ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
16 Sty, 2019 - 06:19
Najniższa krajowa - minimalne wynagrodzenie w Polsce

Najniższa krajowa – minimalne wynagrodzenie w Polsce

ARTYKUŁ PARTNERA

Od 1 stycznia 2019 r. najniższa krajowa wynosi 2 250 zł brutto. Obowiązuje także nowa minimalna stawka godzinowa na tzw. umowach śmieciowych. Dowiedz się więcej o płacy minimalnej w Polsce!

Od 1 stycznia 2019 r. najniższa krajowa wynosi 2 250 zł brutto, czyli 1633,78 zł netto. Co jeszcze trzeba wiedzieć o wynagrodzeniach?

Najniższe wynagrodzenie w 2019 roku

Jest nowe rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. najniższa krajowa wynosi 2 250 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa – 14,70 zł. W ten sposób rząd podniósł płacę dla najmniej zarabiających o nieco ponad 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 r. minimalna płaca wynosiła jeszcze 2 100 zł brutto.

Najniższa krajowa brutto w 2019 roku

Płaca minimalna pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi obecnie 2 250 zł brutto.

Najniższa krajowa dotyczy każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, systemu pracy czy jej warunków.

Co ciekawe, trwają prace nad usunięciem dodatku za staż pracy w wynagrodzeniu minimalnym. W praktyce działa on bowiem w ten sposób, że osoby bardziej doświadczone dostają często niższe wynagrodzenie zasadnicze niż pracownicy dopiero co zaczynający pracę. Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero w 2020 roku. Obecnie do wysokości stawki minimalnej nie wlicza się już:

 • pracy w nadgodzinach,
 • jubileuszy,
 • odpraw emerytalnych i rentowych,
 • pracy w nocy.

Dodatki stażowe mają także znaleźć się w tym gronie.

Najniższa krajowa netto 2019 – ile to na rękę?

Kwota wynagrodzenia, która widnieje na umowie o pracę, nie oznacza, że tyle wpływa co miesiąc na konto bankowe pracownika. Minimalne wynagrodzenie netto (wypłata na rękę) jest o ok. 650 zł niższe od płacy brutto i wynosi dla pracownika zatrudnionego w miejscu zamieszkania (przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu) około 1 633,78 zł.

Dowiedz się więcej: Jak obliczyć wynagrodzenie netto 

Wyższe wynagrodzenie minimalne to wzrost innych świadczeń

Wraz z podwyżką płacy minimalnej zwiększy się kwota niektórych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Do nich należą:

 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
 • kwota wolna od potrąceń,
 • koszty zatrudnienia,
 • podstawa wymiaru pozostałych zasiłków.

Dowiedz się więcej: TOP 13: Najlepiej płatne zawody w Polsce 

Wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę

Najniższa krajowa to najmniejsza pensja, jaką pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien otrzymać za przepracowany miesiąc.

Oznacza to, że w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze powinno być określone na poziomie:

 • 2 250 zł brutto,

lub

 • mniej niż 2 250 zł brutto, ale tylko wtedy, jeśli umowa zakłada wypłatę dodatków takich jak: premia regulaminowa, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny itp., tak, by w sumie wynagrodzenie brutto wyniosło co najmniej 2 250 zł.

Na wynagrodzenie minimalne składają się m.in.:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki (np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny),
 • nagrody i premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy.

Do najniższej krajowej nie wlicza się składników o charakterze okazjonalnym lub dodatków za pracę ponad normę, takich jak:

 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • dodatek za pracę w porze nocnej (od 2017 roku),
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalna lub rentowa.

Dowiedz się więcej: Płaca minimalna w wybranych państwach na świecie 

Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku

Minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł brutto (ok. 10,54 zł netto). Obowiązuje ona wszystkie osoby związane umowami cywilnoprawnymi lub świadczące usługi jako samozatrudnieni.

Stawka ta musi być przestrzegana bez względu na to, czy wynagrodzenie zostało ustalone za godzinę, dzień, tydzień, miesiąc, czy według innej miary. Jeśli ktoś zawarł ze zleceniodawcą umowę, w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc, to musi otrzymać wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż wynikającej z przemnożenia liczby godzin pracy w danym miesiącu (np. w styczniu 176) i stawki 14,70 zł.

Nieco wyższą stawkę „na rękę” otrzymają studenci i osoby uczące się do ukończenia 26 roku życia. W ich przypadku ze stawki 14,70 nie trzeba potrącać składek na:

W takim przypadku stawka netto będzie wynosić 12,70 zł. Jeśli jednak student chce mieć opłaconą dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a tym samym korzystać z dobrodziejstw tzw. L4, musi pogodzić się ze stawką 12,34 zł.

W związku z wyznaczeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie i podobnych pracodawcy są zobligowani do określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Uwaga! Minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania przy umowach, w których zleceniobiorca sam ustala gdzie i w jakim czasie wykona pracę, a podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rezultat pracy (takie cechy nosi umowa o dzieło).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2019 r. została wskazana w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 1 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Kary dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje nie tylko umowy zawarte na podstawie kodeksu pracy, ale także umowy cywilnoprawne. Za naruszenie przepisów pracodawca może ponieść karę grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1794).

ZOBACZ RÓWNIEŻ