Martyna Markiel
Martyna Markiel
13 Kwi, 2017 - 00:00

Najlepsze uczelnie w Polsce – uniwersytety

Martyna Markiel

Jak zapewnić sobie najlepszy start w przeszłość? Wybrać odpowiednią uczelnię! Poznaj najlepsze uniwersytety w Polsce

Obecnie w Polsce działają 42 uniwersytety publiczne oraz dwa uniwersytety niepubliczne. Studenci mają do wyboru 18 uniwersytetów ogólnych, 9 uniwersytetów medycznych, 5 uczelni rolniczych, 4 uniwersytety ekonomiczne, 2 uniwersytety klasyfikowane jako uczelnie artystyczne, 2 uczelnie pedagogiczne oraz 2 uniwersytety techniczne.

Uniwersytety niepubliczne to natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny. Oprócz tego, istnieje również 14 uczelni technicznych, tak zwanych politechnik.

Ośrodki uniwersyteckie zlokalizowane są w 19 miastach, takich jak Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Lublin czy też Katowice oraz Szczecin. Gdzie zatem warto wybrać się na studia? Które spośród polskich uczelni zapewniają najlepszy poziom?

Portal Perspektywy co roku przedstawia ranking najlepszych uczelni w Polsce. Ocenia się przede wszystkim dydaktykę i prowadzone na uczelni badania, kadrę, poziom umiędzynarodowienia, udział w globalnym naukowym networkingu czy też współpracę z biznesem i rynkiem pracy.

Najlepsze uniwersytety w Polsce

1. Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą instytucją szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnia liczy sobie już ponad 200 lat. Co roku na uniwersytecie kształci się około 55 000 studentów. Kandydatom oferuje się bardzo szeroki zakres kierunków z dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i przyrodniczych, a także wielu kierunków interdyscyplinarnych łączących wiedzę i umiejętności wielu dziedzin naukowych.

Uniwersytet Warszawski oferuje szeroki wybór studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 33 programy studiów doktoranckich (III cykl) i 6 międzynarodowych programów doktoranckich, 3 programy MBA, ponad 150 programów podyplomowych, ponad 20 kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Uniwersytet stawia przede wszystkim na jedność nauczania i badań, a także harmonijny rozwój wszystkich dziedzin wiedzy reprezentowanych w programie nauczania. Zespoły badawcze Uniwersytetu co roku zdobywają międzynarodowe uznanie w wielu dziedzinach, przystępując do wielu międzynarodowych programów badawczych. Uniwersytet uczestniczy rocznie w ponad 150 programach finansowanych ze środków unijnych a także grantów międzynarodowych fundacji i instytucji badawczych.

Dowiedz się więcej: Szkolenia i kursy – sposób na rozwój osobisty i zawodowy >>

2. Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jednym z najstarszych ośrodków edukacyjnych w Europie. Został on utworzony w 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Rozwój Uniwersytetu był od zawsze nierozerwalnie związany z burzliwą i często tragiczną historią Polski. Instytucja udało się przetrwać zarówno czasy rozbiorów Polski, jak i dwie wojny światowe, służąc jako strażnik polskiej kultury i tożsamości – kształcąc kolejne pokolenia Polaków, a także członków innych narodów, przyczyniające się znacząco do rozwoju dziedzictwa intelektualnego Europy.

Dzisiaj Uniwersytet Jagielloński obejmuje 16 wydziałów, w których badania naukowe prowadzi ponad 4 000 pracowników. To tu kształci się ponad 40 tysięcy studentów, w ramach ponad 80 różnych kierunków. Wybitni profesorzy i najnowocześniejsza infrastruktura sprawiają, że UJ należy do wiodących polskich instytucji naukowych, współpracując z największymi ośrodkami akademickimi z całego świata. Uniwersytet Jagielloński to także około 150 towarzystw studenckich, w których młodzi badacze rozwijają swoje zainteresowania akademickie.

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym ośrodkiem naukowym w Poznaniu i jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Jego reputacja oparta jest na tradycji, wybitnych osiągnięciach oraz atrakcyjnym programie nauczania oferowanym studentom. Uniwersytet zatrudnia obecnie blisko 3 000 pracowników dydaktycznych, w tym około 2 000 profesorów.

Uniwersytet został założony w 1919 roku, obecnie kształci on prawie 40 000 studentów (w tym ponad 1 000 studentów międzynarodowych). Studenci mogą wybierać pomiędzy 180 rożnymi kierunkami i specjalizacjami. W ostatnich latach oferta edukacyjna staje się coraz bardziej zróżnicowana. Nowe projekty edukacyjne obejmują między innymi zintegrowane studia humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki społeczne i liczne programy realizowane we współpracy z innymi instytucjami zarówno z kraju, jak i zza granicy.

Najlepsze uniwersytety, które w ostatnim zestawianiu znalazły się poza podium to odpowiednio:

4. Uniwersytet Wrocławski
5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach
7. Uniwersytet Łódzki
8. Uniwersytet Gdański
9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Poza pierwszą dziesiątką znalazły się natomiast:

11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
12. Uniwersytet w Białymstoku
13. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
15. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
16. Uniwersytet Opolski
17. Uniwersytet Rzeszowski
18. Uniwersytet Szczeciński
19. Uniwersytet Zielonogórski
20. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
21. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
22. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ZOBACZ RÓWNIEŻ