Mariola Krzyżak
Mariola Krzyżak
06 Mar, 2018 - 13:02

Minimalne wynagrodzenie w Europie

Mariola Krzyżak

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w krajach Unii Europejskiej? Czy wiesz, które kraje są pod tym względem najlepsze? Jak na tle Europy wypada Polska z wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 2 100 zł? Dowiedz się więcej! Sprawdź także, w których krajach minimalna kwota wynagrodzenia nie obowiązuje.

Minimalne wynagrodzenie w Europie znacznie się różni, oscylując od poniżej 500 euro na wschodzie do ponad 1 000 euro na zachodzie kontynentu. Opierając się na danych statystycznych Eurostatu z 2018 roku przedstawiamy stawki płacy minimalnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Płaca minimalna to określona przepisami prawa najniższa stawka jaką otrzymuje pracownik w danym kraju. W statystykach podaje się kwotę pensji brutto, czyli przed potrąceniem składek na ubezpieczenia i podatków, które mogą różnić się w zależności od państwa.

W Unii Europejskiej jedynie w sześciu krajach nie ma ustanowionej prawnie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Są to Włochy, Cypr, Austria, Dania, Szwecja oraz Finlandia.

Pozostałe kraje zostały podzielone na trzy grupy w zależności od wysokości miesięcznej płacy minimalnej:

Grupa I – poniżej 500 euro:

 • Bułgaria (€261),
 • Litwa (€400),
 • Rumunia (€408),
 • Łotwa (€430),
 • Węgry (€445),
 • Chorwacja (€462),
 • Czechy (€478),
 • Słowacja (€480).

Grupa II – od 500 do 1 000 euro:

 • Estonia (€500),
 • Polska (€503),
 • Portugalia (€677),
 • Grecja (€684),
 • Malta (€748),
 • Słowenia (€843),
 • Hiszpania (€859).

Grupa III – powyżej 1 000 euro:

 • Wielka Brytania (€1 401),
 • Niemcy (€1 498),
 • Francja (€1 498),
 • Belgia (€1 563),
 • Holandia (€1 578),
 • Irlandia (€1 614),
 • Luksemburg (€1 999).

Poniższy wykres przedstawia wynagrodzenie minimalne w krajach UE (euro/miesiąc) z dnia 1 stycznia 2018 roku (dane statystyczne Eurostatu).

Minimalne wynagrodzenie w Europie - dane eurostatu

źródło zdjęcia: ec.europa.eu – Disparities in minimum wages across the EU

Pomimo dużej różnicy w stawkach warto pamiętać, że rozdźwięk nie będzie tak znaczący jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą pieniądza. Aby przyjrzeć się bliżej sytuacji ekonomicznej danego państwa, należy brać też pod uwagę stosunek pracowników otrzymujących pensję minimalną do pracowników o przeciętnym wynagrodzeniu.

Dowiedz się więcej: Najniższa krajowa – minimalne wynagrodzenie w Polsce >>

Minimalne wynagrodzenie w Europie - pieniądze

Minimalne wynagrodzenie w wybranych państwach Europy

Luksemburg

Najwyższe wynagrodzenie minimalne w Europie otrzymują pracownicy zatrudnieni w Luksemburgu. Według danych z lipca 2017 kwota ta wynosi 1 999 euro. Niewielkie europejskie państwo może pochwalić się jednymi z najwyższych wynagrodzeń oraz bardzo niskim wskaźnikiem bezrobocia.

Irlandia

Kolejnym krajem mogącym poszczycić się wysokim wynagrodzeniem minimalnym jest Irlandia. Stawka wynosi tutaj 1 614 euro. Rząd Irlandii przewiduje dodatkowe podniesienie płacy w 2018 roku o kolejne 30 centów za godzinę i jest to kolejny krok do osiągnięcia zakładanego 10,50 euro za godzinę pracy.

Dowiedz się więcej: Praca za granicą: praca w Irlandii >>

Holandia

Wynagrodzenie minimalne w Holandii wynosi w przybliżeniu 1 578 euro i obowiązuje wszystkich pracowników od 22 roku życia. Młodsi pracownicy mogą zostać objęci tak zwaną młodzieżową płacą minimalną, która jest niższa od powszechnej.

Dowiedz się więcej: Praca za granicą: praca w Holandii >>

Niemcy

Płaca minimalna u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 1 498 euro. Warto pamiętać, że w Niemczech obowiązują także minimalne stawki branżowe, co oznacza, że pracownicy poszczególnych sektorów mają ustalone swoje własne minimalne wynagrodzenie. Może ono również nieznacznie różnić się ze względu na poszczególne kraje związkowe.

Dowiedz się więcej: Praca za granicą: praca w Niemczech >>

Francja

Francuski pracownik minimalnie zostanie wynagrodzony kwotą 1 498 euro. Tydzień pracy we Francji wynosi 35 godzin (prawo przewiduje zwiększenie puli godzin do 46 w niektórych przypadkach), a najniższa stawka za godzinę to 9,76 euro.

We Francji płaca minimalna jest również najwyższa w porównaniu ze średnimi zarobkami. Trzeba jednak mieć na uwadze także fakt, że w tym kraju stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w Europie.

Wielka Brytania

Wynagrodzenie minimalne w Wielkiej Brytanii wynosi 1 401 euro. Warto zaznaczyć, że, podobnie jak w Holandii, jest to stawka dla pracowników spełniających wymogi wiekowe. Od 2017 roku stawka godzinowa dla osób, które ukończyły 25 rok życia wynosi 7,50 funtów.

Hiszpania

Pracownicy w Hiszpanii mogą liczyć na płace minimalną na poziomie 859 euro.

Grecja

Minimalne wynagrodzenie w Grecji wynosi obecnie 684 euro. Jedynie w tym kraju, w porównaniu do 2008 roku, płaca minimalna zmalała.

Dowiedz się więcej: Kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej >>

Najniższa krajowa  w Polsce

Dzięki podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku do kwoty 2 100 złotych Polska znalazła się w grupie krajów zarabiających powyżej 500 euro. W ten sposób wyprzedziliśmy w regionie takie kraje jak Węgry (445 euro), Litwa (400 euro) i Łotwa (430 euro), Rumunię (408 euro), Chorwację (462 euro) oraz Czechy (478 euro) i Słowację (480 euro).

Minimalne wynagrodzenie nadal jest w Europie bardzo zróżnicowane. Jednak przy porównywaniu płac podanych w kwotach brutto zawsze należy mieć na uwadze czynniki zmienne zależne od danego państwa. Biorąc pod uwagę polskie wynagrodzenia, na tle starego kontynentu prezentują się całkiem nieźle, a w regionie jesteśmy nawet najlepsi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ