Michał Nielub
Michał Nielub
03 Wrz, 2017 - 01:00
Niezgodność towaru z umową, czyli wszystko o chargeback

Niezgodność towaru z umową, czyli wszystko o chargeback

Michał Nielub

Niezgodność towaru z umową uprawnia nas do korzystania z reklamacji. Jedną z takich możliwość jest chargeback, oferowany przez banki. Czy warto korzystać z tej usługi?

Niezgodność towaru z umową stanowi problem dla konsumenta, któremu na szczęście przysługuje prawo do reklamacji, a tym samym zwrotu poniesionych kosztów. Taką opcją jest oferowany przez banki chargeback. Musimy być jednak świadomi tego, że jest to opcja dodatkowo płatna. Dlatego tym bardziej warto zastanowić się nad tym, czy opłaca się z niej korzystać i na czym ona polega?

Na czym polega chargeback

Chargeback, zwany inaczej obciążeniem zwrotnym polega na zwrocie środków za transakcję dokonaną kartą. Procedura inicjowana jest przez posiadacza karty, który w tym celu kontaktuje się ze swoim bankiem.

Zadaniem chargeback jest ochrona klienta, gdy towar lub usługa są niezgodne z umową, a także w przypadku pomyłek technicznych powiązanych z rozliczaniem danych transakcji bądź nawet oszustw.

Niezgodność towaru z umową – kiedy przysługuje nam reklamacja?

Do złożenia reklamacji jesteśmy uprawnieni w przypadku naszego niezadowolenia – pamiętajmy, że niezgodność towaru z umową dotyczy zarówno produktów, jak i usług.

Reklamację możemy więc złożyć, gdy zamówiony towar nie został dostarczony lub usługa nie została wykonana, również gdy dostarczone towary lub usługi były inne, niż zamówione.

Korzystanie z usługi chargeback jest możliwe również w sytuacji, w której zwróciliśmy towar, jednak nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy od sprzedawcy.

Niezgodność towaru z umową występuje również w przypadku błędu technicznego lub proceduralnego, np. dwukrotne obciążenie konta za tę samą transakcję lub obciążenie karty kwotą inną, niż powinna. Dotyczy to także przypadków transakcji noszących znamiona oszustwa.

Dowiedz się więcej: Prawa konsumenta – reklamacja usługi krok po kroku >>

Chargeback – jak zgłosić krok po kroku

Proces usługi chargeback następuje w sześciu krokach:

  1. Konsument kontaktuje się ze swoim bankiem w celu zgłoszenia żądania chargeback.
  2. Bank inicjuje proces i kontaktuje się z centrum autoryzacyjnym lub rozliczeniowym.
  3. Centrum autoryzacyjne lub rozliczeniowe zgłasza żądanie chargeback sprzedawcy i oczekuje od niego ustosunkowania się do roszczenia w określonym terminie.
  4. Reklamacja jest akceptowana przez sprzedawcę lub przez niego odrzucona. Jeżeli sprzedawca zaakceptował żądania konsumenta, nie odpowiedział pisemnie na reklamację lub odrzuca chargeback, ale nie dostarcza niezbędnej dokumentacji – następuje zwrot środków na konto klienta.
  5. Centrum autoryzacyjne lub rozliczeniowe informuje bank o stanowisku sprzedawcy i dostarcza dokumenty (o ile zostały przekazane przez sprzedawcę).
  6. Bank informuje konsumenta o wyniku postępowania. Jeżeli reklamacja była niezasadna – nie następuje zwrot środków.

Taki proces realizacji żądania chargeback wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Z tego powodu bank nie dostarcza bezpłatnie tej usługi. Za każdym razem wymagane jest zaangażowanie zarówno banku, jak i centrum autoryzacyjnego lub rozliczeniowego.

Niezgodność towaru z umową uprawnia nas do złożenia reklamacji. Jeżeli nastąpiła płatność kartą, możemy skorzystać z usługi chargeback. Wówczas konsument może otrzymać zwrot środków na swoje konto. Nastąpi to wyłącznie w sytuacji, gdy reklamacja jest zasadna.

Musimy być też świadomi, że sprzedawca może zgłosić swoje stanowisko, w którym poda argumenty o tym, że chargeback nam nie przysługuje – reklamacje może zostać odrzucona. Każda sprawa rozpatrywana jest jednak indywidualnie. Sami musimy zdecydować, czy w danym przypadku opłaca nam się skorzystać z usługi chargeback.

ZOBACZ RÓWNIEŻ