Syntia Militowska
Syntia Militowska
16 Sie, 2017 - 01:00
Mobbing w pracy - czym jest i jak się przed nim bronić?

Mobbing w pracy – czym jest i jak się przed nim bronić?

Syntia Militowska

Dyskryminacja i mobbing w pracy? Poznaj swoje prawa, dowiedz się jak się bronić przed mobberem. A także przeczytaj czym nie jest mobbing.

Mobbing w pracy jest trudnym do zdefiniowania zjawiskiem. W wielu przypadkach pracownicy nie są świadomi, że padli ofiarami mobbera (osoby znęcającej się). Sami mobberzy często też nie widzą nic złego w swoim zachowaniu. Warto dowiedzieć się czym jest mobbing, jak się przed nim bronić oraz co może zrobić radca prawny.

Czym jest i jak rozpoznać mobbing w pracy?

Mobbing to szeroki wachlarz działań i zachowań, które mają na celu zastraszenie oraz nękanie danego pracownika, a także części lub całości zespołu. Mobbing wywołuje między innymi zaniżone poczucie przydatności zawodowej oraz spadek motywacji do pracy. W efekcie czego pracownik w ostateczności może zdecydować się na wypowiedzenie umowy o pracę.

Do mobbingu zalicza się m.in. takie zachowania jak:

 • dyskryminacja,
 • izolacja,
 • poniżanie,
 • rozsiewanie plotek,
 • szantażowanie,
 • nagabywanie współpracowników przeciwko osobie mobbingowanej.

Warto wiedzieć: Mobberem może być przełożony, szef lub kolega z pracy.

Warto zaznaczyć, że stresowe sytuacje, niewielkie spięcia oraz krótkotrwałe konflikty w pracy po prostu się zdarzają. W świetle prawa, jedynie długotrwałe i udowodnione działanie na szkodę pracownika jest uznawane za mobbing.

Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, ponieważ jest do tego prawnie zobligowany.

Granice mobbingu

Mobbing przejawia się na wiele sposobów, co skutkuje tym, że to jego granice są trudne do określenia. Dlatego tak ważne jest indywidualne rozpatrywanie każdej sprawy. Pamiętajmy, że nie wszystkie negatywne sytuacje to mobbing. Jeśli mamy wątpliwości co do zaistniałej sytuacji – radca prawny udzieli nam stosownych informacji.

Nieuświadomieni pracownicy nie potrafią określić, gdzie leżą granice mobbingu. Nie wiedzą, gdzie kończy się władza szefa wynikająca ze stosunku pracy, a gdzie zaczyna się mobbing. W przypadku, gdy mobberami są współpracownicy – bardzo trudno jest dostrzec różnice między ludzką niechęcią do danej osoby, a przejawami mobbingu. Ponadto sami mobberzy często nie zdają sobie sprawy z powagi i charakteru swoich działań.

Pamiętajmy, że długotrwałe marginalizowanie, podsycanie nienawiści w zespole, a także poniżanie, dyskryminacja, stosowanie pogróżek, ośmieszanie, szantażowanie i upokarzanie – jest mobbingiem. Naomiast wymienione działania, które wystąpiły jednorazowo, lub są krótkotrwałe – nie są traktowane jako mobbing.

Czym nie jest mobbing?

Mobbingiem nie jest:

 • Kulturalne i zgodnie z ogólnymi normami egzekwowanie wykonywania służbowych poleceń;
 • Zasadna degradacja pracownika na niższe stanowisko;
 • Zasadne przeniesienie pracownika na inne stanowisko;
 • Odmowa urlopu w wybranym przez pracownika terminie;
 • Zapowiedź zwolnień w pracy;
 • Uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę;
 • Konstruktywne oraz merytoryczne wyrażanie uwag, odnoszących się do wykonanej pracy;
 • Polecenie służbowe, kontrola oraz nadzór wykonywanej pracy;
 • Stosowanie wobec pracowników kar porządkowych, które nie naruszają godności osobistej pracownika.

Uwaga! Samo poczucie pracownika, że jest on ofiarą mobbingu nie świadczy o faktycznym wystąpieniu tego zjawiska. Dlatego ze względu na złożoność sytuacji jaką jest mobbing w pracy, wymagana jest obiektywna ocena.

Nadgodziny a mobbing

Wielokrotne zmuszanie pracownika do wykonywania nadgodzin (zwłaszcza jeśli praktyki te nie są normą w danej firmie) – jest mobbingiem. Niewypłacanie wynagrodzenia z tytuły przepracowanych nadgodzin – także uznaje się za mobbing.

Dowiedz się więcej: Nadgodziny a mobbing w pracy – co robić? >>

Mobbing w pracy – jak się przed nim bronić?

Mobbing jest zbyt późno zauważany przez wielu pracowników. Dzieje się tak ponieważ mają oni problem z dostrzeżeniem faktycznego nadużycia władzy.

Pierwszym krokiem, który należy zrobić broniąc się przed mobberem jest wyznaczenie jasnych granic. Może być to zaprzestanie bezwiednego poddawania się absurdalnym wymaganiom szefa lub współpracowników.

Mobber perfidnie wykorzystuje milczenie swojej ofiary. Dlatego należy zainteresować sytuacją jak najszersze grono osób – od rodziny, przez znajomych, aż po współpracowników. Nagłośnienie sprawy, a także angażowanie naocznych świadków znacznie zmniejsza pole do popisu mobbera.

Im więcej świadków i świadomych sytuacji osób – tym lepiej. Werbalne wyznaczanie granic też jest bardzo istotne. Mobberzy lubią atakować osoby bierne. Dlatego kulturalne, aczkolwiek stanowcze postawienie się i wyrażenie swojego zdania – może z czasem zniechęcić mobbera.

Gdzie szukać pomocy?

W pierwszej kolejności należy zgłosić problem u wyższych szczeblem przełożonych lub bezpośrednio do działu personalnego.

W dalszej kolejności, pomocy możemy szukać u różnych organizacji antymobbingowych, a także u zakładowej organizacji związkowej i w Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli nie chcemy samodzielnie podejmować kroków, radca prawny na pewno udzieli nam istotnych informacji, które pozwolą nam ruszyć sprawę z miejsca.

Warto także zbierać dowody w postaci naocznych świadków nadużycia władzy i dyskryminacji, a także wśród byłych ofiar mobbera. E-maile, nagrania audio i video również mogą okazać się pomocne. Dowody te znacznie ułatwią finalizację sprawy na drodze sądowej.

Jesteś ofiarą mobbingu? Dowiedz się jakie masz prawa

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zaniechania działania jakim jest dyskryminacja i mobbing. Jest także zobowiązany do usunięcia skutków mobbingu.

Ponadto, ofiara mobbingu ma prawo do zadośćuczynienia z tytułu dokonanej krzywdy – nawet jeśli ofiara z powodu mobbingu zdecydowała się na wypowiedzenie umowy o pracę. Każda osoba dotknięta mobbingiem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Mobbing w pracy - czym jest i jak się przed nim bronić - pomoc

ZOBACZ RÓWNIEŻ