ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
18 Lut, 2019 - 07:25
Minimalny wkład własny w kredytach hipotecznych na mieszkanie w 2019

Minimalny wkład własny w kredytach hipotecznych na mieszkanie w 2019

ARTYKUŁ PARTNERA

Dowiedz się, jaki jest wymagany minimalny wkład własny dla osób starających się o kredyt hipoteczny w 2019 roku.

Rozpoczęcie roku często przynosi nowe zmiany w sektorze rynku usług bankowych. W ostatnich latach regułą stało się, że minimalny wkład własny, niezbędny do wnioskowania o kredyt hipoteczny, sukcesywnie szedł w górę. Zdarzały się także podwyżki stóp procentowych wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wraz z zakończeniem 2017 roku przestały obowiązywać przejściowe zapisy zawarte w tzw. Rekomendacji S. Rok 2018 w temacie kredytów hipotecznych nie przyniósł znaczących zmian. Podobnie będzie w roku 2019.

Minimalny wkład własny – co przyniósł rok 2018?

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w 2014 r. tzw. Rekomendację S dla banków, której jednym z głównych założeń było podniesienie minimalnego wkładu własnego kredytobiorców.

Celem było powstrzymanie trendu udzielania kredytów hipotecznych na zakup mieszkania o wartości nawet 100% nieruchomości. Rok po roku stopniowo zwiększał się próg minimalnego wkładu własnego i wraz z 1 stycznia 2017 r. osiągnął on docelową wartość 20%. Oznacza to, że wskaźnik LTV (Loan To Value) powinien wynosić maksymalnie 80%.

Celem Rekomendacji S było m.in. uświadomienie kredytobiorcom, że kredyt hipoteczny to spore obciążenie budżetu i konieczność odłożenia znacznej ilości gotówki. Pokrycie minimalnego wkładu własnego to dobry wyznacznik, czy kredytobiorca jest gotowy na długoterminowe zwiększenie comiesięcznych wydatków.

Dowiedz się więcej: Rekomendacja S II – co to takiego? 

Minimalny wkład własny 2019

Podobnie jak w 2017 i 2018 roku, minimalny wkład własny w roku 2019 wynosi formalnie 20% wartości nieruchomości. Dlaczego formalnie? Bo już od kilku lat banki stosują pewne rozwiązania, mające za zadanie umożliwić kredytobiorcom wnioskowanie o produkty hipoteczne nawet, jeżeli nie posiadają minimalnej kwoty wymaganej przez zapisy rekomendacji S.

W 2019 r. nie podjęto więc decyzji o kolejnej podwyżce wkładu własnego. W bieżącym roku istnieje jednak ryzyko konieczności podniesienia stóp procentowych, które z wypowiedzi wielu ekspertów przewidywane jest na ostatni kwartał roku.

Ankiety przeprowadzone wśród ekonomistów zajmujących się tą tematyką wskazują, że już w drugiej połowie 2019 roku powinniśmy spodziewać się znacznych zmian w tej kwestii. Są to jednak jedynie spekulacje, które nie muszą znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości, warto jednak mieć je na uwadze.

Specjaliści wskazują także na inne zagrożenia dla kredytobiorców, jakie może przynieść 2019 rok. Jednym z możliwych scenariuszy jest spowolnienie gospodarcze, które może wpłynąć na koszt produktów bankowych. Wielu ekspertów jest także pewnych, że w tym roku nastąpi zaostrzenie polityki kredytowej, które zaowocuje między innymi podniesieniem wymaganej kwoty wkładu własnego czy podniesieniem marży.

Rynek nieruchomości w ostatnich latach staje się także coraz droższy. Ze względu na rosnące ceny mieszkań wkład własny również staje się wyższy. Według prognoz koszt nieruchomości może wzrosnąć od kilku do kilkunastu procent.

Dowiedz się więcej: Kredyt dla młodych małżeństw – gdzie szukać? 

Czym jest wskaźnik LTV

Wskaźnik LTV (z j. ang. Loan to Value) określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia, którą w przypadku kredytu hipotecznego jest nieruchomość. Im wyższy wskaźnik, tym mniejszy wkład własny wymagany jest przez bank.

Przykład: Kowalski planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 200.000 zł na mieszkanie w centrum Poznania. Kowalski może kupić apartament w bardzo korzystnej cenie z uwagi na fakt, że dotychczasowi właściciele wyjeżdżają za granicę i chcą jak najszybciej spieniężyć nieruchomość. Kupowane przez Kowalskiego mieszkanie zostało wycenione przez bankowego rzeczoznawcę na kwotę 230.000 zł. Liczony przez bank wskaźnik LTV wynosi ( 200.000 / 230.000 ) * 100 % = 86,95 %.  Oznacza to, że Kowalski powinien wpłacić do banku wkład własny w wysokości minimum 10.000 zł. Spowoduje to, że wartość LTV zmniejszy się do maksymalnego poziomu rekomendowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego – 80%.

Dowiedz się więcej: Kupno mieszkania na kredyt krok po kroku 

Kredyt hipoteczny – o czym jeszcze trzeba pamiętać

Należy pamiętać, że minimalny wkład własny to nie jest jedyny wydatek, jaki trzeba ponieść przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Do zobowiązania dochodzą także takie koszty jak:

  • prowizja za udzielenie kredytu,
  • obowiązkowe ubezpieczenia,
  • opłaty związane z wpisem do księgi wieczystej.

A co z osobami, które nie są w stanie zrealizować wymogu 20% minimalnego wkładu własnego? Czy muszą pożegnać się z marzeniami o kredycie hipotecznym i własnych czterech kątach? Na szczęście nie! Dla takich osób banki pozostawiły furtkę w postaci Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

Dowiedz się więcej: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe? 

UNWW, czyli Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego

Potencjalny kredytobiorca, którego aktualna sytuacja finansowa w jakiej się znajduje, nie pozwala na wpłacenie minimalnego wkładu własnego w wysokości 20% wartości kupowanej nieruchomości, mimo wszystko ma możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Taka opcja przewiduje  możliwość wpłacenia wkładu własnego niższej wartości niż minimalny wkład własny, pod warunkiem ubezpieczenia brakującej kwoty. Minimalny wkład własny nie może być jednak niższy niż 10% – to absolutne minimum, poniżej którego nie znajdziemy oferty kredytu hipotecznego na rynku bankowym. A co z resztą kwoty, czyli np. 10% brakującego nam wkładu własnego?

Reszta kwoty jest najzwyczajniej w świecie ubezpieczana, co niestety wiąże się także ze znacznie większymi kosztami, jakie musi ponieść kredytobiorca w ramach udzielonego mu kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego ustanawiane jest na określony czas (przeważnie na kilka lat). Warunkiem pozbycia się niewygodnego i kosztownego dodatku do kredytu hipotecznego jest spadek wskaźnika LTV do poziomu 80%. Jeżeli tak się stanie, ubezpieczenie wygasa. Jeżeli jednak wskaźnik LTV będzie nadal przekraczać wartość 80%, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na kolejny okres.

Z punktu widzenia kredytobiorcy najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie jak najniższej kwoty.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny 

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie banki w Polsce oferują swoim klientom skorzystanie z opcji Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego. Część instytucji finansowych warunkuje udzielenie kredytu hipotecznego minimalnym wkładem własnym w wysokości 20% wartości nieruchomości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ