Justyna Dębowska
Justyna Dębowska
28 Sty, 2018 - 02:00
Mienie przesiedleńcze - najważniejsze informacje

Mienie przesiedleńcze – najważniejsze informacje

Justyna Dębowska

Dzisiaj przeprowadzki międzynarodowe nie należą do rzadkości. Dlatego warto poznać czym jest mienie przesiedleńcze, gdyż ze znajomością naszych praw i obowiązków może wiązać się perspektywa zwolnienia z cła oraz podatków.

Mienie przesiedleńcze zostało wyodrębnione przede wszystkim ze względów podatkowych i celnych. W ściśle określonych przypadkach, kiedy przewozimy rzeczy z jednego państwa do drugiego, nie podlegają one normom prawa podatkowego i celnego. Zatem warto poznać ogólne zasady związane z mieniem przesiedleńczym w sytuacji, gdy przeprowadzamy się z państwa do państwa. Po wypełnieniu określonych formalności okaże się, że nie musimy płacić podatku!

Pamiętajmy, że od 1 maja 2004 roku (dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) mają zastosowanie europejskie przepisy celne o mieniu przesiedleńczym. Dotyczy to sytuacji powrotu na stałe do Polski osób z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej.

 • Przeprowadzki w ramach Unii Europejskiej zwolnione są z opłat celnych.
 • Przeprowadzki z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej mogą być zwolnione z płat celnych, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Przepisy dotyczące cła są identyczne w całej Unii. Jedynie podatek akcyzowy i VAT naliczane są według polskich przepisów. W przypadku mienia przesiedleńczego – przywożone przedmioty zwolnione są z podatku VAT i akcyzy.

Mienie przesiedleńcze – definicja

Mienie przesiedleńcze to mienie osobiste, które właściciel przeznacza na użytek własny lub na zaspokajanie potrzeb własnego gospodarstwa domowego, a w szczególności:

 • majątek ruchomy gospodarstwa domowego – rzeczy osobiste, bielizna pościelowa, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstwa domowego;
 • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty;
 • dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny;
 • zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe;
 • przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu.

Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych.

Mienie przesiedleńcze – ważne daty

W pierwszej kolejności należy złożyć w urzędzie celnym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

Magiczne liczby: 6 i 12 miesięcy

Zwolnienie z cła – 6 miesięcy

 • Możemy zostać zwolnieni z cła jeśli wwozimy mienie osobiste, którego byliśmy posiadaczami i które używaliśmy w poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której przestaliśmy mieszkać w państwie, które opuściliśmy.

Pamiętajmy, żeby nie kupować mebli czy nowego sprzętu elektronicznego na kilka tygodni przed wyjazdem, gdyż wtedy będziemy musieli zapłacić cło! Zawsze zachowujmy dokumenty potwierdzające zakup, gdyż to one pozawalają określić, kiedy dany przedmiot został zakupiony.

Zwolnienie z cła – 12 miesięcy

 • Możemy zostać zwolnieni z cła jeśli wwozimy mienie osobiste i mieszkaliśmy nieprzerwanie w państwie trzecim  przez co najmniej 12 miesięcy. Dla ustalenia miejsca zamieszkania potrzebne są dwa elementy: zamieszkiwanie w sensie fizycznym i zamiar stałego pobytu w danym miejscu.
  Żeby to udowodnić przed organami celnymi, najlepiej przedstawić umowę o pracę na minimum 12 miesięcy, deklaracje podatkowe z państwa trzeciego czy opłacane rachunki za czynsz bądź telefon.
 • Mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być w ciągu 12 miesięcy sprzedane, pożyczane, darowane, oddawane w zastaw, wynajmowane, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.
  Termin biegnie od daty zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu. Jeśli złamiemy ten nakaz będziemy musieli zapłacić cło.
 • Mamy 12 miesięcy, żeby przewieźć mienie osobiste do Polski. Możemy robić to partiami.

Należy pamiętać, że w przypadku mienia przenoszonego z państwa trzeciego z cła nie są zwolnione następujące rzeczy:

 • Napoje alkoholowe,
 • Tytoń i wyroby tytoniowe,
 • Środki transportu przeznaczone do działalności gospodarczej,
 • Przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Najczęstszy przypadek: samochód jako mienie przesiedleńcze

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przepisy celne i podatkowe nie mają zastosowania do mienia przesiedleńczego dla przeprowadzek w obrębie Unii Europejskiej.

USA czy Kanada znajdują się poza Unią, a więc w przypadku wyprowadzki z tych krajów i przeprowadzki do Polski, przepisy o mieniu przesiedleńczym mają zastosowanie. Najczęściej będzie to dotyczyło przywozu samochodów.

Samochód osobowy należy do kategorii pojazdów mechanicznych, więc może należeć do mienia przesiedleńczego. Auto powinno być w posiadaniu i być używane przez osobę zainteresowaną co najmniej 6 miesięcy przed datą wyprowadzki z państwa trzeciego.

Osoba zainteresowana, która mieszkała w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy, powinna dopełnić następujących formalności:

1. Zainicjować procedurę celną tranzytu – tutaj powinno to nastąpić na granicy z państwem trzecim, czyli w pierwszym urzędzie celnym Unii Europejskiej.

Należy złożyć w formie elektronicznej do systemu wspólnotowego NCTS (to system informatyczny obsługujący wspólnotową  procedurę tranzytu na terenie Unii Europejskiej) zgłoszenie do procedury tranzytu.

Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła, czyli we właściwym terenowo urzędzie celnym w Polsce.

2. W pierwszym urzędzie celnym Wspólnoty złożyć wypełnione zgłoszenie celne SAD lub wystąpić o przekazanie sprawy do polskiego urzędu celnego. W tym drugim przypadku dokument SAD należy złożyć we właściwym terenowo urzędzie celnym w Polsce.

Trzeba pamiętać o wymaganych załącznikach, czyli potwierdzeniu kupna (umowa kupna samochodu, faktura) czy dowodzie rejestracyjnym samochodu ( z tego dokumentu będzie wynikać, że użytkowaliśmy pojazd przez przynajmniej 6 miesięcy).

Dokument SAD to Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document) – oficjalny dokument wykorzystywany do dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych. Najlepiej już wcześniej skorzystać z usług agencji celnej i dowiedzieć się, jakie dokumenty potwierdzające własność będą wymagane i czy niezbędne jest ich tłumaczenie.

3. Zakończyć procedurę tranzytu – należy dostarczyć samochód do urzędu celnego, w którym będziemy zgłaszać dopuszczenie do swobodnego obrotu ze zwolnieniem od cła.

Akcyza na samochód

Pamiętajmy, że jeśli nie chcemy zapłacić akcyzy za samochód, musimy spełnić nie tylko wszystkie warunki zwalniające nas od płacenia cła, ale również w urzędzie celnym wypełnić wniosek o zwolnienie z akcyzy na mienie przesiedleńcze.

Dowiedz się więcej: Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku

Mienie przesiedleńcze – o czym należy pamiętać

Jeśli planujemy przeprowadzkę z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z agencją celną przy urzędzie celnym, w którym chcielibyśmy dokonać formalności związanych z przeprowadzką.

Agent celny poinformuje nas szczegółowo o wymaganych terminach, dokumentach, tłumaczeniach i wszelkich krokach, jakie należy podjąć, żeby sprostać wszystkim wymaganiom administracyjnym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ