopełnienia procedur poprzedzających nadanie obywatelstwa, które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Obywatelstwo niemieckie po ślubie

Obywatelstwo niemieckie ze względu na miejsce zamieszkania

Kolejnym sposobem otrzymania paszportu innego kraju Unii Europejskiej jest zasada posiadania w tym kraju tzw. ośrodka interesów życiowych. W praktyce oznacza to tyle, że Niemcy od wielu lat są dla nas miejscem stałego zamieszkania, posiadamy tutaj pracę oraz zbudowaliśmy sieć relacji, które silnie wiążą nas z tym państwem. W większości przypadków o nadanie obywatelstwa można starać się już po 8 latach legalnego pobytu w tym kraju. Również w takim przypadku konieczne będzie przejście niezbędnych procedur.

Dowiedz się więcej: Praca za granicą: praca w Niemczech

Obywatelstwo niemieckie krok po kroku

Osoby, które mają podstawę do ubiegania się o paszport tego kraju, będą musiały przedstawić odpowiednie dokumenty, na podstawie których można będzie przyznać im obywatelstwo Niemiec. Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego

Jest to jeden z najważniejszych punktów. To od naszej zdolności do swobodnego komunikowania się w tym języku będzie zależeć w dużej mierze to, czy otrzymamy obywatelstwo tego kraju. Niemieckie prawo określa, że wnioskując o obywatelstwo, musimy znać niemiecki w stopniu dobrym, czyli na poziomie B1.

Nasze umiejętności językowe musimy potwierdzić odpowiednim dokumentem, którym może być:

  • Europejski Certyfikat Językowy potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie B1 – można starać się o niego m.in. w Instytucie Goethe, który swoje siedziby ma także na terenie Polski,
  • Certyfikat urzędu Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (niemiecki urząd do spraw migracji) potwierdzający nasz udział w kursie integracyjnym na terenie Niemiec,
  • świadectwo ukończenia szkoły, w której językiem wykładowym był niemiecki i nauka w niej trwała minimum 4 lata,
  • świadectwo zdania niemieckiej matury.

Dowiedz się więcej: Kurs językowy w Niemczech – gdzie szukać i jaki wybrać?

Zdanie testu wiedzy obywatelskiej

Zanim otrzymamy obywatelstwo niemieckie, musimy potwierdzić, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi w tym kraju prawami, jego historią, kulturą oraz obyczajami. Egzamin odbywa się w formie testu z pytaniami, na które pojawiają się przykłady czterech odpowiedzi, z których musimy wybrać jedną prawidłową. Część pytań dotyczy całego kraju, a druga część terenu kraju związkowego, w którym ubiegamy się o obywatelstwo.

Na stronie niemieckiego urzędu do spraw migracji można zapoznać się z zestawem przykładowych pytań i odpowiedzi, które mogą pojawić się na teście. Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi około 25 euro.

Obywatelstwo niemieckie – wymagania

Wykazanie zdolności do samodzielnego utrzymania się

Polacy aspirujący do procesu naturalizacji w Niemczech będą musieli wykazać, że są w stanie samodzielnie się utrzymać na terenie tego kraju. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia o posiadaniu pracy oraz potwierdzenie otrzymywanego wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że fakt, iż korzystamy z zasiłków dla bezrobotnych lub innych świadczeń socjalnych, nie jest powodem do odrzucenia prośby o obywatelstwo. Musimy jednak w takim przypadku wykazać, że znaleźliśmy się w takim położeniu ze względu na trudną sytuację życiową, która nie jest od nas zależna i wykazujemy chęć do podjęcia pracy po upływie gorszego okresu.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie nadania obywatelstwa

Oprócz wyżej wymienionej listy, której składowe będą dla nas największym wyzwaniem i wymagają odpowiedniego przygotowania, będziemy musieli przedstawić jeszcze dokumenty, które nie wymagają poświęcenia dużej ilości czasu. Z odpowiednim wyprzedzeniem warto zadbać przede wszystkim o zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli mieszkamy już na terenie Niemiec od dłuższego czasu, warto w odpowiednim urzędzie wnioskować o tzw. europejskie zaświadczenie, w którym zostaną uwzględnione także informacje z polskiego rejestru sądowego.

Poza tym będziemy potrzebować także aktualnego dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech, europejski akt urodzenia, akt ślubu, a także nasze CV.

Zdobycie obywatelstwa niemieckiego to marzenie wielu osób. Jeżeli wiążemy z tym krajem naszą przyszłość, to warto zadbać o dokument, który na zawsze będzie poświadczać, że Niemcy to nasza nowa ojczyzna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ